piasny praca 2016

OGŁOSZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO
Szanowni Państwo,
20 stycznia będzie dokładnie dwa lata jak objąłem ster zarządzania powiatem olkuskim. Wobec powyższego czuję się w obowiązku przedstawić Państwu sprawozdanie za ten okres. Poniżej przywołam najważniejsze sprawy oraz w zarysie przedstawię plany na najbliższy czas.

Niemal wszyscy zgadzamy się, że ostatnie kadencje nie były szczęśliwe dla naszego powiatu. Dramatyczny wzrost zadłużenia, przerost zatrudnienia, nietrafione inwestycje, ogromne koszty funkcjonowania to główne przyczyny, które spowodowały, że Powiat Olkuski niemal zbankrutował. Nasza sytuacja finansowa była beznadziejna, jedna z najgorszych w całej Polsce. Stąd decyzja u schyłku poprzedniej kadencji, by wprowadzić program oszczędnościowy, który pozwoli wyjść na prostą naszemu powiatowi. Ostatnie lata to czas poszukiwania oszczędności, czas podejmowania trudnych i emocjonalnych decyzji, czas wytężonej pracy.
Dzięki determinacji i wsparciu dużej części radnych dzisiaj mogę zaprezentować efekty tej pracy i efekty podejmowanych decyzji.

starostwo polmetek 17

Piętnaście milionów spłaconych kredytów

Największym wyzwaniem tej kadencji jest obsługa ogromnego zadłużenia odziedziczonego po wcześniejszych kadencjach. Zadłużenie powiatu sięgało 40 milionów złotych, dzisiaj wynosi 25 milionów, a plan na koniec kadencji to 12 milionów.

W ostatnich dwóch latach na spłatę zadłużenia i odsetek z budżetu powiatu wydaliśmy ponad 15 milionów złotych. Ta ogromna kwota to nasze pieniądze! Pieniądze, które niestety nie poszły na inwestycje. Wielu z ironią zapyta – co to jest 15 milionów?
Zgodzę się, że nie każdy jest w stanie objąć wyobraźnią, co za tę kwotę można zrobić, kupić, wybudować. Pozwólcie, że przedstawię obrazowo co za pieniądze oddane bankom w ostatnich dwóch latach powiat olkuski mógł zrobić:

 • Przy dotychczasowym modelu współpracy z gminami oraz urzędem wojewódzkim można było gruntownie przebudować /podbudowa, nowa nawierzchnia, regulacja wód opadowych, chodniki/ ponad 30 km dróg powiatowych. W przypadku gminy Olkusz nowymi drogami cieszyliby się mieszkańcy Troksa i Braciejówki, Żurady, Osieka, Olewina, Zawady, Podlesia, czy Pazurka. W gminie Wolbrom mogłyby to m.in. być Kąpiołki, Dłużec, Gołaczewy, Chełm, itp. Tak samo w pozostałych gminach naszego powiatu.
 • Wybudowalibyśmy przy jednej z naszych szkół kryty basen z prawdziwego zdarzenia i zostałoby jeszcze na centrum odnowy biologicznej, itp.
 • Moglibyśmy wybudować kilka pełnowymiarowych sal gimnastycznych.
 • Za te pieniądze gruntownie wyremontowalibyśmy wszystkie nasze szkoły oraz budynki urzędu i jeszcze zostałoby parę złotych.
 • Piętnaście milionów, to co najmniej dwadzieścia nowych w pełni wyposażonych średnich samochodów strażackich.
 • To także dwieście pięćdziesiąt nowych radiowozów policyjnych

Powyższych przykładów mógłbym tutaj przywołać dziesiątki, ale nie o to chodzi. Chcę tylko przedstawić skalę spłaconego kredytu w ostatnich dwóch latach.

Szesnaście milionów na inwestycje

Dwa lata obecnej kadencji to nie tylko spłata zadłużenia. W tym czasie na inwestycje, remonty, programy wydaliśmy ponad 16 milionów złotych. Te pieniądze m.in. zostały wydane:

 • W zakresie infrastruktury drogowej, to m.in. – przebudowa drogi w Witeradowie; przebudowa drogi w Kąpielach, Miechówce i Porębie; remonty dróg w ramach tzw. “powodziówek”; budowa chodników i utwardzanie poboczy. W sumie wydano na ten cel niemal 12 milionów złotych.
 • Zakupy sprzętu i wyposażenia do Zarządu Drogowego – traktor, samochody brygadowe, kosiarki, pług, zamiatarkę, przyczepy, zbiorniki na paliwo, itp. Na ten cel wydano niemal siedemset tysięcy złotych.
 • Szkoły – po latach zaniechań i braku nakładów remontowych ambitnie założyliśmy, że nasze szkoły średnie muszą odzyskać swój blask i być atrakcyjnym miejscem nauczania dla młodzieży nie tylko z naszego powiatu. W ostatnich dwóch latach na ten cel przeznaczyliśmy ponad dwa miliony złotych. Pieniądze te zostały wydane na remonty w szkołach, wyposażenie sal lekcyjnych, monitoring, czy wreszcie ambitny plan jakim jest wybudowanie przy każdej naszej szkole nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska.
 • DPS – wydaliśmy ponad 300 tysięcy na modernizację, remont i dostosowanie do przepisów ppoż. tej placówki.
 • Starostwo Powiatowe – rozpoczęliśmy długo oczekiwany remont samego budynku jak i jego najbliższego otoczenia, wymieniamy na bieżąco instalacje, niemal wszystkie stanowiska zostały wyposażone w nowe komputery, zracjonalizowaliśmy zakupy materiałów biurowych, wymieniliśmy posiadany tabor samochodowy, zakupiliśmy nowe serwery i dziesiątki innych spraw; ponadto od kilku tygodni działa nowy Wydział Komunikacji, a to wszystko dla usprawnienia pracy i obsługi naszych mieszkańców.

Inne, jednak nie mniej ważne

W tym czasie podjęliśmy wiele decyzji, które dzisiaj i w najbliższej przyszłości przyniosą wymierne efekty.

 • Zracjonalizowaliśmy sieć szkół średnich. Powodem tego nie była chęć ograniczenia oferty edukacyjnej, a dostosowanie się do demografii, która przez najbliższych dziesięć lat będzie nieubłagana. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu chętnych do klas pierwszych było średnio 1 500 uczniów, dzisiaj to niewiele ponad 1000 uczniów, a już za chwilę liczba ta spadnie poniżej 1000 uczniów. Nie było innego wyjścia, jak odważnie zmierzyć się z tym problemem.
 • Po likwidacji szkół pozostały niezagospodarowane nieruchomości. Najłatwiej i najprościej byłoby ten majątek sprzedać, jednak nie poszliśmy tą drogą. Przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy wyprzedawać naszego majątku. Nie pozostawiliśmy tych budynków i nieruchomości na pastwę losu, by niszczały i zostały zdewastowane. Wszystkie zostały zagospodarowane i dalej będą służyć naszym mieszkańcom, choć w innej formule.
 • Powołaliśmy do funkcjonowania wspólne centrum obsługi księgowej dla wszystkich placówek oświatowych. Referat ten działa w budynku Starostwa.
 • Powołaliśmy do funkcjonowania wspólną obsługę księgową dla placówek pomocy społecznej, które działa w strukturze PCPR.
 • Zleciliśmy prowadzenie ŚDS podmiotowi zewnętrznemu.
 • Zlikwidowaliśmy OTUDiM w Jeżówce i użyczamy budynek Burmistrzowi Wolbromia pod DPS, wypełniając obietnicę złożoną mieszkańcom tego sołectwa.
 • Wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych możliwość płatności kartą i telefonem.
 • Udostępniliśmy darmową usługę SISMS informującą o zagrożeniach.
 • Udostępniliśmy darmowy plac postojowy w centrum Olkusza, koło “Ekonomika”.
 • Byliśmy inicjatorem podpisania porozumienia na opracowanie koncepcji połączenia DK94 z A4.
 • Pomogliśmy powołać największe LGD w Małopolsce.
 • Wynegocjowaliśmy dla olkuskiego szpitala kwotę niemal 8 milionów ze środków europejskich na remonty i inwestycje.
 • Dzięki współpracy i porozumieniu na posiedzeniach Subregionu Małopolski Zachodniej, zarówno powiat jak i nasze gminy uzyskują to, po co jedziemy.
 • Sięgamy po środki europejskie w ramach RPO na lata 2014-2020 i jak dotychczas ugrywamy wszystko o co aplikujemy.
 • I wiele, wiele innych działań i inicjatyw.

Jakie plany na ten rok?

 1. Kontynuacja spłaty zadłużenia. Planujemy spłacić 6,5 miliona kredytów + odsetki. W sumie na obsługę zadłużenia wydamy ponad 7 milionów złotych.
 2. Planujemy gruntownie przebudować drogi w Bukownie /ul. 1 maja/ i odcinek Cieślin – Kwaśniów. Na ten cel zarezerwowaliśmy niemal 8,5 miliona złotych.
 3. Będziemy wdrażać program zwiększenia dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego, na który pozyskaliśmy 6 milionów złotych i będzie realizowany przez kilka lat. W 2017 roku wydamy na ten cel 1,7 mln złotych.
 4. Planujemy pozyskać wielomilionowe dofinansowanie na kompleksową termomodernizację kilku naszych szkół. Uzyskanie dofinansowania skutkować będzie wydaniem na ten cel 1,4 miliona złotych w tym roku.
 5. Ponadto wydamy na nasze szkoły ponad milion złotych, będzie to kontynuacja podjętych działań remontowych oraz budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk szkolnych.
 6. Zabezpieczyliśmy środki na przygotowanie projektów na gruntowną przebudowę dróg w Bolesławiu, Osieku i Gołaczewach, a w planach kolejne projekty.
 7. Kontynuujemy remont budynku Starostwa, w tym roku zaplanowany jest remont II piętra i niskiego parteru.
 8. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założonym planem, to w tym roku powinniśmy dodatkowo:
 • Wyremontować kilka kilometrów dróg w ramach tzw. powodziówek, już złożone są wnioski na remont dróg w pierwszym rzucie:
  – Zederman – Zadole
  – Osiek -Witeradów
  – Zawada – Racławice
  – Kąpiołki
  – Dłużec
  w kolejnym rzucie będą to drogi w Tarnawie i w Krzywopłotach oraz kilka mniejszych odcinków dróg
 • Zakupić kilka znaczących pozycji sprzętu dla Zarządu Drogowego, idealnym byłoby nabycie w tym roku:
  – dwóch koparko ładowarek
  – dwóch traktorów o dużej mocy
  – samochodów brygadowych
  – opracowania projektu budowy hali magazynowo garażowej z przeznaczeniem na przechowywanie soli drogowej w jednej części, a w drugiej sprzętu i pojazdów by nie niszczały
 • Oczekujemy na wyniki rozstrzygnięcia programu budowy dróg w ramach RPO i być może zabrać się za przebudowę długo oczekiwanej inwestycji na szlaku Troks – Trzyciąż.
 • Odłożyć trochę pieniędzy na spłatę kredytu w 2018 roku.

I wiele, wiele innych mniej ważnych, aczkolwiek istotnych spraw.

W tym miejscu składam podziękowanie dla całego Zarządu Powiatu, wszystkim radnym obecnej kadencji Rady Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Gdyby nie pomoc, zaangażowanie i wiara w to, że nasz wysiłek i praca ma sens, nie byłoby wyżej wymienionych efektów tej pracy i sukcesów.
Dziękuję jeszcze raz.

Szanowni Państwo,
jak sami widzicie jest co robić i jest dla kogo robić. Powyższe sprawozdanie zawiera najważniejsze sprawy, urząd każdego dnia podejmuje dziesiątki decyzji. Pracujemy coraz wydajniej, by nie utrudniać nadmiernie życia naszym mieszkańcom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i rady. Już teraz zachęcam Państwa do udzielania nam wskazówek jak poprawić funkcjonowanie naszego urzędu, by stał się jeszcze bardziej przyjazny dla naszych mieszkańców.

Z poważaniem
Paweł Piasny
Starosta Olkuski

44
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
44 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
NowakbyłyministBezrobotny+36xyzturońPP Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Młody
Młody

Omawiany dwuletni budżet powiatu olkuskiego to około 200 milionów złotych:

Pozwólcie, że przedstawię obrazowo co za takie pieniądze można zrobić:
…….
………
– 200 milionów, to co najmniej 266 nowych w pełni wyposażonych średnich samochodów strażackich.
– To także 3333 nowe radiowozy policyjnych

Szczegółowo
Szczegółowo

Czy inwestycyjne 8,5 mln zł w tym roku na drogi, to środki wyłącznie z budżetu powiatu, czy ktoś inny także dorzuca do tej inwestycji?

Klawisz
Klawisz

Cyt.: „Przeczytać, przemyśleć, krytykować… „.

Spróbuj krytykować Starostę lub z nim dyskutować…

Staszek69
Staszek69

Ale kolorowo. Sukces sukcesem goni. Byli tacy co tak się chwalili a potem ……….. afera aferę goniła. Pożyjemy zobaczymy.

kola
kola

Przebudowa drogi 1 Maja w Bukownie – co Pan starosta chce ogrzewanie w tej drodze zamontować ? porównując drogi na Jaworzno z Bukowna albo na Trzebinię -tymi drogami nie ma kto się zająć a tam po prostu się nie da jeździć .

GOŚĆ 123
GOŚĆ 123

POPATRZMY NA SAMOCHWAŁĘ JAK WYGLĄDA NA TLE INNYCH POWIATÓW W POLSCE BIORĄC POD UWAGĘ TAKIE KRYTERIA JAK: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. NASZ „Samochwała” nie znalazł się nawet w 1 setce, oto wyniki: http://ranking.zpp.pl/index.php?action=ranking&ctl=rankingMain&id=2&edition=58 Powiatów w Polsce jest 314 nie licząc miast na prawach powiatu. Zobaczymy jaki będzie bilans zysków i strat – wizji… Czytaj więcej »

po co te urzedy
po co te urzedy

pracy istnieja jak nikomu pracy nie znajda tyle ludzi tam siedzi bezczynnie.

Kostucha
Kostucha

Bukowno -Jaworzno to kiedy??

theon
theon

A wygnanie dzieciaków z Jeżówki i np udział w lgd to się tym starosta chwali czy się tego wstydzi ?

Zdziwko
Zdziwko

A Misiewicz Kmita to da głos , czekamy ! Przeca on Radny Powiatowy !

gg
gg

remont:Zawada – Racławice
zapraszam do obejrzenia, sama samołówka, dziurawa jak ser szwajcarski, a po stronie Jerzmanowic asfalcik jak się patrzy. WSTYD żeby gmina wiejska lepiej dbała od Powiatu Olkuskiego.

Młody
Młody

Zamiast rozważań w stylu „jak by babka miała wąsy to by …” wolałbym więcej informacji na temat służby zdrowia w powiecie i szpitala powiatowego – jak starosta widzi jego przyszłość i czy jego działania lub zaniechania spowodują rozwiązanie tej umowy dzierżawy powiatowego szpitala czy też przejęcie go przez spółkę Nowy Szpital która to w ten biznes 35 tysięcy zł zainwestowała ?

Młody
Młody

Z tymi oszczędnościami to tak chyba nie do końca – na dworze minus 20-kilka stopni a starosta marynarkę i krawat ściąga bo w biurze taki ukrop niesamowity …

pobocze lub
pobocze lub

chodnik panie starosto nalezy zrobic jak pan bedzie robił drogę w DŁUŻCU. W KĄPIELACH droga zrobiona ale nie skończona bo poboczy nie ma zrobionych i którędy mają ludze i dzieci chodzić Projetanci niech myślą co robią .Proszę zrobić chodnik albo pobocze.A gdzie bezpieczeństwo ludzi.

obywatel powiatu
obywatel powiatu

Dla mnie Pan Piasny to prawdziwy Gospodarz który dba o powiat….widać że jemu naprawdę zależy na powiecie i robi wiele pożytecznego:

1.wprowadza oszczędności i spłaca długi których narobili poprzednicy
2. robi inwestycje – buduje drogi, remontuje szkoły
3. rzetelnie i systematycznie informuje mieszkańców o swoich działaniach – przejrzystość władzy

a wy forumowe marudy zachowujecie się jak pieski….zero argumentów, obszczekać, obsikać
i pobiec dalej 😆
Hau Hau 😀 😆 😆 😆

lament
lament

Paweł spokojnie. Przypomnij, nieudacznikom kto przehandlował szpital.

co za wymysły
co za wymysły

kobiety które kończą studia są w wieku dojrzałym rodzą dzieci jedno drugie i już po trzydziestce są a Durne wymyły że do 29 roku życia przyjmią NA staż a może łakawie do pracy.Miesiąc masz po 30ce i już ci sie nie należy.TO SĄ WYMYSŁY RZĄDÓW tych co siedzą w sejmie nic nie robią a kasa spływa na konta,Może ktoś zatrudnił się bez znajomości cioci HELI ręka w górę ,

Pis
Pis

Panie starostwo najwyższy czas podstawić przy ekonomiku znak parking. Niektórzy zastanawiają się czy to P szkoły i nie wyjeżdżaja.

Życzliwy Obywatel
Życzliwy Obywatel

[quote name=”obywatel powiatu”]Dla mnie Pan Piasny to prawdziwy Gospodarz który dba o powiat….widać że jemu naprawdę zależy na powiecie i robi wiele pożytecznego: 1.wprowadza oszczędności i spłaca długi których narobili poprzednicy2. robi inwestycje – buduje drogi, remontuje szkoły3. rzetelnie i systematycznie informuje mieszkańców o swoich działaniach – przejrzystość władzy a wy forumowe marudy zachowujecie się jak pieski….zero argumentów, obszczekać, obsikać i pobiec dalej 😆 Hau Hau 😀 😆 😆 :lol:[/quote]Panie Starosto rozmawiaj Pan z Gminą Olkusz w sprawie przejęcia pomieszczeń i nauczycieli po Gimnazjum nr 3 to dopiero Pan w oczach wyborców będziesz prawdziwym liderem w powiecie. Bo w gminie… Czytaj więcej »

jeszcze życzliwszy
jeszcze życzliwszy

Tak jest, rozmawiać z burmistrzem ( naszym, nie wolbromskim 8) ) i pozbyć się zastępcy – to najprostsza autostrada do oszczędności i poprawy wizerunku 😉

LO IV
LO IV

Panie Pawele te pomieszczenie po Gimnazjum Nr 3 będą Ci w niedługim czasie bardzo potrzebne. Dla dobra gminy i powiatu zakopcie wojenne topory i usiądźcie do stołu rokowań z Panem burmistrzem i radnymi powiatowymi i gminnymi. Gminie jeszcze jedna szkoła podstawowa np: nr 7 nie jest potrzebna, nam jest potrzebne dobre szkolnictwo ponadpodstawowe np: zawodowe, a do tego są potrzebne pomieszczenia po Gim 3.

Radny Miejski
Radny Miejski

Panie Piasny dlaczego pan kłamie że wynegocjonował pan najlepsze warunki na subregionie,gdyż nie tylko nie wynegocjonował pan dla gminy Olkusz na modernizację zamku w Rabsztynie dofinansowania w kwocie 1,8 mln.zł to jeszcze był pan i pan Orkisz przeciwny . Panie Piasny niech pan nie będzie populistą !!!

Własciciel samochodu
Własciciel samochodu

Panie Starosto niech pan wytłumaczy mieszkańcom dlaczego przeniósł pan wydział komunikacji ze starostwa pod swoja stacje diagnostyczną i jeszcze pan zrobił wjazd i wyjazd naprzeciw właśnie swojej stacji . Wykorzystuje pan stanowisko do własnych celów prywatnych biznesowych …

ewert
ewert

[quote name=”Własciciel samochodu”]Panie Starosto niech pan wytłumaczy mieszkańcom dlaczego przeniósł pan wydział komunikacji ze starostwa pod swoja stacje diagnostyczną i jeszcze pan zrobił wjazd i wyjazd naprzeciw właśnie swojej stacji . Wykorzystuje pan stanowisko do własnych celów prywatnych biznesowych …[/quote]
To są populistyczne pomówienia aby obszczekiwać innych. Bardzo dobre miejsce moim zdaniem na Wydz. Komun.

Pracownik komunikacj
Pracownik komunikacj

Panie Starosto – Piasny bardzo dobre miejsce na wydział komunikacji dla pana biznesu żeby więcej samochodow przyjeżdzało do pańskiej stacji i więcej zarabiać . To jest nie ucziwe żeby łaczyć prywatne interesy z funkcją starosty !!!

Mieszkańcy wsi
Mieszkańcy wsi

Panie Piasny przez takie zachowanie jak łączenie prywatnych biznesów z polityką np. wiatraki fotowoltaika , stacja diagnostyczna nie ma pan szans zostać wybranym nawet radnym.

Pracownik Starostwa
Pracownik Starostwa

Panie starosto zwalnia pan pracowników ze starostwa a przyjął pan brata żonę do urzędu starostwa , niech pan się z tego wytłumaczy mieszkańcom gminy którzy pana wybrali .

Klawisz
Klawisz

[quote name=”Pracownik Starostwa”]Panie starosto zwalnia pan pracowników ze starostwa a przyjął pan brata żonę do urzędu starostwa , niech pan się z tego wytłumaczy mieszkańcom gminy którzy pana wybrali .[/quote]
Oj chyba więcej jest takich rodzynków niż żona brata…

on
on

Oddanie sds ośrodka dla osob niepelnosprawnych to sukces, w jakim sensie? Gratuluje.

Klawisz
Klawisz

Houston mamy problem: PiS chce zmienić ordynację wyborczą m. In. wyboru starosty dokonają mieszkańcy… a nie układy z lokalnymi politykami i handel.

Przypomnijcie mi proszę, który wynik w kolejności otrzymał nasz starosta?

theon
theon

[quote name=”Klawisz”]Houston mamy problem: PiS chce zmienić ordynację wyborczą m. In. wyboru starosty dokonają mieszkańcy… a nie układy z lokalnymi politykami i handel.

Przypomnijcie mi proszę, który wynik w kolejności otrzymał nasz starosta?[/quote]
powinni w nowej ordynacji zabronić podwójnego kandydowania – tak by rada powiatu nie była zbiorem niewybranych wójtów 🙂

Romek główka
Romek główka

[quote name=”Klawisz”]Houston mamy problem: PiS chce zmienić ordynację wyborczą m. In. wyboru starosty dokonają mieszkańcy… a nie układy z lokalnymi politykami i handel.

Przypomnijcie mi proszę, który wynik w kolejności otrzymał nasz starosta?[/quote

Niech starosta sie ogarnie i te głupie wypociny fejsbukowe wykasuje i jak najszybciej zgłosi akces do PiSu , to jeszcze dwie kadencje starosta będzie . Najbliższy sprawdzian dla starosty to 18 -01 , najazd peowcow centralnych na Olkusz , zobaczymy ?

lokomo
lokomo

[quote name=”Romek główka”][quote name=”Klawisz”]Houston mamy problem: PiS chce zmienić ordynację wyborczą m. In. wyboru starosty dokonają mieszkańcy… a nie układy z lokalnymi politykami i handel.[/quote

Niech starosta sie ogarnie i te głupie wypociny fejsbukowe wykasuje i jak najszybciej zgłosi akces do PiSu , to jeszcze dwie kadencje starosta będzie . Najbliższy sprawdzian dla starosty to 18 -01 , najazd peowcow centralnych na Olkusz , zobaczymy ?[/quote]
Ja stary pisowiec idę na to spotkanie. A, co mi tam. Przynajmniej zobaczę puczystów.

ania
ania

Panie starosto. Szkoła specjalna co roku organizuje Jasełka. Są piękne, wzruszające i niosą ważne przesłanie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wkładają w ich przygotowanie mnóstwo pracy i serca. Szkoda, że Pan ani nikt ze Starostwa nie znajduje czasu, żeby odwiedzić szkołę w tym ważnym dniu.

Młody
Młody

[quote name=”lokomo”][quote name=”Romek główka”][quote name=”Klawisz”]Houston mamy problem: PiS chce zmienić ordynację wyborczą m. In. wyboru starosty dokonają mieszkańcy… a nie układy z lokalnymi politykami i handel.[/quote Niech starosta sie ogarnie i te głupie wypociny fejsbukowe wykasuje i jak najszybciej zgłosi akces do PiSu , to jeszcze dwie kadencje starosta będzie . Najbliższy sprawdzian dla starosty to 18 -01 , najazd peowcow centralnych na Olkusz , zobaczymy ?[/quote]Ja stary pisowiec idę na to spotkanie. A, co mi tam. Przynajmniej zobaczę puczystów.[/quote] Tak też myślę że tylko kilku PiSiorów przyjdzie aby zabaczyć ich mętne oczy a nikt z władzy ani z przyszłych… Czytaj więcej »

Mietek
Mietek

Panie Starosto, dziękujemy za remont drogi w Miechówce i Kąpielach Wielkich. Super, że z Burmistrzem Wolbromia doprowadziliście to do końca . Wreszcie mieszkańcy Miechówki i Kąpiel doczekali się drogi bez dziur!!! Już nie szło wytrzymać. Dziękujemy. Proszę tylko o nas pamiętać na wiosnę bo rowy nie do końca są jeszcze pokopane, pobocza trzeba poprawić bo krzywo i wąsko, tego frezu to jeszcze przecież sporo zostało, kałuża stoi i jest zarwany chodnik koło szkoły. Pare lamp ledowych już nie świeci . Ale lampy superrrr , teraz to jak Holiłud. A i nie ma wymalowanych lini i pasów dla dzieci a w… Czytaj więcej »

PP
PP

Panie Starosto, dziękuję , że Pan w ogóle jest. Błogosławione łono , które Pana urodziło i piersi, które Pana wykarmiły

turoń
turoń

[quote name=”ania”]Panie starosto. Szkoła specjalna co roku organizuje Jasełka. Są piękne, wzruszające i niosą ważne przesłanie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele wkładają w ich przygotowanie mnóstwo pracy i serca. Szkoda, że Pan ani nikt ze Starostwa nie znajduje czasu, żeby odwiedzić szkołę w tym ważnym dniu.[/quote]

– może w pracy byli ? 😛 ale faktycznie szkoda, cóż by to była za korzyść dla wszystkich gdyby całe starostwo na jasełka poszło ! 😆

xyz
xyz

PUP Olkusz. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych (grudzień 2016) : 4127 osób. Ilość ofert pracy (17 styczeń 2017): 34 oferty.
I tyle w temacie powiatu (a właściwie dziury zabitej dechami) olkuskiego.

xyz
xyz

[quote name=”kola”]Przebudowa drogi 1 Maja w Bukownie – co Pan starosta chce ogrzewanie w tej drodze zamontować ? porównując drogi na Jaworzno z Bukowna albo na Trzebinię -tymi drogami nie ma kto się zająć a tam po prostu się nie da jeździć .[/quote]
Stan tych dróg jest utrzymywany w celach bezpieczeństwa. Szczególnie dotyczy to trasy Bukowno – Jaworzno. Była dobra droga to idioci pędzili tam po 200 km/h i więcej. A jak teraz jest dziura na dziurze to się jedzie 60 km/h i wypadków nie ma.

Bezrobotny+36
Bezrobotny+36

[quote name=”xyz”]PUP Olkusz. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych (grudzień 2016) : 4127 osób. Ilość ofert pracy (17 styczeń 2017): 34 oferty.I tyle w temacie powiatu (a właściwie dziury zabitej dechami) olkuskiego.[/quote]PUP Olkusz to dłuższy temat. Nikt ich nie kontroluje i robią co chcą. Panie Starosto może łaskawie Pan skontroluje pracę w PUP Olkusz? Dlaczego mają tak mało środków na aktywacje osób bezrobotnych i osób chcących otworzyć własny biznes? Dlaczego środki przyznane dla PUP Olkusz są wracane tam skąd przyszły a nie rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem? Proszę również zweryfikować kompetencję zawodową pracowników podległych Panu pracowników PUP a niektóre Panie wysłać na kurs… Czytaj więcej »

Klawisz
Klawisz

[quote name=”Bezrobotny+36″][quote name=”xyz”]PUP Olkusz. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych (grudzień 2016) : 4127 osób. Ilość ofert pracy (17 styczeń 2017): 34 oferty.I tyle w temacie powiatu (a właściwie dziury zabitej dechami) olkuskiego.[/quote]PUP Olkusz to dłuższy temat. Nikt ich nie kontroluje i robią co chcą. Panie Starosto może łaskawie Pan skontroluje pracę w PUP Olkusz? Dlaczego mają tak mało środków na aktywacje osób bezrobotnych i osób chcących otworzyć własny biznes? Dlaczego środki przyznane dla PUP Olkusz są wracane tam skąd przyszły a nie rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem? Proszę również zweryfikować kompetencję zawodową pracowników podległych Panu pracowników PUP a niektóre Panie wysłać na… Czytaj więcej »

Nowakbyłyminist
Nowakbyłyminist

A ten zegarek co Pan ma na ręce to wpisał Pan do oświadczenia majątkowego?

theon
theon

[quote name=”Nowakbyłyminist”]A ten zegarek co Pan ma na ręce to wpisał Pan do oświadczenia majątkowego?[/quote]

nie, długopis wpisał 😆 😆 😆