pieniadze

Do 1 marca uczniowie i studenci z Małopolski mogą składać wnioski o przyznanie stypendium. Na wsparcie dla najzdolniejszych Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 850 tys. złotych.

– Celem Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest inwestycja w wiedzę i zdolności młodych Małopolan. Dzięki wsparciu z budżetu Województwa Małopolskiego uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. Tym sposobem chcemy doceniać młodych ludzi, którzy nie tylko rozwijają swoją pasję, ale też zwyciężają na olimpiadach i w konkursach z różnych przedmiotów czy podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zmagań sportowych lub artystycznych. To oni w przyszłości będą naszym największym kapitałem i zdecydują o dalszym rozwoju Małopolski, dlatego jestem przekonana, że przyszli stypendyści wykorzystają otrzymane środki, aby rozwijać własne umiejętności i zainteresowania – mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Zasady wspierania najzdolniejszych uczniów i studentów określono w regulaminie dostępnym na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Stypendia będą przyznawane uczniom mieszkającym na terenie Małopolski maksymalnie na 10 miesięcy za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Uczniowie z klas V – VII mogą otrzymać miesięcznie 350 złotych brutto, z 8 klasy (w tym klas dotychczasowego gimnazjum) 425 złotych brutto, ze szkół ponadpodstawowych 500 złotych brutto.

W przypadku studentów stypendium to 600 złotych brutto miesięcznie, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (nie więcej niż 50 proc. kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, ale nie więcej niż 800 złotych brutto miesięcznie). Wsparcie finansowe dla studentów przewidziano za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych); a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe, na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw, którzy wybrali jako miejsce zamieszkania Małopolskę). Podobnie jak w przypadku uczniów stypendia są przyznawane maksymalnie na 10 miesięcy (na naukę języka obcego na czas trwania kursu, a stażowe na okres stażu).

Wnioski i niezbędne dokumenty można składać osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 (parter nowego budynku) lub ul. Basztowej 22; w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w” Krakowie na os. Teatralnym 4a (IV piętro, pokój 411), Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52 (pokój 202), Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30 (pokój 2-73).
Aplikacje można również wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (chyba że dokumenty zostały nadane w placówce operatora publicznego, wówczas o jego dochowaniu decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz formularze do pobrania dostępne są na www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

Fot. fotolia.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze