OGŁOSZENIE UMIG OLKUSZ

Upływa historyczny dla Gminy Olkusz czas. To właśnie w 2021 roku dobiegły końca jedne z największych inwestycji w historii olkuskiego samorządu, takie jak rewitalizacja Kwartału Królewskiego z udostępnieniem podziemi ratusza, rewitalizacja zamku Rabsztyn, czy Parku Czarna Góra. Dziś obiekty te są dumą wszystkich Mieszkańców, a Srebrne Miasto staje się ważnym punktem na mapie turystycznej kraju. Nie brakowało również inwestycji poprawiających jakość infrastruktury drogowej, czy edukacyjnej.

– Wartość zaprezentowanych w niniejszym zestawieniu wykonanych zadań inwestycyjnych przekracza 50 mln złotych. Są wśród nich także inwestycje wieloletnie, których realizacja zakończyła się w 2021 roku. Podsumowanie nie obejmuje wszystkich zrealizowanych projektów, ponieważ musiałoby być jeszcze dłuższe. Do poprawy i rozbudowy miejskiej infrastruktury staram się podchodzić rzetelnie i kompleksowo – w miarę dostępności środków finansowych. Dużo uwagi poświęcam także możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz. To dzięki nim roczne wydatki majątkowe możemy liczyć w dziesiątkach milionów złotych. Dziękuję wszystkim za pracowity 2021 rok i zobowiązuję się do równie intensywnej pracy w nadchodzącym roku – podsumowuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Sport

Najważniejszą inwestycją sportową, która w całości została oddana do użytku w minionym roku, jest zrewitalizowany Park Czarna Góra. Do dyspozycji entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu są nowe boiska sportowe z nawierzchnią naturalną i sztuczną, bieżnia, plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz alejki pieszo-rowerowe. Dziś Park Czarna Góra jest miejscem odwiedzanym przez całe rodziny. Wartość prac wyniosła blisko 14,5 mln złotych, a Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 9 mln złotych.

W obrębie kompleksu Czarna Góra trwają kolejne prace – budowa trybun z budynkiem zaplecza sanitarnego i kompleksowa modernizacja basenu. Zaplanowano także modernizację kortów tenisowych, a także budowę tężni solankowej.

Turystyka

Dziesiątki tysięcy turystów odwiedziły udostępnione w 2021 roku obiekty turystyczne: zamek Rabsztyn i Podziemny Olkusz. W odgruzowanych pomieszczeniach warowni znajdują się: informacja turystyczna, kawiarnia, a także zaplecze sanitarne. Zupełnie nowe zagospodarowanie terenu wewnątrz zamku nie tylko jest atrakcyjne wizualnie, ale także umożliwia organizację wielu ciekawych wydarzeń, których na zamku w 2021 roku nie brakowało. Wartość prac przekroczyła 3 mln złotych, natomiast pozyskane dofinansowanie wyniosło 1,7 mln złotych.

Dużym sukcesem okazał się projekt Podziemny Olkusz. Nową ekspozycję w podziemiach ratusza oraz budynku Dawnego Starostwa odwiedzają zainteresowani z całego kraju, podkreślając jej nowoczesny charakter, który ułatwia poznawanie lokalnej historii. Zmienił się również budynek Dawnego Starostwa – niegdyś niszczejącej ruiny, a dziś dumnej wizytówki centrum Olkusza. Koszt inwestycji wyniósł około 20 mln złotych, natomiast Gmina Olkusz pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 6,5 mln złotych.

Oba obiekty zostały wyróżnione prestiżowymi nagrodami turystycznymi.

Edukacja

Do każdego roku szkolnego przedszkola i szkoły przygotowują się odnawiając sale lekcyjne i dokonując innych bieżących remontów, jednak inwestycje w tym zakresie obejmują także większe zadania. W 2021 roku zakończono m.in. budowę zaplecza parkingowego i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1, budowę placu zabaw w Zawadzie i przy Szkole Podstawowej Nr 5 oraz boiska w Witeradowie. Dobiega końca rozbudowa boiska w Sienicznie. Dokonano termomodernizacji Przedszkola Nr 5 i modernizacji ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 3. W Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 10, w Gorenicach, w Sienicznie i w Przedszkolu Nr 10 zmodernizowano toalety z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. W kilku szkołach pojawiły się także schodołazy. Wartość wymienionych inwestycji przekracza 1,6 mln złotych.

Rozpoczęła się ponadto realizacja dwóch ambitnych przedsięwzięć, znacznie zwiększających dostępność edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy. W powstających przedszkolach w Osieku oraz w Zedermanie miejsce znajdzie 225 dzieci. Łączna wartość prac przekracza 10 mln złotych, a Gmina Olkusz uzyskała na ich realizację dofinansowanie w wysokości 7,5 mln złotych.

Przebudowy ulic, ścieżki rowerowe

Wśród inwestycji zrealizowanych w 2021 roku nie zabrakło prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Zakończono przebudowę olkuskich ulic: Słowackiego, Nullo, Zagaje, Batalionów Chłopskich, Leśnej, Pięknej, Polne Wzgórze, Sosnowej, Strzelców Olkuskich, Tuwima, Widokowej, łącznika między ul. K. K. Wielkiego i ul. Świętokrzyską, łącznika między ul. Dworską i ul. Piłsudskiego, a także dróg w Osieku, Gorenicach, Zimnodole, Niesułowicach, Zawadzie, Troksie, czy ul. M. Dąbrowskiej w Sienicznie.

Dobiegają końca remonty ul. Gęsiej i odcinka przy ul. Nullo 23. Wielu pracom towarzyszyła budowa oświetlenia i nowych miejsc parkingowych. Dodatkowe parkingi powstały także przy ul. Piłsudskiego i obok ogródków działkowych przy ul. Żuradzkiej. W tym roku rozpoczęto też przebudowę ul. Przemysłowej, Orzeszkowej i Kpt. Hardego.

Przy ul. Sławkowskiej, Żuradzkiej, Witosa, a także w Witeradowie powstały nowe chodniki. Poprawione zostało bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w ciągu DK 94 w Zedermanie i Sienicznie, a także na drogach gminnych w Rabsztynie oraz w ul. 29 Listopada na wysokości ul. Kamyk. Wzdłuż ul. Słowackiego, Kocjana, za Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu oraz od ul. Jasnej do zamku Rabsztyn zostały utworzone nowe ścieżki rowerowe, natomiast do hali MOSiR od przejścia pod DK94 prowadzą nowe schody.

Wartość realizowanych prac drogowych w samym 2021 roku wyniosła blisko 10 mln złotych. Ponadto, Powiat Olkuski otrzymał dotacje w łącznej wysokości 475 tys. złotych na realizację zadań, związanych z rozbudową powiatowych odcinków dróg.

OSP

Dużą część środków w 2021 roku przekazano na rozwój infrastruktury, z której korzystają Strażacy Ochotnicy. Modernizację lub rozbudowę budynków OSP zaplanowano w Olkuszu, Gorenicach, Osieku, Kosmolowie, Żuradzie, czy w Braciejówce. Wartość prac przekracza 1,6 mln złotych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze