komputer

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczynamy pierwszy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

 

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

-kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
-wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
-wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;
-wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych lub podmiotów!

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:
-w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)
-w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia

Termin zakończenia pierwszego naboru – 6 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu).

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego
z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:
– Spółdzielnia Socjalna OPOKA  32-310 Olkusz  ul. Floriańska 2 pok.21
– Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych Punktach Coworkingu Społecznego oraz pod numerami telefonów:
– Spółdzielnia Socjalna OPOKA – 32 307 02 67
– Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 643 06 35
– FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

Zapraszamy również na naszą stronę internetową, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.
http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

Projekt  „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze