zkg_km1

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu ma już opracowany projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2012 – 2020. Obowiązek jego sporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Plan zawiera m. in. opis sieci komunikacyjnej, ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, przewidywane finansowanie usług przewozowych, zasady organizacji rynku przewozów i przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, określenie standardu przewozów i jakości usług przewozowych, a także sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. Z prezentacją na ten temat zapoznała się „symboliczna” grupa radnych z czterech gmin, na terenie których działa ZKG, czyli Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia. Niektóre założenia planu nie wszystkim obecnym przypadły do gustu.

Plan wykonała Kancelaria Prawna Viggen s. c., specjalizująca się we wdrażaniu procedur naprawczych dla transportu drogowego. Zarząd Związku wystąpił z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi sporządzenia planu do trzech firm. Wybrano Viggena, bo jego właściciele zaproponowali najniższą cenę i najkrótszy czas realizacji. Wykonanie planu kosztowało 60 tys. złotych netto. – Przed uchwaleniem planu przez Zgromadzenie Związku zostanie on wyłożony do publicznej wiadomości, od 31 maja do 22 czerwca. W tym czasie można składać uwagi i wnioski – mówi przewodniczący zarządu ZKG Wojciech Gleń. Plan dostępny jest tylko na stronie internetowej ZKG „KM” (http://www.zkgkm-olkusz.pl). – Ustawa nie precyzuje, w jakiej formie ma być wyłożony plan. Z uwagi na fakt, iż dokument jest obszerny, zdecydowaliśmy się na jego publikację na stronie internetowej. Wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje będą wnikliwie rozpatrzone przez zarząd przy współudziale wykonawcy. Mam nadzieję, że w ten sposób powstanie naprawdę dobry, solidny dokument  – dodaje Wojciech Gleń.

Potencjał mamy spory
Integralną część planu stanowi oszacowanie, ile osób korzysta z publicznej komunikacji. Wyniki badań napełnień w zestawieniu z danymi demograficznymi poszczególnych gmin nie napawają optymizmem. Na terenie gminy Klucze ZKG wykonuje dziennie 70 kursów, przewożąc 1350 osób (z czego na terenie Olkusza 354 osoby). Z przeprowadzonych badań wynika, że potencjał w tej gminie kształtuje się na poziomie 7 tys. osób. W gminach Bolesław i Bukowno ze 164 kursów dziennie korzysta 3 500 osób (w tym 1200 osób na terenie Olkusza), a liczba potencjalnych pasażerów waha się od 13,5 do 15 tys. ludzi. Obliczono też, że linią M, przed zmniejszeniem ceny biletu do złotówki, średnio na kilometr przewożono 2,95 osoby, po zmianie ceny wskaźnik napełnienia wzrósł do 5,34 osoby.

Jak zwiększyć liczbę pasażerów i poprawić jakość usług przewozowych? Autorzy planu przygotowali 63 zalecenia, które – ich zdaniem – przyczynią się do wzrostu konkurencyjności ZKG. Zmiany dotyczą m. in. taboru, organizacji komunikacji, finansowania usług przewozowych oraz akcji informacyjnych.

Związek a konkurencja
Część zaleceń dotyczy zwiększenia konkurencyjności Związku w stosunku do innych przewoźników. – Na części trasy linii M przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego znajdują się dwa znaki drogowe, które wydają się być sprzeczne z interesem ekonomicznym Związku. Chodzi o znaki wyłączające ograniczenie w ruchu drogowym dla pojazdów wykonujących transport regularny wykonywany na terenie gmin: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław. Pomijając już okoliczność czy dzielenie przedsiębiorców na terenie tego samego powiatu na bardziej i mnie uprzywilejowanych jest zgodne z uregulowaniami prawnymi, to należy przedmiotowe oznakowanie rozpatrzyć w kontekście uwarunkowań ekonomicznych i ocenić negatywnie. Gdzie tu jest interes Związku? Zwłaszcza, że cztery gminy każdego roku uiszczają poważne dopłaty na rzecz funkcjonowania i tak nierentownego transportu publicznego  – uzasadniał Mariusz Miąsko, specjalista ds. prawa transportowego z Viggena. Według wyliczeń, ZKG ponosi straty w wysokości 850 tys. złotych rocznie, gdy 23 przewoźników prywatnych realizuje na wspomnianym odcinku ul. Króla Kazimierza Wielkiego 280 odjazdów dziennie. Autorzy planu proponują zatem, by wprowadzić ograniczenia ruchu dla komunikacji prywatnej na ul. Króla Kazimierza Wielkiego – od ul. Składowej aż do ul. Kościuszki.

Kolejna zmiana ma dotyczyć transportu „przelotowego”. Pojazdy komunikacji dalekobieżnej, które przejeżdżają przez Olkusz, miałyby zatrzymywać się tylko w jednym miejscu – na dworcu autobusowym. Na pozostałych przystankach w mieście pasażerowie nie mogliby wsiadać do takich autobusów, a na ul. Króla Kazimierza Wielkiego i al. 1000 – lecia przewoźników obowiązywałby zakaz również wysadzania pasażerów.

Aby przewoźnik mógł zostać dopuszczony do świadczenia usług w transporcie zbiorowym, musiałby spełnić warunki określone w jednej z unijnych dyrektyw, a dotyczące m. in. zasad organizacji bazy i siedziby oraz poświadczenia sytuacji finansowej. Dodatkowo przewoźnik miałby dysponować odpowiednią liczbą kierowców dla danej linii, zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców.

Na prezentacji przedstawiono także pomysły na zmiany tras. Sporo emocji wśród zebranych wzbudziła koncepcja przekierowania transportu z i do Klucz na trasę przez Pomorzany, by z tych linii mogło korzystać więcej pasażerów. Na terenie gminy Klucze zaproponowano poza tym utworzenie linii wewnętrznych z węzłem przesiadkowym.

Na najmniej rentownych liniach miałaby zostać wprowadzona instytucja Tele-bus, z czasem realizacji połączenia do 45 minut. Pasażer odpowiednio wcześniej zamawia kurs telefonicznie i w umówione miejsce przyjeżdża autobus. Takie rozwiązania, które niewątpliwie wymaga dopracowania przede wszystkim pod względem kosztów utrzymania, funkcjonuje w Krakowie.

Według fachowców co najmniej połowę taboru powinny stanowić niskopodłogowe autobusy. Określono też pojemność pojazdów: w przypadku minimum 50 procent autobusów liczbę miejsc określono na 90 lub więcej. Pozostałe pojazdy powinny dysponować nie mniejszą niż 40 liczbą miejsc.

Zasady finansowania do zmiany
Autorzy planu wskazali planowane kierunki w zakresie finansowania komunikacji. Ich zdaniem do pierwszego przystanku w Olkuszu gmina ościenna ponosiłaby 100 procent kosztów utrzymania danej linii, a od pierwszego przystanku koszty pomiędzy dwoma samorządami dzieliłyby się po połowie. – Finansowanie organizacji transportu powinno zostać zreorganizowane w taki sposób, aby w odniesieniu do gminy Bolesław obowiązywały zasady sprawiedliwości i równomiernego partycypowania w kosztach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Bolesław ponosi koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości około 102,47 zł na osobę, gdy gmina Bukowno płaci 36,85 zł na osobę, gmina Olkusz 59,93 zł, a gmina Klucze 48 zł – podnosi w projekcie planu Mariusz Miąsko.

Część zaleceń w ocenie niektórych uczestników spotkania jest rewolucyjna i mało prawdopodobna do wprowadzenia w życie. Głównie chodzi o koszty.  – Wprowadzenie części zaleceń spowoduje wzrost kosztów dla wszystkich samorządów. Sposoby finansowania są zbyt szczegółowo określone. W planie powinny być też ujęte inne potencjalne źródła finansowania, na przykład partycypację w kosztach ze strony starostwa – to głosy przedstawicieli Klucz.

– Gdybyśmy tworzyli komunikację od podstaw, z pewnością założenia byłyby możliwe do realizacji. W obecnej rzeczywistości komunikacyjnej wprowadzanie tych założeń wywróciłoby do góry nogami całą komunikację w obrębie działania Związku. Całkowicie nie zgadzam się z tym, by minimalna pojemność autobusów wynosiła 40 miejsc. Wystarczy sprawdzić, ilu pasażerów jeździ późnym wieczorem. Po co większe pojazdy i tym samym większe nakłady na ich utrzymanie? Zaplanowanie wszystkich kursów do Klucz ul. Długą jest bezzasadne – wydłużamy czas przejazdu autobusów, a obecna infrastruktura drogowa z uwagi na jej zły stan i brak chodników na Pomorzanach nie jest przystosowana do zwiększenia ruchu – podnosił radny miejski Łukasz Kmita.

Ilu radnych obchodzi komunikacja?
Na spotkanie – jak zapewniał przewodniczący zarządu ZKG Wojciech Gleń – zostali zaproszeni wszyscy radni z Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia oraz radni powiatowi. Reprezentacja tych samorządów była bardzo skromna. Najliczniej przybyli przedstawiciele Olkusza. Obok burmistrza Dariusza Rzepki i wiceburmistrza Włodzimierza Łysonia pojawili się: Wacław Chłosta, Janusz Dudkiewicz, Łukasz Kmita, Janusz Dąbek, Apolinary Ćwięczek, Jan Kucharzyk i Włodzimierz Kondek. Z Klucz przyjechało troje radnych: Janusz Adamski, Maria Sierka i Bogusław Paś oraz przedstawiciel gminy w Zgromadzeniu ZKG Jacek Sierka. Z gminy Bolesław obecna była Barbara Adamuszek i Bożena Ślęzak – Gajewska. Bukowno reprezentował wiceburmistrz Józef Paluch oraz radna Anna Maria Labisko. Na spotkaniu nie pojawił się ani jeden radny powiatowy. Powiat reprezentował jedynie wicestarosta Henryk Kieca.

Zainteresowanie wykazali za to prywatni przewoźnicy, ale nie uczestniczyli w spotkaniu, bo jak stwierdzili jego organizatorzy, prezentacja została przygotowana tylko dla radnych i władz samorządowych.

Na pewno warto poznać założenia projektu nowego planu i zgłosić własne sugestie i uwagi. Jak podsumowała radna z Klucz Maria Sierka – diabeł tkwi w szczegółach, więc wszystko należy dokładnie przeanalizować.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
86 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
GAŹNIK
GAŹNIK
11 lat temu

Ja ci w papiery nie zaglądam i nie piszę jaką to szkołę kto skończył ale w sumie to miło by być takim prawnikiem 🙂 A tak z innej beczki to będą te wiatraki ? Słyszałem że te wielgachne bardzo szumią.

JK
JK
11 lat temu

hehehehhehehehe Gaziu popatrz no wyszło na to że robisz w kancelarii HEHEHHEHHEHEHEHHE To po zawodówce można robić w kancelari ? a myślałem że trzeba studia prawnicze skończyć hehehehe.

Nie
Nie
11 lat temu

Boże, cóż za żenada. Pozostaje tylko zapłakać. Kto normalny podszywa się pod różnych ludzi i wychwala SIEBIE ponad niebiosa. Takie praktyki tylko w kancelarii. To znaczy firmy, która zwie się kancelarią. Żałosne.

GAŹNIK
GAŹNIK
11 lat temu

NIESAMOWITE BO TO JEST JEDYNE STOWARZYSZENIE I KANCELARIA W TYM KRAJU KTÓRE COŚ ROBIĄ, POLECAM:
http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2953:stowarzyszenie-najlepsza-droga-pyta-ministra-jak-przechowywa-dokumenty-w-siedzibie-firmy-po-4-grudnia-2011-roku&catid=44:aktulanosciprawne&Itemid=71

A SWOJĄ DROGĄ TO JAK TO WIDZĄ CI URZENDASKI W UNII ŻE MUSZĘ MIEĆ WŁASNĄ KSIĘGOWOŚĆ ?? KOGOŚ TAM POKRĘCIŁO ??
BRAWO KANCELARIA VIGGEN I BRAWO NAJLEPSZA DROGA WALCZCIE Z GŁUPOTĄ !

GAŹNIK
GAŹNIK
12 lat temu

i jeszcze to polecam !!!

http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2949:jak-qrzeczpospolitaq-skomentowaa-list-do-premiera-wystosowany-przez-stowarzyszenie-qnajlepsza-drogaq&catid=44:aktulanosciprawne&Itemid=71

Co tu komentować. Brawo Vigen. Nie wiem o co chodzi w planie ale czuję że nikt z piszących też nie wie ale jak poczytałem sobie to czuję że prezes tej kancelarii naprawdę wie co robi. Słowem prawdziwy specjalista. Brawo. Ciekawe co Premier na to. Jeszcze kilka takich pisemek i zacznę być jeszcze większym fanem tej kancelarii 😆

GAŹNIK
GAŹNIK
12 lat temu

ej no człowieku ja serio pytam ! Jasne że nikt nie zrobi za darmo planu no obudź się. Nie wiem czy te 60 tys to dużo czy mało ale nie ma co liczyć że ci ktoś napełnienia zrobi za darmo i jeszcze plan napisze z wyliczeniami i do tego napisze jeszcze ileś opinii prawniczych za darmo bo w cuda nie wierzę. Gość wie co robi to się szanuje i każe za wiedzę grubą kapuchę płacić. Zresztą i dobrze bo jak W.G. nie zna się na sprawie to przynajmniej niech korzysta z najlepszych specjalistów bo to wszystkim na dobre wyjdzie. Pytam serio o co chodzi w tym planie to znaczy co ile będziemy jeździć, skąd odjazdy z pełną wymianą, jakie auta mamy mieć i od kiedy i jak ograniczyć dziką konkurencję. To mnie interesuje. Jakie przystanki będą a które zlikwidują i tak dalej, czy będziemy dofinansowani, jaki koszt dworców. Nie pisz mi komando o 60 tysiącach jak poprzednicy „altruiśći” bo to mnie nie interesuje. Pisz coś o planie albo daj sobie sianko… Napiszcie jak wiecie.

Komando
Komando
12 lat temu

W planie tym chodzi o 60 tysięcy złotych na start i następne kilkadziesiąt co roku tytułem kontroli. Boże czy tak ciężko się doczytać? No ale jak ktoś ma ksywę Gaźnik to zbyt wiele po nim wymagać nie można.

GAŹNIK
GAŹNIK
12 lat temu

co mam myśleć ? jak komuś rozumu brakuje to jaki w tym wulgaryzm co ? Jak mieszkaniec, pan i jeszcze kto tam bzdury pisze to jakoś go nie usuwacie a jak ja pisze co o tym myślę to mnie cenzurujecie. Co to jest ? Komuna ? Ładnie ładnie – Przegląd Olkuski cenzuruje jak się źle pisze o radnych i o poplecznikach radnych ! Nie dziwię się że takie bzdury tu się wypisuje jednostronne bo pewnie wszystko co niewygodne dla radnych kasujecie. Ponawiam moje pytanie z pełną kulturą – czy wiadomo o co chodzi w tym planie ? Czy ktoś mi to prosto wyjaśni ?

GAŹNIK
GAŹNIK
12 lat temu

[i]Wpis został usunięty ze względu na wulgarność języka. Autora prosimy o napisanie swoich postulatów raz jeszcze, z pominięciem wyzwisk i wulgaryzmów.[/i]

Z pozdrowieniami

Moderator

GAŹNIK
GAŹNIK
12 lat temu

Co racja Jureczku to racja. Przyzwoicie pomyślane

J.K.
J.K.
12 lat temu

Czytając te wpisy to widzę że pewnie każdy z piszących ma tu trochę racji. Napewno ten plan jest dla normalnego przewoźnika nie zrozumiały ale już widzę jego korzyści bo transport się zaczyna zastanawiać jak się poukładać i to jest dobre. Z tego co rozmawiałem z Gleniem to jest dużo propozycji do tego planu od przewoźników. W szczegółach to Miąsko ma rację choć mogło by być trochę inaczej np jeden dworzec. Powinny być dwa a drugi pod Supersamem. Wiem czemu zaproponował jeden i on ma swoje racje ale dla nas jest lepiej żeby były dwa to czemu mam się godzić ?

Paweł2
Paweł2
12 lat temu

Koledzy wybaczą ale szkoda pisać bo to niektórym nowym rozum odebrało. A tam odebrało ! Nie odebrało bo nie miało czego odbierać 😛 😀 😛 8) 🙄 😀 😆 🙂 😉 8) 😀 😆 🙂 😉 Dobra powiem kto jestem ! Jestem kimś kogo ty nigdy nie poznasz bo cenię sonie towarzystwo tylko przyzwoitych i mądrych ludzi.

nowy
nowy
12 lat temu

Paweł2 to Miąsko 😆 masakra 😆 wystarczy sie wczytac

Paweł2
Paweł2
12 lat temu

kolego „pan” co piszesz jako „uczestnik” nie pisz mi tu chłopcze kim ja jestem bo jak ty smarki jadłeś to ja już tyrałem! Masz kolego pretensje do całego świata tylko sam nie wiesz o co. Nie wmawiaj mi że che cudzymi rękami kogoś wykończyć bo sam na wszystko ciężko zarobiłem i nieuczciwej „konkurencji” nie znoszę. Widać że nie masz pojęcia o tym co się dzieje w temacie bo już wszyscy ustaliliśmy że idziemy na dworzec to o jakim wykańczaniu konkurencji ty chłopie piszesz? Skąd ty jesteś bo z przewozami nie masz nic do rzeczy, starczy poczytać. Rozwiązanie z dworcem na międzymiastówkach jest dobre bo mniej kilometrów i więcej kasy, tylko teraz pewnie zacznie się wojna podjazdowa pod odjazdy bo część chłopaków złożyła wniosek na 6 minutówki odjazdy czyli kto się załapie ten będzie ustawiony na 10 lat a kto się nie załapie ten będzie miał fige z makiem ale w sumie Miąsko w 3 miesiące poukładał to czego kilkanaście lat nikt nie potrafił i mu chwała a życie pokaże jak będzie. Pozdrawiam. 8)

pan
pan
12 lat temu

[quote name=”Paweł 2″] bo o kasę tu chodzi o kasę takich jak ja jak Kordaszewski i jak inni co inwestują i jadą na kredytach żeby mieć dobre auta a takie durnoty jak [/quote]
Hmm… Coraz więcej wychodzi na wierzch. Wygląda więc na to że niektórzy przewoźnicy chcą się pozbyć konkurencji rękami Viggena i Związku. Zastanawiające…Ciekawe ilu z tych przewoźników jest klientami tej kancelarii.

pan2
pan2
12 lat temu

Panie Pan, myli się Pan 😀 Boski Mario….upss Pawel 2 ma kolegów. Np. Pan Gleń. No chyba, że to zakwalifikujemy jako partner w interesach a nie zwykłe kolesiostwo. haha z tym grilem to niezłe. Jak będzie coś na rzeczy to dajcie znać panowie….z jednego browarka byście kopsnęli. Pewnie macie się z czego dzielić. Mi tam nie przeszkadza skąd kasa na darmowe piwko.

pan
pan
12 lat temu

[quote name=”Paweł 2″]Kolego mieszkaniec,…Koledzy piszcie ale z rozumiem nie bierzcie przykładu z tego mieszkańca któremu w głowie rozum nie zamieszkał. Mieszkaniec powiedz kto ci płaci kolego za to że robisz z siebie durnia ?[/quote]
Ty nie masz kolegów

Paweł 2
Paweł 2
12 lat temu

Kolego mieszkaniec, co ty za człowiek jesteś razem z tym drugim, powiedz no mi kolego co ty masz wspólnego z transportem bo widzę że co nie napiszesz do durniejsze jedno od drugiego. Płaci ci kto za to że durnoty piszesz czy masz tak od urodzenia? Powiem wam o co tu chodzi prosto i bez ściemy bo o kasę tu chodzi o kasę takich jak ja jak Kordaszewski i jak inni co inwestują i jadą na kredytach żeby mieć dobre auta a takie durnoty jak mieszkaniec i jeszcze tu kilku prymitywów chce rozwalić to co inni chcą naprawić w mieście żeby dalej bez kas jeździć rupieciami i niszczyć takich jak ja. Zanim coś napiszesz kolego mieszkaniec i ty drugi bezimienny specjalisto od niczego to zastanów się czy masz pojęcie o czym piszesz bo widzę że z ciebie taki specjalista od pierd……a tylko. Już mnie normalnie poniosło. Koledzy piszcie ale z rozumiem nie bierzcie przykładu z tego mieszkańca któremu w głowie rozum nie zamieszkał. Mieszkaniec powiedz kto ci płaci kolego za to że robisz z siebie durnia ?

uczestnik2
uczestnik2
12 lat temu

Panie Mariuszu, daj sobie Pan już spokój. Pozdrów Pan Pana Glenia. Pogoda ładna, upcie zgrzewkę, kiełbaski i na piknik, po coc siedzieć i pisać komentarze?[quote name=”uczestnik”]Kilka informacji
Podczas omówienia planu autor wyjaśnił że wszystkie wnioski i analizy wykonano na podstawie badań ilości pasażerów w autobusach na wszystkich liniach a badania trwały kilka tygodni oraz dlaczego część badań przeprowadził w terminie późniejszym oraz w które dni tygodnia wykonywano pomiary a jakie dni zostały uznane za niewłaściwe do dokonywania badań. Pan Gleń poinformował wszystkich że badania są załącznikiem do planu dostępnym codziennie w siedzibie związku. Autor poinformował że pomiary wykonano na koszt kancelarii podobnie jak opracowania i opinie prawne a także zapytania do ministerstw i innych instytucji rządowych. Przeanalizowałem plan i stwierdzam że opracowań .[/quote]

uczestnik
uczestnik
12 lat temu

Kilka informacji
Podczas omówienia planu autor wyjaśnił że wszystkie wnioski i analizy wykonano na podstawie badań ilości pasażerów w autobusach na wszystkich liniach a badania trwały kilka tygodni oraz dlaczego część badań przeprowadził w terminie późniejszym oraz w które dni tygodnia wykonywano pomiary a jakie dni zostały uznane za niewłaściwe do dokonywania badań. Pan Gleń poinformował wszystkich że badania są załącznikiem do planu dostępnym codziennie w siedzibie związku. Autor poinformował że pomiary wykonano na koszt kancelarii podobnie jak opracowania i opinie prawne a także zapytania do ministerstw i innych instytucji rządowych. Przeanalizowałem plan i stwierdzam że opracowań prawnych i pism jest 9 lub 10 bo (jednego nie umiem sklasyfikować).
Potwierdzam że jeden z radnych przyprowadził na spotkanie przewoźnika co inni uznali za zaskakujące.
Obiektywnie należy uznać że prezentacja planu była bardzo rzeczowa i merytoryczna.

fetret
fetret
12 lat temu

[quote name=”mieszkaniec”]I tak oto, gmina dała 60 tyś z Waszych pieniedzy drodzy mieszkańcy dla Pana który napisał (przepisał) 203 strony i dodał parę komentarzy na internecie podając się za szereg obiektywnych osób. Daliście się elegancko wykiwać za pieniądze za które można wykończyć niedokończony dom. I niech spadnie zasłona milczenia na tą sprawę. Jak ładnie napisane w samym artykule „diabeł tkwi w szczegółach”. Proponuję niezależnym urzędnikom gminy tylko ustalić w których. Kto zdecydował o wydaniu tych pieniędzy i kto je przyjął to jest oczywiście wiadomo. Jakby teraz tylko spróbować ustalić za co i na co zostały wydane to „ten diabeł” ładnie nam wyskoczy i pewnie zobaczymy tylko jedną stronę raportu, mianowicie fakturę na 60 tyś. Pozdrawiam.[/quote]
A odkąd Gleń pracuje w gminie? Związek to chyba kilka gmin, nie? Jak sama nazwa wskazuje!

mieszkaniec
mieszkaniec
12 lat temu

I tak oto, gmina dała 60 tyś z Waszych pieniedzy drodzy mieszkańcy dla Pana który napisał (przepisał) 203 strony i dodał parę komentarzy na internecie podając się za szereg obiektywnych osób. Daliście się elegancko wykiwać za pieniądze za które można wykończyć niedokończony dom. I niech spadnie zasłona milczenia na tą sprawę. Jak ładnie napisane w samym artykule „diabeł tkwi w szczegółach”. Proponuję niezależnym urzędnikom gminy tylko ustalić w których. Kto zdecydował o wydaniu tych pieniędzy i kto je przyjął to jest oczywiście wiadomo. Jakby teraz tylko spróbować ustalić za co i na co zostały wydane to „ten diabeł” ładnie nam wyskoczy i pewnie zobaczymy tylko jedną stronę raportu, mianowicie fakturę na 60 tyś. Pozdrawiam.

Paweł2
Paweł2
12 lat temu

widzę że niektórym kolegom to się grunt pod stopami zaczyna palić i sikają ze strachu jak pomyślą że mają jeździć z zamontowanymi kasami fiskalnymi i normalnie bez podjazdów. Niech koledzy lepiej na swoje rozliczenia popatrzą z Urzędem Skarbowym bo jak znam życie to pewnie jedna wielka lewucha a jak koledzy chcą to mogę tu napisać kto jeździ bez kasy i kto jak rozlicza się za co bierze odliczenia. To co tu koledzy wypisują to jest totalna przesada. ZAINWESTUJCIE NAJPIERW W PORZĄDNE AUTA !!! CHCIELIBYŚCIE STRUPAMI JEŹDZIĆ I MIEĆ POŁOWĘ POTRZEBNYCH KIEROWCÓW I NAJCHĘTNIEJ TO ZNISZCZYĆ DOBREGO PRZEWOŹNIKA CO INWESTUJE LATAMI !!! Właśnie że bardzo dobry jest ten plan bo zacznie się jazda z zasadami. CBA to trzeba wprowadzić żeby zapytać kto tyle lat pozwalał na taką rozpierduchę?
Panie radny bezradny, przestań chłopcze pisać bzdury bo każdy wie kogo tu reprezentujesz i za co jak chcesz to ci napiszę i cały Olkusz się dowie. Mnie nie reprezentujesz ani innych WIĘC BEZ ŚCIEMY

mieszkaniec
mieszkaniec
12 lat temu

Do „bogus m AT”. Pan raczy żartować chyba! Rozumiem to robiła ta kancelaria?! Jestem pewnien że Urząd Skarbowy wie co to jest „koszt” i ten „koszt” rozumiem „uzyskania przychodu” w wysokości 60 tyś netto w tej kancelarii zostanie wnikliwie sprawdzony. I mam 99% pewności, że nie ma żadnych innych kosztów, oprócz kosztu wydrukowania 203 stron i weekendu przed kompem żeby złożyć parę liczb i cytatów. Zapewne niedługo się okaże.

bogus m AT
bogus m AT
12 lat temu

Na Mazurach rozpisano przetarg na plan który wygrała pewna firma oferująca bardzo niską stawkę za jego wykonanie. Okazało się że firma ta nie uwzględniła kilku elementów które muszą wystąpić podczas realizacji planu:
– koszt wykonania pomiarów napełnień na wszystkich liniach (bardzo czasochłonny i mozolny proces i niestety kosztowny i może wynieść nawet kilkanaście tys zł a dla dużych miast grubo ponad 100 tys zł)
– koszt wykonania analiz danych z napełnień, wykonanie map rentowności i struktury rentowności analizy rytmiczności, szybkości, dostosowań do godzin pracy zakładów itp, (koszt będzie różny w zależności od wielkości obszaru ale zawsze będzie wynosił w okolicy kilku do dziesięciu tys zł.
– koszt analiz prawnych.
Efekt?Klapa!
Jeśli ktoś uważa że wykonanie planu w stawce która tu jest opisana to kwota wysoka to oznacza tylko że nie wie co pisze bo ten koszt na tak duży obszar pomiaru jest moim zdaniem o połowę za niski.

mieszkaniec
mieszkaniec
12 lat temu

Widzę tu jakąś wojenkę w którą się właściciele kancelarii uwikłali, a całość sprawy rozchodzi się o 60 tyś za 203 strony (specjalnie ze zwiększonym marginesem żeby było więcej) co i tak daje 296 PLN netto za stronę!! Ludzie to jest jakaś PARANOJA. Nawet w prywatnych firmach taki przekrent by nie przeszedł, a co dopiero z naszych pieniędzy!!! Ktoś musi coś z tym zrobić, bo gołym okiem widać nadużycie!

wesoły
wesoły
12 lat temu

hahahahaha tonący brzytwy sie chwyta 😆

Nikt znany
Nikt znany
12 lat temu

Wyobraź sobie konkurencjo- a dokładnie Pani M. lub Panie T. tworzący firmę T., że Mariusz ma swoich kibiców i nie musi podszywać się pod różnymi nickami. Reprezentuje doświadczenie, fachowców- prawników!!!!!, i pomysły o których wam się nie marzy!! jego prawnicy to najlepsi z najlepszych!!! Słabe ogniwa, które tworzyły prowizorkę odpadły!! Mariusz napewno nie traci czasu na obserwacje forów by posługując sie róznymi nickami tworzyc hymny pochwalne na swoją cześć!!! na takie postepowanie moze pozwolic sobie firma, ktora nie ma jeszcze dobrej opini, a poprzez wychwalanie samego siebie i oczernianie innych mysli ze to chwyt marketinkowy ktory przyciagnie klientow!! ale zeby mieć klientów trzeba ciezko pracowac, mieć wiedzę, doswiadczenie z ogolnie pojetego prawa transportowego a takze zespol fachowych prawnikow- najlepszych z najlepszych a nie tylko wiedze z jakiegos malego obszaru, którtym sie zajmowało przez kilkanascie miesiecy.

planowy
planowy
12 lat temu

Brawo Mariuszu 🙂 za 60 tys netto zrobić taki dokument. Hahaha to prawie jak za darmo…. :p to mega przekr…. Roku 🙂

oto prawda
oto prawda
12 lat temu

Prawda jest taka, że nie ma mowy o żadnej „kancelarii” KPV czy „fachowcach” KPV jest po prostu jedyny głos Viggena czyli nieomylnego Mariusza M. Jestem zażenowany wpisami tego człowieka pod różnymi nickami, napiszmy to szczerze – jego kibiców tu nie ma, tylko On sam w różnych postaciach.

A teraz coś wnosząc do dyskusji: ten plan transportowy nie wniesie nic dobrego, ktoś się tylko nachapał,,,

Nikt znany
Nikt znany
12 lat temu

Biały, zastanów się nad płcią w jakiej piszesz, ponieważ używasz czasowników w rodzaju żeńskim a nastepnie w męskim…. to pokazuje jak te komentarze pisane są przez „prawdziwych” propagatorów Viggena…

Biały
Biały
12 lat temu

Zgadza się brawo panie Mariuszu. Miałam nie pisać ale jestem kompletnie zgorszony treścią komentarzy i już normalnie nie wytrzymałem. Trzymaj się pan mocno i zmieniaj pan to szybko i sprawnie.

KIBIC KANCELARII
KIBIC KANCELARII
12 lat temu

Brawo Mariusz!! Ten plan to naprawdę arcydzieło!! Tylko czekać jak konkurencja w swojej ofercie doda przygotowanie planu transportowego! Bo te negatywne komentarze wiadomo przez kogo są pisane!! Podziwiam Cię panie Mariuszu za wiedzę i doświadczenie, której konkurencja nie ma, a pisze że to TY uprawiasz amatorkę!! Bo jak można uważać się za specjalistę wprowadzając przez kilkanaście miesięcy wykresówki!! Prawo transportowe trzeba czuć, rozumieć i siedzieć w nim przez kilka a nawet kilkanaście lat!! BRAWO MARIUSZ I BRAWO CAŁA KANCELARIA!! trzymam kciuki a konkurencja niech się uczy od Ciebie, a nie podpatruje czym by swoją ofertę urozmaicić nie mając pojęcia o tym, a prawdziwych ekspertów krytykując i zarzucając prowizorkę!!!!

trans real
trans real
12 lat temu

„Brawo Paweł 2” czyli „fachowa” propaganda Viggena. Jakby ktoś czytał genialane artykuły tej kancelarii i komentarze pod nimi to jest dokładnie zawsze jak i na tym formu. Czyli 100 wpisów oburzonych artykułem/poglądem/amatorskim planem transportowym i nagle pojawia się jakiś „PAWEŁ 2” co widzi jakiś niezrozumiały dla innych plus. Następnie pojawia się ktoś inny z wpisem który zawsze kończy się BRAWO np. PAWEŁ 2. Najlepsze są te z podpisem BRAWO TWÓRCY 🙂 w zakresie programów które ta kancelaria? produkuje. Się tak temu od dłuższego czasu przyglądam i nie wiem czy śmiać się czy płakać. Amatorka.

Ju23
Ju23
12 lat temu

Dajmy spokój Wojciechowi i kancelarii bo niech się każdy broni sam. Ja od 4 lat mam bardzo dobre zdanie i coś mi się nie chce wierzyć że ktoś ma dokładnie odwrotne doświadczenia i tyle.
Interesuje mnie temat zmian bo tak nad tym myślę od rana i w sumie to widzę i tak coś czuję w kościach że te pomysły żeby każda firma musiała mieć tą taką minimalną ilość kierowców na liniach i żeby nie było podjazdów pod cudze kursy i żeby były do jazdy dopuszczone tylko dobre auta to jest nie głupie bo ja jadąc zgodnie z przepisami mam drugie tyle kierowców co inni co jadą na takich samych kursach i mają w du…e przepisy. I jakie ja mam koszty a jakie inni ? Ja jadę dobrymi autami a inni strupami że ledwo toto ciągnie i co ja mam się martwić tym że inni nie inwestują w busy? To socjalistyczne myślenie bo ja wolę mieć lepsze auta i mniej robić kursów i wozić ludzi nie powietrze i nie chcę dzikiej „konkurencji” bo to nie biznes. Będzie wreszcie uczciwie. Brawo Paweł 2 !

client
client
12 lat temu

[quote name=”Paweł2″] Jak o panu Wojciechu to inna sprawa bo robi pewnie za co mu płacą ale też się nie znam na tym ale na zdrowy rozum co się dziwicie że wam nie pozwala jeździć po jego kursach jak związkowy transport ma straty bo który z was by sobie na to pozwolił ? Jak o kancelarii to od lat korzystam z nich i są super kto korzystał to wie a koto nie korzystał to brednie pisze bo nawet nie wie ile ludzi tam pracuje a ja złego słowa nie powiem bo mi nie raz pomogli. Grzeczniej panowie i mniej ściemniania[/quote]
Miałem się wstrzymać od komentarza ale nie wytrzymałem. Miałem z tą kancelarią do czynienia. Firma ta specjalizuje się w wystawianiu faktur. To jest prawda. Te przychodzą na czas. Na resztę spuszczę zasłonę milczenia. Komentarze wychwalające ją są tworzone przez pracowników itp. Prawdy nikt nie zagłuszy. Co do Pana G. to wszystko zostało już chyba powiedziane na tym forum.

Paweł2
Paweł2
12 lat temu

Koledzy się zagalopowali zwłaszcza niektórzy. Warto żebyśmy wiedzieli o czym piszemy bo ja już nie wiem o czym koledzy piszą? Czy o planie czy o Wojciechu G czy o kancelarii czy o transporcie związkowym ? Jak o planie to się nie znam ale wiem że część kolegów nawet kas nie zakłada to o czym my tu mówimy !!! Niech na Dąbrowę który nie założy albo na Kraków jak taki mądry. Jak tak głośno krzyczą obrażeni to niech pierwszy rzuci kamieniem ten który nie podjeżdża pod innych !! i do kogo ta gadka ?? Jak o panu Wojciechu to inna sprawa bo robi pewnie za co mu płacą ale też się nie znam na tym ale na zdrowy rozum co się dziwicie że wam nie pozwala jeździć po jego kursach jak związkowy transport ma straty bo który z was by sobie na to pozwolił ? Jak o kancelarii to od lat korzystam z nich i są super kto korzystał to wie a koto nie korzystał to brednie pisze bo nawet nie wie ile ludzi tam pracuje a ja złego słowa nie powiem bo mi nie raz pomogli. Grzeczniej panowie i mniej ściemniania

Bus-ms
Bus-ms
12 lat temu

Działanie tej kancelarii to telemarketing. Wydzwaniają po kilka razy w miesiącu z różnymi ofertami. Są nachalni a w rozmowach obiecują cuda. Przewoźnicy! Trzeba się zjednoczyć bo firmy które przez tyle lat pielęgnowaliśmy znikną z rynku. Proponuję bojkot tej kancelarii. Przekażcie swoim znajomym. Kiedy do was zadzwonią, powiedzcie co o nich myślicie. Rewolucjoniści się znaleźli. Już nikt nie chce korzystać z ich usług to się za plany transportowe wzięli!

adam1980
adam1980
12 lat temu

niech mi ktos powie czy pan gleń dotkal się czegokolwiek i to nie smierdzialo, gdzie sie nie pojawi ten czlowiek to zaraz jest przekręt.

hanys
hanys
12 lat temu

[quote name=”łapy precz od BUSa”]a moze by tak zrobic kalkulacje ile ludzi straci prace, ile straci zus ,us i umig. Przeciez był już monopolista MKS i PKS mogli tak rządzic żeby im sie oplacało, a nie wysprzedawac smochody a ludzi na bruk wywalać.[/quote]
Słuszna uwaga. Najpierw „najlepsi specjaliści w Polsce” od publicznego transportu doprowadzają do ruiny dwa olkuskie przedsiebiorstwa, a teraz mają kolejną „wizję” ? O dziesięc lat za późno! Łatwo się wydaje publiczne pieniądze na „plany uzdrowienia”, tylko, że kolejnej kuracji w ich wykonaniu pacjent już nie przeżyje. Wszystko zachwalane jest jako najlepsze – najlepsza kancelaria prawna, dwuosobowa, składająca się z prezesa i wiceprezesa, najlepszy specjalista od transportu, który puscił z dymem miejską komunikacje publiczną, najlepszy fachowiec od pisania historyjek na temat co nalezy zrobic, żeby autobus stanął na przystanku. Kompletna kpina.

konarek
konarek
12 lat temu

Boguś M. – Akademia Tran……. – człowiek blisko związany z Kancelarią która wyprodukowała ten „plan”. Jak w gangu Olsena. „Egon ma plan…” 😆

montechristo
montechristo
12 lat temu

Bogusiu. Może i twoje inicjały są znane wśród takich ludzi jak pan G. albo viggen. Ja transportem zajmuję się od dawna od strony praktycznej, więc dzielą nas góry i lasy. Też pozwoliłem sobie przeczytać ten plan transportowy i podzielam zdanie innych. To są grafomańskie wypociny a nie żaden plan. Proszę nie pisz zaraz odpowiedzi na mój post, w której będziesz podnosił peany na cześć tego planu bo tylko się ośmieszysz. Każdy kto ma pojęcie o transporcie natychmiast wychwyci amatorkę. Obrażanie przewoźników z regionu nie przysporzy (tak tobie jak innym zamieszanym w tą sytuację) zwolenników. Bawić się można w planowanie ale(!) po pierwsze nie za państwowe pieniądze a po druge, nie kosztem przewoźników. Sytuacja która powstała jest skandaliczna i przychylam się do innych opinii z tego forum. Tak czy inaczej, powierzanie tak poważnej sprawy jak plan transportowy amatorom, zasługuje na uważne zainteresowanie się całą sprawą z bliska.

bogus m AT
bogus m AT
12 lat temu

Szanowny Panie „anty rewolucja” moje inicjały dla ludzi świata transportowego są oczywiste.
Miłe że mój wpis odbiera Pan pozytywnie i zgadza się z koncepcją negacji wydawania zezwoleń sprzecznych z interesem gmin. Państwo w Olkuszu możecie robić co chcecie ale podzielam tezę zawartą w planie, że Starosta i Burmistrz nie powinny realizować nierentownego transportu wydawać zezwolenia dla prywatnych przewoźników bezpośrednio „przyklejonych” do kursów gminy bo to ABSURD i to powie każdy kto się zna na transporcie.
Nie widzę to osi sporu: „busy-gmina” bo mogą ze sobą współdziałać ale terminy odjazdów nie mogą pozwalać „kraść” pasażerów przez nieuczciwe podjeżdżanie poza rozkładem bo przewoźnik gminny który jeździ zgodnie z rozkładem zawsze zbankrutuje I O TO TU CHODZI o walkę z nieuczciwą konkurencją. Proszę nie sugerować że chodzi o likwidację busów bo to z planu nie wynika-CZYTAŁEM! Więcej w Państwa lokalne rozgrywki się nie będę wdawał. Ciekawe co z tego wyjdzie. Miłego dnia

cyngiel
cyngiel
12 lat temu

zaledwie 40 lat temu nakręcono ekranizację książki Mario Puzo „Ojciec chrzestny” – czemu wy ludzie klasyki nie czytacie, ani nawet nie oglądacie, świat byłby od razu łatwiejszy do zrozumienia! W filmie szef studia nagraniowego, nie chce dać podopiecznemu mafii Johnny Fontane’owi głównej roli, Don Corleone tłumaczy Johnny’emu, że „złoży mu propozycję nie do odrzucenia (I’m gonna make him an offer he can’t refuse)”. Następnego ranka producent filmowy Woltz budzi się w łóżku z odciętą głową konia ze swojej stajni. Chcecie żeby Gleń obudził się z silnikiem Ikarusa w swojej pościeli?

łapy precz od BUSa
łapy precz od BUSa
12 lat temu

a moze by tak zrobic kalkulacje ile ludzi straci prace, ile straci zus ,us i umig. Przeciez był już monopolista MKS i PKS mogli tak rządzic żeby im sie oplacało, a nie wysprzedawac smochody a ludzi na bruk wywalać.Jak ludzie pobrali kredyty na samochody,zalozyli działalność i harują w świątek piątek to teraz sola w oku urzędasom, najchetniej by spowrotem wszystko upaństwowili, aby za czas jakis psrywatyzować do swoich kieszeni,.

anty rewolucja
anty rewolucja
12 lat temu

hmmm
ciekawe bardzo, ale czytając wszystkie komentarze (dodam, że wszystkie NEGATYWNE) nie trudno zauważyć ze autorem jedynego chyba POZYTYWNEGO komentarza niejakiego „bogus m AT” jest albo sam autor projektu albo ZGK
żenada…

chronmy transport
chronmy transport
12 lat temu

Ta „kancelaria” reklamuje się hasłem: chronimy polski transport 😛 Normalnie noc kabaretowa w Opolu. (sorry w Olkuszu).

bogus m AT
bogus m AT
12 lat temu

Ciekawa sprawa – faktycznie powinno się ściągnąć CBA do Starosty żeby go zapytać jaki ma interes w ustawieniu znaku w interesie KILKU prywatnych przewoźników gdy gminy przez to mają kilka milionów straty !!!!!
Po przeczytaniu tego planu (polecam każdemu wyśmienitą i pouczającą lekturę) widać jasno że CBA powinno też wpaść do pokojów kilku urzędników od Burmistrza żeby zapytać dlaczego WYDAWALI ZEZWOLENIA DLA PRYWATNYCH PRZEWOŹNIKÓW NA KILKA MINUT PRZED I MINUTĘ PO ODJAZDACH KOMUNIKACJI DOFINANSOWANEJ PRZEZ GMINĘ ???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeśli wszyscy powyżsi robili to za pieniądze to powinni siedzieć a jeśli robili to za darmo z głupoty to powinni natychmiast zostać zwolnieni.

Brawo Panie Przewodniczący – dobrze że Pan zlecił wykonanie tego planu bo dzięki temu każdy może widzieć sam jaką staranność o pieniądze gminne mieli urzędnicy !!!