OGŁOSZENIE MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

31 inwestycji, 25 km nowych lub zmodernizowanych dróg, ponad 30 mln dofinansowania. To bilans Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie olkuskim. Widzimy nowe i bezpieczne chodniki, miejsca postojowe, wymienianą nawierzchnię. Sprzęt budowlany pojawia się na drogach, które długo nie mogły się doczekać naprawy. Szczególnie ostatni nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyniósł ziemi olkuskiej ponad dwa razy więcej środków niż poprzedni. Powiat olkuski stał się wielkim placem budowy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie znaczne środki na infrastrukturę, które przeznacza rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Lokalny znaczy dobry
Lista zadań realizowanych przez powiat olkuski i gminy z powiatu jest bardzo długa. Każde z nich to osobna historia. Za każdym stoją Mieszkańcy i ich potrzeby, a także lokalne firmy, które dzięki kontraktom mogą utrzymywać miejsca pracy. Każde to łącznik między pracą a domem. I właśnie dlatego rozwój dróg gminnych i powiatowych jest tak ważny dla polskiego rządu.

To wydawało się niemożliwie: zmienić sposób postrzegania dróg lokalnych. Udało się to dzięki determinacji, z jaką rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego realizuje ideę zrównoważonego rozwoju. Dla nas nie ma Polski „A” i Polski „B”. Dlatego będziemy dalej konsekwentnie inwestować w rozbudowę sieci dróg gminnych i lokalnych – podkreśla poseł ziemi olkuskiej i wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jacek Osuch.

Czwarty nabór przyniósł olkuskiemu powiatowi i gminom wsparcie w wysokości ponad 8 mln złotych. Sam powiat olkuski otrzymał w tym rozdaniu dofinansowanie w wysokości 886 tys. zł. Pozwoli ono przebudować drogę powiatową nr 1091K, czyli ul. Długą przebiegającą przez Srebrne Miasto. Dzięki decyzji premiera Mateusza Morawieckiego przebudowy doczekają się także dwie drogi gminne w Olkuszu: ul. Przemysłowa i ul. E. Orzeszkowej na os. Młodych. Miasto Olkusz otrzymało na te inwestycje niemal 3,2 mln zł. Rządowe wsparcie trafiło również do gmin: Bukowno, Klucze oraz Trzyciąż.

Ostatni okres był szczególnie dobry dla ziemi olkuskiej. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za tak znaczne środki, które zostały przyznane zarówno powiatowi, jak i gminom. Dziękuję też wszystkim, którzy stali się ambasadorami tych inwestycji. Tylko w samym Olkuszu dzięki środkom rządowym na finalnym etapie prac są roboty na ul. Francesco Nullo (od skrzyżowania z ul. Kościuszki) i ul. Słowackiego. Kilka tygodni temu zakończyła się przebudowa łącznika ul. Na Skarpie – tj. od „Skarbka”- w kierunku torów kolejowych. Gdyby nie znaczne rządowe wsparcie finansowe, gmina Olkusz nie byłaby w stanie przeprowadzić tylu inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Trzeci nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyniósł regionowi olkuskiemu dofinansowanie na poziomie 3,4 mln zł. To dzięki niemu m.in. w Zabagniu w gminie Wolbrom zostanie wybudowana droga gminna.

Ze szczególną troską o bezpieczeństwo pieszych
Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki zatwierdził wyniki specjalnego naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie otrzymały projekty, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przejścia dla pieszych są miejscami szczególnie newralgicznymi. Na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczył w skali Polski blisko 525 mln zł. Rządowe dofinansowanie w Małopolsce obejmie 116 przejść dla pieszych (w ramach 84 zadań), a do gminnych i powiatowych zarządców dróg trafi blisko 10,2 mln złotych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z tej puli samorządy olkuskie otrzymały blisko 1,7 mln zł na 6 zadań obejmujących w sumie 11 przejść: budowę 2 nowych (w Bydlinie i Rabsztynie) oraz przebudowę 9 istniejących. Do powiatu olkuskiego trafi niemal milion zł na trzy zadania. Jedno z nich będzie polegało na przebudowie trzech przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w Bukownie. Tylko na to zadanie powiat olkuski otrzymał 594 757 zł. Wśród zadań na drogach gminnych znalazły się te przygotowane przez gminy Olkusz i Bukowno.

Wsłuchujemy się w głos samorządów i użytkowników dróg. To realna pomoc i konstruktywne narzędzie. Gratuluję małopolskim samorządom, które po to narzędzie już sięgnęły. Tworzymy nową jakość dróg lokalnych, także doświetlając i przebudowując przejścia dla pieszych. Każda z tych 116 inwestycji to inwestycja w bezpieczeństwo Mieszkańców – mówi wiceminister Jacek Osuch.

Zapraszamy samorządy do składania wniosków
Przed nami kolejna odsłona Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita właśnie ogłosił nabór na rok 2022. Wnioski można składać do 25 sierpnia 2021 r. Natomiast do 2 sierpnia można jeszcze aplikować o środki na projekty związane z przejściami dla pieszych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg daje szansę także mniejszym samorządom na niezwykle ważne inwestycje w bezpieczeństwo. Będziemy także zachęcali burmistrza Olkusza, aby złożył aplikację w kolejnej turze programu. Bezpieczne przejścia powinny być priorytetem dla nas wszystkich – podkreśla radny z Olkusza Wojciech Panek.