Powiat

Pensje starosty, burmistrzów oraz wójtów naszych gmin znacznie poszły „w górę”. Wzrosły też diety radnych. W listopadzie radni w powiecie i wszystkich gminach podjęli stosowne uchwały.

Skąd te podwyżki?

To efekt zmian ustawowych. W październikowym rozporządzeniu określono maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W przypadku wójtów i burmistrzów w gminie do 15 tys. mieszkańców kwoty te wynoszą odpowiednio: 10 250,00 złotych i 3 150,00 złotych. W gminach liczących od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 10 430,00 złotych i 3 450 złotych, a w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców 10 770,00 złotych i 3 450,00 złotych.

Z kolei dla starostów w powiecie liczącym powyżej 60 tys. mieszkańców do 120 tys. mieszkańców (czyli takim, jak powiat olkuski) kwoty te wynoszą odpowiednio 10 430,00 złotych i 3450,00 złotych.

Określono także wysokość dodatku specjalnego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów – teraz wynosi on 30 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (wcześniej od 20 do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego).

Zgodnie z nowymi przepisami, wynagrodzenie włodarzy nie może być niższe niż 80 procent maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z nowych przepisów.

Diety też „w górę”

Każdy radny co miesiąc otrzymuje dietę. Warto dodać, że nie są one opodatkowane i nie pobiera się od nich składek ubezpieczeniowych.

Jak się liczy diety? Wszystko zaczyna się od kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która określana jest w budżecie państwa. Obecnie nadal pozostaje ona na poziomie 1789,42 złote. Zmienia się za to przelicznik – z 1,5 na 2,4. Wychodząca z tego kwota bazowa 4 294,61 złotych to maksymalna dieta dla radnych gmin powyżej 100 tys. mieszkańców i radnych sejmików wojewódzkich. Z kolei w gminach liczących od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców wysokość diety nie może przekroczyć 75 proc. kwoty bazowej, co daje 3 220,96 złotych. W najmniejszych gminach, do 15 tys. mieszkańców, maksymalna dieta może wynieść 50 proc. tej kwoty, czyli 2 147,30 złotych.

W powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców maksymalnie dieta może wynieść 4 294,61 złotych. Gdy liczba mieszkańców powiatu kształtuje się pomiędzy 60 tys. a 120 tys. mieszkańców, czyli jak nasz powiat, wówczas dieta może wynosić 85 proc. wyżej podanej kwoty, czyli 3 650, 42 złote. Radni w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców mogą otrzymać najwyżej 70 proc. maksymalnej kwoty – 3 006,23 złote.

Przepisy określają maksymalny pułap diet w zależności od liczby mieszkańców, ale o ich ostatecznej wysokości decydują radni poszczególnych samorządów, tak samo, jak o pensji wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zainteresowanych dyskusjami i głosowaniami w poszczególnych radach zachęcamy do obejrzenia nagrań z sesji.

POWIAT

Po podwyżkach pensja starosty olkuskiego wynosi 18 044 zł brutto. Dotychczasowe uposażenie to 9 660,00 zł brutto. A jak kształtują się wysokości uposażeń radnych? Nowa dieta dla przewodniczącego Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu to 3 220,95 zł (podwyżka z 1878,89 zł), dla wiceprzewodniczącego 3 006,22 zł (podwyżka z 1 610,48 zł). Przewodniczący komisji otrzyma 2 791,49 zł (1610,48 zł), wiceprzewodniczący komisji 2 576,76 zł (1476,27 zł). Dieta członków komisji wyniesie 2 362,03 zł, a radnych niepełniących żadnych funkcji 1932,57 zł (do tej pory w obydwu przypadkach diety wynosiły 1342,07 zł).

W powiecie wprowadzono wysokie obniżki za nieobecności na posiedzeniach. Gdy radny nie będzie obecny na sesji, wówczas jego dieta ulegnie obniżeniu o 25 proc. Nieobecność na komisji to dieta mniejsza o 15 proc.

OLKUSZ

W załączniku do uchwały o wynagrodzeniu włodarza Miasta i Gminy Olkusz czytamy, że pensja burmistrza Romana Piaśnika wynosi 19 860,00 zł brutto. Na to składają się: wynagrodzenie zasadnicze 10 250,00 zł, dodatek funkcyjny 3 450,00 zł, dodatek stażowy 2 050,00 zł i dodatek specjalny 4 110,00 zł. Dotychczasowa pensja wynosiła 10 620,00 zł brutto.

Diety radnych przedstawiają się następująco (w nawiasach przedstawiamy dotychczasowe diety): przewodniczący Rady Miejskiej otrzyma 2 737,81 zł (1857,50 zł), wiceprzewodniczący 2 415,72 zł (1275,00 zł), radny będący przewodniczącym komisji 2 254,67 zł (1062,50 zł), radny pełniący funkcję wiceprzewodniczącego komisji 2 093,62 zł (wcześniej nie było to ustalane, do tej pory w radzie nie powoływano wiceprzewodniczących komisji). Radny niepełniący żadnych z wyżej wymienionych funkcji otrzyma 1932,57 zł (850,00 złotych). Za nieobecność na sesji dieta zostanie obniżona o 10 proc., a na komisji – o 5 proc.

KLUCZE

Pensja wójta gminy Norberta Bienia wzrosła z 10 620 zł brutto do 19 470 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze 10 250 zł, dodatek funkcyjny 3 150,00 zł, dodatek specjalny 4 020,00 zł, dodatek stażowy 2 050 zł).

Po ostatnich podwyżkach przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymywał 2 147,30 zł (do tej pory było to 1409,17 zł). 1825,21 zł wyniesie dieta wiceprzewodniczącego Rady, a także przewodniczących komisji (przed podwyżką 1207,86 zł). Radni będący wiceprzewodniczącymi komisji oraz członkami komisji dostaną 1717,84 zł (wcześniej odpowiednio: 1107,21 zł i 1006,55 zł. Dla radnych niepełniących żadnych funkcji dietę ustalono na poziomie 1503,11 zł (podwyżka z 805,24 zł).

Obniżka diety o 20 proc. czeka radnych, którzy nie będą obecni na sesji. W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji dieta będzie mniejsza o 10 proc.

TRZYCIĄŻ

Wójt gminy Roman Żelazny będzie teraz zarabiał 19 470,00 zł brutto – to podwyżka z 10 180,00 zł brutto. Na nową pensję składa się wynagrodzenie zasadnicze 10 250,00 zł, dodatek funkcyjny 3150,00 zł, dodatek specjalny 4020,00 zł i dodatek stażowy 2050,00 zł.

A jak wyglądają diety? Przewodniczący Rady Gminy otrzyma 1503,11 zł (przed podwyżką 1300,00 zł), wiceprzewodniczący Rady 1288,38 zł (900,00 zł), przewodniczący komisji 1288,38 zł (750,00 zł), członek komisji 1073,65 zł (przed podwyżką 650,00 zł), radny nie będący członkiem żadnej komisji 858,92 zł.

W radzie obowiązują wysokie obniżki – za nieobecności na sesji lub komisji diety są pomniejszane o 30 procent.

WOLBROM

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, radni, na wniosek Prezydium Rady Miejskiej, podnieśli Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi wynagrodzenie do łącznej kwoty 20 tys. zł. brutto. O fakcie tym poinformował sam burmistrz, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. – Jest to realizacja obowiązku nałożonego w tym roku przez Sejm i Rząd. Przypominam, że w 2018 r. decyzjami wyżej wymienionych organów obniżono nam wynagrodzenie o 20% jako rykoszet pamiętnej afery z nagrodami i podwyżkami w rządzie – komentuje sprawę na portalu Facebook włodarz Wolbromia.

Dieta przewodniczącego Rady Miejskiej wzrosła z 1610 zł do 2576 zł. Wiceprzewodniczący zarobi teraz 1932 zł (dotychczas było to 1207 zł), przewodniczący komisji 1771 zł (wzrost z 1107 zł), a wiceprzewodniczący komisji lub radny w dwóch komisjach 1610 zł (dotychczas 946 zł). Dieta „szeregowego” radnego wzrosła z 905 zł na 1449 zł. Zgodnie z treścią uchwały, diety te mogą zostać obniżone o 10% kwoty maksymalnej w przypadku każdorazowej nieobecności radnego na sesji Rady, oraz o 5% kwoty maksymalnej w przypadku każdorazowej nieobecności radnego na posiedzeniu stałej komisji.

BOLESŁAW

Po ostatniej sesji Rady Gminy Uposażenie wójta Bolesławia wzrosło z 10180 zł brutto do 19470 zł brutto. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie zasadnicze (10250 zł), dodatek funkcyjny (3150 zł), dodatek specjalny do wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (4020 zł) oraz dodatek za wieloletnią pracę, liczony od wynagrodzenia zasadniczego (2050 zł).

Diety przewodniczącego Rady Gminy wzrosła z 1342,07 zł do 2147,30 zł. Jego zastępca otrzyma 1717,84 zł (dotychczas było to 1073,66 zł). Przewodniczący komisji dostanie 1610,48 zł (podwyżka z 1006,55 zł). Wiceprzewodniczący komisja otrzyma podwyżkę z 939,45 zł na 1503,11 zł. ”Szeregowi” rajcy dostaną teraz 1395,75 zł zamiast dotychczasowej kwoty 872,35 zł.

BUKOWNO

Na maksymalną pensję dla burmistrza zdecydowali się również radni z Bukowna. Zgodnie z przyjętą uchwałą jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ustalone zostały w wysokości 100% maksymalnego poziomu, a dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Analogicznie do wójta Bolesławia, wynagrodzenie burmistrza Bukowna wzrosło z 10180 zł brutto do 19470 zł brutto.

Po podwyżkach radni zarobią odpowiednio: przewodniczący Rady – 2039,94 zł (podwyżka z 1340 zł), wiceprzewodniczący Rady lub przewodniczący komisji – 1 717,84 zł (podwyżka z 1 050 zł), wiceprzewodniczący komisji – 1 610,48 zł (podwyżka z 950 zł), radni będący członkami co najmniej dwóch komisji – 1 503,11 zł (podwyżka z 900 zł), radni należący do jednej komisji – 858,92 zł (podwyżka z 450 zł), radni nienależący do żadnej komisji – 644,19 zł (podwyżka z 250 zł). Diety mogą ulec obniżce w przypadku nieobecności radnego na sesji (10%) oraz nieobecności radnego na posiedzeniu komisji (5%).

Wiola Woźniczko, A.N.Q.A.
fot.pixabay.com

5 1 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Robert Czarny
2 lat temu

Granda!!! To jest granda, rozbój w biały dzień. Wzrost niekiedy nawet ponad 100%!!!! Skandal to mało powiedziane. A tobie człowieku obniżka podatków poprzez podwyżkę składki zdrowotnej. Skandal!!!

Ewelina
2 lat temu

Oj, a najwyższe wynagrodzenie w powiecie, ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie, ma Pan Burmistrz Adam Zielnik z Wolbromia. Jemu się to po prostu należało!

Kuba C
2 lat temu

Godne wynagrodzenia otrzymują nasi włodarze. A pracownicy im podlegli otrzymują 10 do 20 procent ich wynagrodzenia. Nie ma się co dziwić, że ludzie uciekają z UMiG-u i tyle wakatów wisi. Odpowiedzialność za decyzje większa niż włodarza a kasa …. A te ich dodatki zwykłe, niezwykłe, stażowe, branżowe eh. Pani Wiolu – dlaczego nie ma zdjęć rozradowanych z podwyżek włodarzy? Niektórzy mają nadwornych fotografów i tak lubią się lansować…. oj szkoda.

raff77
raff77
2 lat temu
Odpowiedz do  Kuba C

W sumie to chciałbym zapytać czemu nie ma zdjęć z tymi olbrzymimi czekami, które się tak chętnie pokazuje: Burmistrz XXX otrzymał taką kasę i bach foto z czekiem ;).