Od 1 stycznia w Olkuszu będą obowiązywać dwie Strefy Płatnego Parkowania. Taką decyzję podjęli ostatnio miejscy radni.

Jeden ze wspomnianych płatnych parkingów funkcjonuje już od lat – chodzi o parking przy Starym Cmentarzu. Druga strefa powstanie przy ul. Szpitalnej, obok Centrum Kultury (tzw. górny i dolny parking).

Strefy obowiązywać będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Bilety będą do zakupu w parkomatach, natomiast karty abonamentowe wyłącznie w Punkcie Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Za każdą godzinę parkowania kierowcy zapłacą 2 złote. Dostępne będą także karty abonamentowe: miesięczne (100 złotych), sześciomiesięczne (400 złotych) i roczne (800 złotych).

Kierowca będzie musiał wykupić bilet w ciągu 5 minut od zaparkowania. W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub niedokonania opłaty za parkowanie trzeba będzie zapłacić 100 złotych (jeśli kierowca zgłosi się do Punktu Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w dniu otrzymania zawiadomienia lub w następnym dniu roboczym, wówczas opłata wyniesie 50 złotych).

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz może w uzasadnionych sytuacjach zwolnić korzystających z ponoszenia opłat za parkowanie w strefie, m. in. podczas organizacji tam imprez okolicznościowych bądź podczas „ujemnych temperatur i intensywnych opadów śniegu uniemożliwiających funkcjonowanie SPP z przyczyn technicznych”.

W stosownej uchwale zaznaczono, że opłat nie wnosi się za oznakowane pojazdy służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno – kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych) oraz pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ważną kartę parkingową, wydawaną przez Starostwo Powiatowe (wyłącznie na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”).

Od opłat, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, zwolnione są: pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych, zarządów dróg, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski, a także pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, pojazdy elektryczne (o których mowa w art.2 pkt 12 ustawy o elektromobilności paliwach alternatywnych), autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, (…) Pomimo obowiązujących opłat, mamy do czynienia ze znacznym deficytem miejsc parkingowych z uwagi na niedostateczną rotację pojazdów parkujących w pobliżu Rynku. Przyczyną tego zjawiska jest bardzo duży w ostatnich latach wzrost ilości pojazdów samochodowych przy jednoczesnym braku możliwości budowy w centrum miasta nowych miejsc parkingowych. W celu przeciwdziałania niekorzystnemu zjawisku, jakim jest brak dostępności do centrum miasta Olkusza, powiększono zasięg Strefy o m. in. miejsca postojowe przy ul. Szpitalnej. Wymuszenie rotacji w tym rejonie pozwoli większej ilości kierowców na zaparkowanie swoich pojazdów oraz powinno znacznie usprawnić ruch samochodowy na tym obszarze”. Jako parkingi buforowe wskazano istniejące parkingi przy ul. Mickiewicza w pobliżu hotelu Victoria, a także miejsca parkingowe przy ul. Górniczej i ul. Mickiewicza.

Za wprowadzeniem strefy opowiedziało się 11 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.

Wiola Woźniczko Olkusz

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze