Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla wszystkich” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla organizują konkurs „Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce”. Konkurs odbywa się pod patronatem  olkuskiego starosty. Celem konkursu jest m.in.: zapoznanie młodzieży powiatu olkuskiego z historią dzieła mistrza Hansa Hummla i jego oryginalnym brzmieniem, zwrócenie uwagi młodzieży na niepowtarzalne piękno zabytku, jakim jest bazylika św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, kształcenie w dzieciach i młodzieży wrażliwości na piękno oraz rozwijanie wyobraźni i oryginalności pomysłów. Aby zrealizować założone cele, stowarzyszenia zorganizują imprezy dla dzieci i młodzieży (konkursy, warsztaty twórcze, koncerty) oraz koncerty dla dorosłych w bazylice i wernisaż prac młodzieży połączony z aukcją i wieczorem poezji.

Konkurs plastyczny przygotowany jest dla dzieci i młodzieży (10 – 19 lat), a konkurs poetycki i prezentacji multimedialnych dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich powiatu olkuskiego. Aby ułatwić młodzieży udział w konkursach, zostaną zorganizowane warsztaty twórcze w bazylice św. Andrzeja w Olkuszu. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do różnych grup wiekowych. Odbędą się po dwa spotkania dla każdej z grup.
Podczas pierwszego „Spotkania z przeszłością” młodzież zapozna się z historią kościoła i organów Hansa Hummla. Będzie mogła  dokładnie poznać zabytki i posłuchać krótkiego koncertu organowego. Spotkania odbędą się: dla szkół podstawowych 20 września o godz. 10.00, a 21 września o godz.10.00 dla gimnazjów i szkół średnich. Podczas drugiego spotkania, 5 października o godz. 10.00, odbędą się warsztaty twórcze. Poprowadzą je znani olkuscy artyści plastycy i poeci. Prace konkursowe należy składać lub nadsyłać pocztą do dnia 18 października 2010 r. do Osiedlowego Klubu Przyjaźń w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 14.
Nagrodzone w konkursach wiersze i prace plastyczne młodzieży zostaną opublikowane w kalendarzu 2011 r. , a prezentacje multimedialne – umieszczone na stronach internetowych stowarzyszeń i dyskietkach CD. Prezentacje i kalendarz będą materiałami promocyjnymi obu stowarzyszeń i starostwa.
Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród i promocja wydawnictwa odbędą się 26 listopada 2010 o godz. 17.00 w Klubie Przyjaźń w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 14. Młodzież z obu stowarzyszeń i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu zapraszają uczestników konkursu i mieszkańców Olkusza na wieczór poetycko-muzyczny „Sacrum w poezji”, który odbędzie się 24 października 2010 o godz. 18 w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Źródło: www.sp.olkusz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze