norbert bień

Półmetek kadencji to dobry czas na podsumowania samorządowych dokonań. W kolejnym wywiadzie z serii „Kadencja na półmetku” o minionych dwóch latach na stanowisku wójta i planach na dwa kolejne opowiada włodarz gminy Klucze Norbert Bień.

Wiola Woźniczko: W grudniu 2014 roku po raz pierwszy objął Pan stanowisko wójta. Jak Pan ocenia minione dwa lata?
Norbert Bień: To był dla mnie bardzo ważny okres, obfitujący w wiele nowych doświadczeń i wyzwań. Cieszę się, że już na początku kadencji pozyskaliśmy środki z nowego rozdania funduszy unijnych. Wybudowaliśmy m.in. kanalizację sanitarną w Jaroszowcu z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Innymi zadaniami, które udało nam się zrealizować w oparciu o fundusze zewnętrzne były przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa. Obok współfinansowanych ze środków województwa małopolskiego remontów budynków użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chechle i Bydlinie, zakupujemy po raz pierwszy w Gminie Klucze nowy wóz strażacki z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 340 000 zł. Projekty zewnętrzne realizujemy także na Pustyni Błędowskiej dzięki wsparciu w wysokości ponad 1,6 miliona złotych. W trakcie oceny lub składania mamy kolejne wnioski dotyczące m.in. budowy dalszej kanalizacji Klucz, termomodernizacji szkół, czy programu dofinansowania wymiany przestarzałych pieców węglowych na nowoczesne.

Za sukces uważam zmniejszenie o około jedną czwartą zadłużenia gminy. Kiedy rozpoczynałem kadencję, zadłużenie wynosiło 11 341 608 złotych, a w tym roku kwota długu wynosi 8 297 108 złotych. Nie udałoby się tego osiągnąć, gdyby nie bardzo dobra współpraca z Radą Gminy Klucze. Pewne oszczędności wygenerowaliśmy w wydatkach bieżących. Przykładowo, dość duże koszty na zakup papieru czy tuszy do drukarek zredukowaliśmy dzięki zakupowi na początku kadencji tabletów dla radnych, kilku nowych i ekonomicznych urządzeń oraz nowemu systemowi organizacji pracy. Ponadto nie wzrasta ilość etatów w urzędzie i jednostkach podległych, a to też generuje oszczędności. Nadal nie powołałem na przykład nikogo na stanowisko mojego zastępcy.
Pełna ocena dotychczasowych dwóch lat jest jednak trudna, gdyż rezultaty niektórych działań rozpoczętych w pierwszej połowie kadencji będą widoczne w przyszłości. Mam tu na myśli na przykład wprowadzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej czy prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, w którym na wnioski mieszkańców powstały nowe miejsca pod zabudowę mieszkalną czy tereny inwestycyjne. Z korzyścią dla mieszkańców było także włączenie się gminy do programu „Wolni od azbestu” – w ubiegłym roku odebraliśmy zdemontowany azbest z ponad 120 posesji, a najuboższym rodzinom przekazaliśmy bezpłatnie blachę na nowe pokrycia dachowe budynków mieszkalnych. Efektem programu jest odebranie w naszej gminie prawie 284 ton azbestu.
Mimo oszczędnego budżetu wykonujemy szereg inwestycji bieżących – remonty dróg, chodników oraz budynków publicznych. Muszę podkreślić, że praktycznie w każdym sołectwie,a jest ich 15, zrealizowaliśmy jakąś inwestycję drogową, polegającą na budowie bądź remoncie infrastruktury. Ponadto mieszkańcy naszej gminy, dzięki uchwalonym przez Radę Gminy Klucze dopłatom z budżetu, płacą jedną z najniższych w powiecie stawek za wodę.  W tym roku odbiorca indywidualny, zamiast stawki taryfowej wynoszącej 6,16 zł netto za m3, zapłaci w rezultacie 4,68 zł netto.
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale stopniowo nadrabiamy różne zaległości. Z dużych realizowanych ostatnio inwestycji wymieniłbym na przykład rozpoczętą w ubiegłym roku modernizację ośrodka zdrowia w Kluczach, a także modernizację oświetlenia, budowę zatoki przystankowej przebudowę wejścia do Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem otoczenia, czy budowę nowych miejsc parkingowych.

WW: Czego w tym czasie nie udało się zrealizować?
NB: Z rzeczy, których nie udało się zrealizować trochę szkoda mi niewykonanego remontu drogi Kwaśniów Dolny – Ryczówek ulicą Krzewową. Nasz wniosek, mimo pozytywnej oceny, nie uzyskał dofinansowania, a brakło naprawdę niewiele, gdyż lista rankingowa finalnie zakończyła się dosłownie kilka miejsc przed nami. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z tej inwestycji. Wręcz przeciwnie, będziemy prowadzić kolejne działania, bo remont tej drogi jest bardzo ważny, szczególnie dla mieszkańców Ryczówka.

WW: Kilka miesięcy temu w Kluczach odsłonięto obelisk Ludwika Mauve, założyciela papierni. Mówił Pan wówczas, że priorytetem dla gminy jest przywrócenie dawnej świetności pałacykowi Dietlów, którzy wraz z rodziną Mauve zarządzali Kluczami. Na jakim etapie jest ten projekt?
NB: Aktualnie jesteśmy na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Po dopełnieniu wszelkich formalności chcemy priorytetowo złożyć projekt na rewitalizację tego właśnie zabytkowego pałacyku i nadać mu nowe funkcje społeczno-gospodarcze, aby wraz z najbliższym otoczeniem stał się centrum aktywności mieszkańców. Ponadto w tym roku przewidzieliśmy w naszym budżecie pieniądze na dokumentację dla tego budynku, która będzie uwzględniać wytyczne konserwatorskie. Zdaję sobie sprawę, że remont zabytku nie będzie zadaniem prostym, ale będę podejmował wszelkie możliwe kroki, aby z pomocą środków zewnętrznych zrealizować tę inwestycję.
Składamy też wiosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o wsparcie finansowe renowacji parku górnego w Kluczach, czyli tego przy budynku „starej gminy”.

WW: Dwie duże firmy – Velvet Care w Kluczach oraz huta Glassolutions w Jaroszowcu -rozwijają swoją działalność na terenie gminy, tworząc nowe miejsca pracy. Jak samorząd wspiera lokalną przedsiębiorczość?
NB: Od początku kadencji prowadziłem szereg rozmów z tymi dwoma największymi zakładami funkcjonującymi na terenie naszej gminy. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków Velvet Care czy Glass Solution inwestują i rozbudowują swoje zakłady u nas, a nie gdzie indziej. Myślę, że wyrażenie przez Radę Gminy zgody na utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Velvet Care w Kluczach, a także prowadzone przeze mnie rozmowy w tej sprawie w dużym stopniu wsparły działania firmy zmierzające do rozbudowy zakładu. 

Warto podkreślić, że takich inwestycji nie było już od dobrych kilkudziesięciu lat. Efekty widzi każdy, kto jedzie z Klucz w kierunku Zawiercia. Nowe hale produkcyjne i magazynowe Velvet Care cieszą chyba każdego, zwłaszcza, że te inwestycje oznaczają nowe miejsca pracy. Podobnie było w Jaroszowcu, gdzie w Glass Solution uruchomiono nowe linie produkcyjne i w związku z tym utworzono kilkadziesiąt miejsc pracy. To wszystko powoduje, że bezrobocie w samej tylko gminie Klucze zmalało z 970 osób do 631 w ostatnich dwóch latach
Uważam, że dobrobyt mieszkańców tworzy się nie tylko poprzez budowy dróg, ale także poprzez wspieranie przedsiębiorczości, dzięki której tworzone są miejsca pracy – i to własnie robimy. To jest długofalowy cel obmyślony również na przyszłość naszych dzieci, by nie musiały wyjeżdżać za pracą, bo znajdą ją w rodzinnych stronach. Oczywiście jest to także zasługa przedsiębiorczości naszych mieszkańców.
Staramy się też wdrażać różne rozwiązania wspierające także mniejszych przedsiębiorców. Przykładowo, w tym roku znacząco obniżyliśmy podatki od środków transportowych, a od początku kadencji nie podnieśliśmy żadnych podatków lokalnych – również tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Przestrzeń do rozwoju prywatnego sektora chcemy stworzyć także wokół Pustyni Błędowskiej oraz w ramach nowych funkcji zabytkowego dworku Dietla, gdzie swoje miejsce znajdą m. in. firmy związane z branżą gastronomiczną.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – zarówno tych większych jak i mniejszych, stworzyliśmy koncepcję budowy obwodnicy Klucz przy torach na Osadzie aż za Jaroszowiec. Droga ta ma znacząco ułatwić transport towarów i zaopatrzenia, a do naszego pomysłu przychylił się także Zarząd Województwa Małopolskiego, który już w tym roku zabezpieczył środki na wykonanie dokumentacji tej drogi.

WW: Jakie są pana priorytety na kolejne dwa lata?
NB: Przede wszystkim chciałbym nadal zmniejszać zadłużenie przy zrównoważonym budżecie, ale także prowadzić działania związane z rozwojem gminy.
Z konkretnych przykładów mam zamiar kontynuować we współpracy z powiatem rozpoczętą w ubiegłym roku przebudowę głównego traktu północnej części gminy tj. drogi Bydlin – Rodaki. Na chwilę obecną wiemy już, że wykonamy część tych prac, gdyż po zeszłorocznym gruntownym remoncie fragmentu drogi w Cieślinie, w najbliższym czasie za ponad 4,8 miliona złotych wyremontujemy dalszą część w kierunku Kwaśniowa. Zrealizowanie tych prac będę uważał za sukces, bo wielu mieszkańców straciło już nadzieję na jakikolwiek remont tej drogi.
Ważna jest także dalsza kanalizacja gminy. Złożyliśmy wniosek do RPO WM warty ponad 4 miliony złotych na budowę kanalizacji z odtworzeniem nawierzchni w obrębie siedmiu ulic w Kluczach.
Ponadto cały czas mam na uwadze rozwój turystyki wokół Pustyni Błędowskiej, bo to ma znaczenie nie tylko lokalne, ale także regionalne. Ważna będzie także realizacja wspomnianego już programu wymiany pieców, gdyż na jego rezultaty czeka wielu mieszkańców.
W planach mamy także inwestycje związane z bezpieczeństwem, takie jak budowa komisariatu policji w Kluczach – gmina współuczestniczy w tym zadaniu – a także budowa zatoki przystankowej w Jaroszowcu, realizowana wspólnie z powiatem, no i czekający nas w lipcu zakup samochodu dla straży.

WW: Czy zamierza Pan ubiegać się o kolejną kadencją?
NB: Przede mną jeszcze dwa lata pracy, prawdopodobnie zmiana ordynacji wyborczej i  w tej chwili nie złożę takiej deklaracji.

WW: Dziękuję za rozmowę.
NB: Ja również dziękuję.

Fot. Rafał Jaworski

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
11 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Norman
Norman
7 lat temu

[quote name=”Iza”]”Ponadto nie wzrasta ilość etatów w urzędzie i jednostkach podległych, a to też generuje oszczędności” ?!?PAWLAK KAZIMIERZ z filmu ”Sami Swoi”powiedział by ”że tylko go chlasnąć w pysk”z gniazda Judaszowego jest. Oszczędności poprzez brak hipotetycznych wydatków?[/quote]
😀 😆 🙂 😛 😛

Iza
Iza
7 lat temu

„Ponadto nie wzrasta ilość etatów w urzędzie i jednostkach podległych, a to też generuje oszczędności” ?!? Oszczędności poprzez brak hipotetycznych wydatków?

Merkury
Merkury
7 lat temu

Marnie to wygląda: brak pomysłu na pustynie, która powinna przynosić konkretny dochód. Kompletna bezradność. Wyciag w Jaroszowcu zamknięty. Na wsiach narzekają bo wójt ich spławia. Oj słabo to wygląda.

Kola
Kola
7 lat temu

[quote name=”Stefan”][quote name=”Marta Sz.”][quote name=”StachuR50″]Półmetek twórczości – szału nie ma d…. nie urywa.[/quote]
Ale za to konto w banku się powiększyło o DUŻĄ kasiorę.[/quote]
Czyje konto chyba nie U.G.K. tylko włodarza.[/quote]
Przed emeryturką trzeba też coś jeszcze nagromadzić środków na spokojne obfite życie.

Stefan
Stefan
7 lat temu

[quote name=”Marta Sz.”][quote name=”StachuR50″]Półmetek twórczości – szału nie ma d…. nie urywa.[/quote]
Ale za to konto w banku się powiększyło o DUŻĄ kasiorę.[/quote]
Czyje konto chyba nie U.G.K. tylko włodarza.

Marta Sz.
Marta Sz.
7 lat temu

[quote name=”StachuR50″]Półmetek twórczości – szału nie ma d…. nie urywa.[/quote]
Ale za to konto w banku się powiększyło o DUŻĄ kasiorę.

xyz
xyz
7 lat temu

[quote name=”JarMARK”][quote name=”stinek”]Jak to?! Wójt Klucz sam?? Bez Sekretarza?[/quote]
SAM BO JUŻ WIE ŻE W NASTĘPNEJ KADENCJI MIESZKAŃCY MOGĄ WYBRAĆ SEKRETARZA NA WÓJTA ,TAK JAK ON SAM ZAŁATWIŁ WCZEŚNIEJ WÓJTA ŚCIĄŻKĘ.[/quote]
😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛

StachuR50
StachuR50
7 lat temu

Półmetek twórczości – szału nie ma d…. nie urywa.

Merkury
Merkury
7 lat temu

Tablety żadna oszczędność. Za cenę jednej sztuki można wydrukować… 25 tysięcy stron. Czyli na każdą radę, każdy radny musiałby mieć wydrukowane… 520 stron. Gdzie tu oszczędność?

JarMARK
JarMARK
7 lat temu

[quote name=”stinek”]Jak to?! Wójt Klucz sam?? Bez Sekretarza?[/quote]
SAM BO JUŻ WIE ŻE W NASTĘPNEJ KADENCJI MIESZKAŃCY MOGĄ WYBRAĆ SEKRETARZA NA WÓJTA ,TAK JAK ON SAM ZAŁATWIŁ WCZEŚNIEJ WÓJTA ŚCIĄŻKĘ.

stinek
stinek
7 lat temu

Jak to?! Wójt Klucz sam?? Bez Sekretarza?