rsm logo ok

Grupa podopiecznych Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz uczniowie SP nr 1 w Olkuszu i SP w Zedermanie otrzymają nowoczesny sprzęt do nauki programowania. Wspólny projekt trzech wymienionych instytucji „Akademia młodego programisty – nowy wymiar programowania” znalazł się bowiem w gronie 14 laureatów Programu Fundacji AVIVA „To dla mnie ważne”. Na zaplanowane zadania fundacja przeznaczyła 32 tys. złotych.

Łącznie do konkursu zgłoszono 307 inicjatyw. O tym, które z nich znajdą się w finałowej „dwudziestce”, decydowali internauci. Wybrane przez nich projekty oceniała komisja konkursowa, określając jednocześnie wysokość przyznanego wsparcia. Zdobycie środków bez wsparcia lokalnej społeczności nie byłoby możliwe. – Każdy, kto poświęcił kilka minut swojego czasu i oddał głos ma wkład w nasz sukces. Dziękujemy wszystkim życzliwym nam osobom, które wsparły naszą inicjatywę – cieszą się autorzy olkuskiego projektu.

Na co zostanie dokładnie przeznaczona dotacja? Dla dzieci niepełnosprawnych zostanie zakupiony innowacyjny sprzęt muzyczny wspierający edukację muzyczną, matematyczną, analogowe programowanie. Mowa o MUSICON – ie, unikalnym instrumencie muzycznym zaprojektowanym do wszechstronnego rozwoju dzieci, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. SP nr 1 oraz Szkoła w Zedermanie zyskają netbooki, laptopy z oprogramowaniem oraz drukarki laserowe.

– Dzięki planowanym zakupom zajęcia będą mogły odbywać się poza salą informatyczną – każdy przeszkolony nauczyciel będzie miał możliwość wykorzystania w swoich zajęciach zakupionego sprzętu, a dostępność przenośnych urządzeń sprzyjać będzie wysokiej efektywności prowadzonych lekcji. Sprzęt jest w pełni mobilny, co umożliwi jego użyczenie pomiędzy partnerskimi podmiotami. Urządzenie muzyczne będzie udostępniane szkołom do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Planujemy także współpracę z instytucjami kultury (ośrodki kultury w Olkuszu, Bukowie i Bolesławiu) w zakresie organizacji zajęć muzycznych dla chętnych dzieci z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Szkoły zaproszą z kolei dzieci z niepełnosprawnościami na specjalnie im dedykowane warsztaty z programowania – wyjaśnia Anna Skręt, współautorka projektu z ramienia „Res Sacra Miser”.

Autorzy wniosku przekonują, że programowanie jest jedną z kluczowych umiejętności dzisiejszego świata – uczy myślenia strategicznego, rozwiązywania sytuacji problemowych, rozwija myślenie algorytmiczne, kreatywność oraz zdolność wyrażania własnych pomysłów. – Wykorzystanie narzędzi, które planujemy zakupić w ramach pozyskanych środków pozwala na zdobycie tych umiejętności poprzez zabawę, dzięki czemu praca przy komputerze nabiera innego wymiaru. Dla dzieci niepełnosprawnych „inny wymiar” programowania oznacza użycie alternatywnych sposobów komunikacji. Wykorzystując nowoczesny i innowacyjny sprzęt w ramach prowadzonych spotkań edukacyjno-terapeutycznych dla tych dzieci umożliwimy im tworzenie własnych dzieł muzycznych, które także mogą być traktowane jako „programowanie” – dodaje Anna Skręt.

Zgodnie z założeniami projektu, w zajęciach z programowania weźmie udział ponad 300 uczniów z obydwu placówek. Dla nauczycieli przewidziano warsztaty. Dodatkowo w każdej ze szkół powstanie Koło Informatyczne, co zagwarantuje kształtowanie umiejętności programowania z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi. Z kolei dzieci niepełnosprawne będące pod opieką Stowarzyszenia (30 dzieci w wieku do 10 lat, wraz z rodzeństwem i rodzinami, łącznie ok. 100 osób) tajniki programowania będą zgłębiać podczas cotygodniowych spotkań rodzin zrzeszonych w „Kawiarence Pod Parasolem”.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze