W tym roku mieszkańcy gminy Olkusz i Bukowna nie będą zgłaszać zadań do budżetów obywatelskich. Rezygnacje z tegorocznych edycji BO podyktowane są trwającą pandemią i związaną z nią sytuacja finansowa samorządów.

BO Bukowna cieszył się zainteresowaniem mieszkańców. W ubiegłym roku zmieniono nieco zasady – zamiast zadań ogólnomiejskich wprowadzono możliwość zgłaszania „zielonych” projektów (dotyczącyh: terenów zielonych, czyli propozycji nasadzeń zieleni w pasach drogowych; tworzenia skwerów, łąk kwietnych, rabat, ogrodów społecznych, parkletów; rewitalizacji nieużytków; koncepcji zagospodarowania dolin rzecznych i wąwozów; ochrony zieleni przed parkującymi samochodami).

W tym roku BO miał być realizowany po raz szósty. Z uwagi na pandemię zdecydowano jednak o zawieszeniu tegorocznej edycji. Przepisy pozwalają na takie rozwiązanie. – Ustawa o samorządzie gminnym w art. 5a nakazuje przeprowadzanie konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w gminach będących miastami na prawach powiatu. Jednocześnie wysokość takiego budżetu obywatelskiego musi wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Ponieważ jednak Bukowno nie jest miastem na prawach powiatu, więc przeprowadzania budżetu obywatelskiego nie jest obowiązkowe. Nic nie stoi więc na przeszkodzie temu, by Bukowno mogło dołączyć do wielu innych miast w Polsce, które ze względu na pandemię COVID 19 oraz związany z nią kryzys gospodarczy zawieszają przeprowadzenie w przyszłym roku budżetu obywatelskiego – wyjaśnia wiceburmistrz Bukowna Marcin Cockiewicz.

Jak informuje bukowieński magistrat, w trakcie prac nad projektem uchwały w Komisji Budżetu pojawiła się ze strony radnych propozycja, aby pieniądze przeznaczone na budżet obywatelski zostały wydane na modernizację placów zabaw.

Burmistrz Mirosław Gajdziszewski przyznał, że co prawda w ostatnich latach były budowane nowe place zabaw, ale te już istniejące wymagają remontu. – Szczególnie ich elementy drewniane w wyniku oddziaływania warunków atmosferycznych zaczęły stopniowo ulegać coraz większej degradacji. Zasadnym wydaje się więc wykonanie solidnej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych na poszczególnych placach zabaw i późniejsza ich realizacja. Jednocześnie chcę przypomnieć, że zgłosiliśmy już do LGD „Nad Białą Przemszą” wniosek o dofinansowanie modernizacji placu zabaw położonego w parku przy ulicy Parkowej. Wartość zaplanowanych do realizacji w 2021 roku prac sięgać będzie kwoty ok. 140 tys. złotych – mówi burmistrz Mirosław Gajdziszewski.

Z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zrezygnował także Olkusz, w którym po raz pierwszy BO pojawił się 2015 roku. – Niestety, z uwagi na duży uszczerbek dochodów Gminy Olkusz, wynikający z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, zmuszeni byliśmy podjąć trudną decyzję, dotyczącą Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Zdecydowana większość zadań, która była planowana do realizacji w bieżącym roku, została przesunięta na rok przyszły. Tym samym zrezygnowaliśmy z przeprowadzenia konkursu na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Mamy bardzo szczególny rok – kończymy wielomilionowe inwestycje: Dawne Starostwo z podziemiami ratusza, Dolinkę na os. Młodych, Park Czarna Góra, zamek w Rabsztynie. To łącznie dziesiątki milionów złotych, pozyskanych z funduszy zewnętrznych, które muszą zostać wydatkowane w uzgodnionym z instytucjami zarządzającymi harmonogramie. W przeciwnym razie – groziłby nam zwrot dotacji. Stąd ta trudna decyzja wyboru zadań, które będą realizowane w tym roku – wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.

Mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają ciekawe pomysły na inicjatywy służące lokalnym społecznościom, mogą je w tym roku zgłaszać jedynie do Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Termin mija 15 października. Przypominamy, że zgłoszeń mogą dokonywać mieszkańcy Małopolski, którzy mają ukończone 16 lat, a każdy projekt musi być poparty podpisami 30 mieszkańców naszego województwa. Szacunkowy koszt realizacji zadania musi się mieścić w przedziale 50 – 150 tys. złotych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie: www.bo.malopolska.pl

fot. pixabay.com 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze