Wolbrom

„Jest nieźle” – oświadczył burmistrz Adam Zielnik, komentując otwarcie ofert w toczącym się od czerwca 2022 roku postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu – Etap I – Park Miejski miejscem turystyki i rekreacji w Wolbromiu”, którego dokonano 6 marca 2023 roku. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni ten optymizm, bo inwestor, czyli Gmina Wolbrom, na sfinansowanie zadania planował przeznaczyć 1.150.810,00 zł brutto, a najtańsza ze złożonych ofert jest prawie dwukrotnie wyższa…

Marzenia mieszkańców o przywróceniu do życia zdegradowanego miejskiego parku przy ul. Krakowskiej krążą nad Wolbromiem od bardzo dawna. Od kilku lat w przestrzeni medialnej funkcjonują też obietnice i malownicze wizualizacje jego rewitalizacji. 15 czerwca 2022 r. pojawiło się ogłoszenie o przetargu na realizację pierwszego etapu zadania, które na przestrzeni kolejnych miesięcy było zmieniane 10 razy… Ostatecznie udało się doprowadzić do otwarcia 5 złożonych w postępowaniu ofert – najniższą z nich, z kwotą 2.262.299,46 zł brutto, złożyła Baugart Sp. z o.o. z Knurowa. Najdroższa natomiast, złożona przez Park-M Poland Sp. z o. o. ze Starego Sącza opiewała na – bagatela – 5.841.904,37 zł! Jak się dowiadujemy, w czasie, kiedy trwa procedura związana z oceną ofert i ostatecznym wyłonieniem wykonawcy, burmistrz ma poszukiwać dodatkowych środków na realizację projektu, która, w najlepszym wypadku, będzie niemal dwa razy droższa, niż pierwotnie zakładano.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę elementów małej architektury, alejek pieszych i ścieżek rowerowych, a także niezbędnych elementów infrastruktury technicznej: oświetlenia parkowego, przyłącza wodno-kanalizacyjnego do toalety i fontanny. Projekt rewitalizacji parku zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu. Planuje się między innymi: wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków; uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków; budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury; budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego, a także budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw. Wykonawca będzie miał za zadanie usunięcie istniejących elementów małej architektury: latarni, koszy, ławek, rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych i murków, a następnie wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, budowę fontanny wraz z infrastrukturą, montaż prefabrykowanej toalety automatycznej oraz elementów małej architektury, a na koniec I etapu – uporządkowanie zieleni i odtworzenie trawników.

W komentarzach pod obrazkami z wizualizacjami parku w przyszłości pojawiły się opinie, że przestrzeń zdominuje „betonoza”:

„Park w dechę, zamiast zieleni będzie choooodnik, może by tak całe zabetonować, postawić parę doniczek, szybko, schludnie odkurzaczem się pozamiata.”. „Widać parę drzew skwerków z kwiatami, a chodniki nadzwyczaj wypasione. Wiele projektów w małym ciągu i niestety dziecko z wodą wylane, przewaga formy nad treścią. Proponuję zwiedzić park w Miechowie może ktoś zrozumie, co jest nie tak” – czytamy w komentarzach internautów dotyczących wizualizacji przyszłego parku.

Czy uda się zrewitalizować park zgodnie z oczekiwaniami wolbromian? Może warto poczekać z negatywnymi opiniami na zakończenie prac? Zanim jednak te się rozpoczną, konieczne jest znalezienie znacznych dodatkowych środków na realizację zadania, jeżeli w ogóle zamawiający zdecyduje się go rozpocząć przy aktualnych wymaganiach finansowych…

Wizualizacje UMiG Wolbrom


0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze