Niedługo po wyborach samorządowych w wielu gminach rozgorzała dyskusja, czy w głosowaniu na przewodniczącego rady mogą brać udział kandydaci na to stanowisko. Wszystko za sprawą Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przed rokiem w orzeczeniu w takiej sprawie stwierdził, że jest to niedopuszczalne. O to, czy przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk został wybrany zgodnie z prawem, pytał na jednej z grudniowych sesji radny Andrzej Drapacz. Wątpliwości w tej kwestii nie ma burmistrz Dariusz Rzepka. Uważa on, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego jest wykonalna.

Wyrok NSA opiera się głównie na jednym z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o to, że radny nie może głosować, gdy w grę wchodzi jego interes prawny. Zgodnie ze wspomnianym wyrokiem NSA, dotyczącym gminy Fredropol, w głosowaniu na szefa Rady interes prawny ma charakter majątkowy. Dieta szefa Rady jest wyższa niż zwykłego radnego. Gdyby okazało się, że wybrany na przewodniczącego Jan Kucharzyk nie mógł głosować, wówczas zarówno prowadzone przez niego dotychczasowe sesje  byłyby nieważne, jak też uchwały na nich podejmowane. Burmistrz Rzepka uważa, że w olkuskiej Radzie nie ma takiego problemu. Szef gminy nie zgodził się ze stanowiskiem NSA. – Przyjmując sposób oceny interesu prawnego prezentowany przez NSA w powołanym wyroku, można dojść do nieracjonalnych i nieuzasadnionych wniosków. Jeśli radny ma interes prawny w głosowaniu nad wyborem na przewodniczącego Rady gminy to nie ma podstaw, żeby inaczej było w przypadku głosowania nad jego wyborem do składu komisji Rady – pisze burmistrz w odpowiedzi na interpelację.

Dariusz Rzepka uważa, że w myśl wyroku NSA radni nie mogliby głosować także nad wysokością swoich diet. – Uzasadnienie tego wyroku stanowi, że pełnienie określonej funkcji w Radzie ma wpływ na wysokość otrzymanej diety, gdyż ta, przy ustalaniu diet, ma wziąć pod uwagę pełnione przez radnego funkcje. W związku z tym należałoby uznać, że każdy radny ma interes prawny w sprawie dotyczącej wysokości diet, a tym samym wszyscy radni podlegają wyłączeniu z udziału w głosowaniu nad taką uchwałą – stwierdził burmistrz.

Burmistrz zauważył także, że sprawy wyboru przewodniczącego nie nadają się do zakwalifikowania do art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, który nie  dotyczy  osobistego, indywidualnego interesu prawnego przewodniczącego Rady. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim radnym z mocy przepisów ustawy, a wyrok został wydany w konkretnej sprawie i wiąże sąd i strony w danym postępowaniu.

W mieście odzywały się również głosy, że być może radny Janusz Dudkiewicz nie może pełnić funkcji radnego, skoro zasiada na fotelu prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olkuszu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego danej gminy. Ustawa zabrania również zarządzania taką działalnością. Do całej sprawy na ostatniej sesji odniósł się sam zainteresowany. – Nie posiadam udziałów w PGK, ale w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, które ma udziały w PGK. Ucinając wszelkie spekulacje mówię, że znałem te przepisy decydując się na kandydowanie do Rady Miasta. Wiedziałem, że mogę być i radnym, i prezesem PGK, bo gmina pozbyła się wszystkich udziałów w Przedsiębiorstwie. Tego problemu nie ma – oświadczył radny Dudkiewicz podczas ostatniej sesji.

Radny prowadzący działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego reprezentowanej przez siebie gminy, ma trzy miesiące od dnia ślubowania na zaprzestanie prowadzenia tej działalności. W przeciwnym wypadku w tym terminie wygasa jego mandat w Radzie. Takie same przepisy dotyczą małżonków radnych.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
11 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Jan Orkisz Radny UP
Jan Orkisz Radny UP
13 lat temu

„Henio” napisał”
Może i przewodniczący są wybrani zgodnie z prawem ale mówcie co sobie chcecie jak patrzę na Radę Powiatu to powiem ze Pan przewodniczący w stosunku do poprzedniczki to nie druga liga to nawet nie jest C -klasa tęskno za Gądkowa( nawet Orkiszowi zaczyna jej brakować’

Henio – zapewniam Cię , naprawdę nie tesknię za poprzednią przewodniczącą, co nie znaczy , że powiatu nie stać na lepszego przewodniczacego.

Pałka
Pałka
13 lat temu

NOOOOO różnili się ale merytorycznie i mimo wszystko elegancko a teraz faktycznie żadnej klasy tylko „zerówka” i to ma być nasz reprezentant 😥

Henio
Henio
13 lat temu

Może i przewodniczący są wybrani zgodnie z prawem ale mówcie co sobie chcecie jak patrzę na Radę Powiatu to powiem ze Pan przewodniczący w stosunku do poprzedniczki to nie druga liga to nawet nie jest C -klasa tęskno za Gądkowa( nawet Orkiszowi zaczyna jej brakować0

porada prawna
porada prawna
13 lat temu

Psy szczekają karawana idzie dalej… nie ma oficjalnego sprzeciwu, nie ma sprawy. Tylko oficjalne zawiadomienie wojewody może poskutkować, dyskusje na forum nikogo nie obchodzą, niestety.

obiektywny
obiektywny
13 lat temu

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel/fax: 32-6430313, 32-6430316, 32-6430220
http://www.pgk.olkusz.pl, e-mail: sekretariat@pgk.olkusz.pl
O firmie
KRS: 0000064251 – Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy: 601 000,00 zł.
NIP: 637-010-22-56 Regon: 271998095
Konto: 26 1060 2070 0000 3200 0038 9254
WŁADZE SPÓŁKI
Zgromadzenie wspólników
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedziba w Olkuszu:
właściciel 11 949 udziałów (ponad 99%) w kapitale zakładowym Spółki
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Pasierbiński
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krzysztof Grzybowski
Członek Rady Nadzorczej – Stanisława Czajkowska
Członek Rady Nadzorczej – Wiesław Dryński
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Janusz Dudkiewicz
Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kamionka
Członek Zarządu – Regina Trepka

obiektywny
obiektywny
13 lat temu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2
Prowadzi wszelką działalność usługową w zakresie:
zarządzania nieruchomościami
administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz
zarządzania, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi
administrowania terenami, budynkami, lokalami, stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych
pełnienia zastępstwa inwestycyjnego w zakresie remontów kapitalnych
i modernizacji zarządzanych budynków
sporządzania świadectw energetycznych budynków i mieszkań
utrzymania czystości i porządku w obrębie zarządzanych nieruchomości
administrowania ogólnodostępnymi placami zabaw usytuowanymi na terenie miasta Olkusz

administrowania placem targowym

prowadzenia Domu Pogrzebowego, oraz usług pogrzebowych

obiektywny
obiektywny
13 lat temu

…..Wiedziałem, że mogę być i radnym, i prezesem PGK, bo gmina pozbyła się wszystkich udziałów w Przedsiębiorstwie. Tego problemu nie ma – oświadczył radny Dudkiewicz podczas ostatniej sesji…..
A co jest z dzierżawą domu przedpogrzebowego przez spółkę PGK, skoro „Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego danej gminy. Ustawa zabrania również zarządzania taką działalnością. Radny prowadzący działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego reprezentowanej przez siebie gminy, ma trzy miesiące od dnia ślubowania na zaprzestanie prowadzenia tej działalności. W przeciwnym wypadku w tym terminie wygasa jego mandat w Radzie. Takie same przepisy dotyczą małżonków radnych.

Czyli, jeżeli PGK dzierżawi od gminy dom przedpogrzebowy, to pan Dudkiewicz nie może być i radnym i prezesem PGK.
Jeżeli jestem w błędzie proszę poprawcie mnie.

obiektywna
obiektywna
13 lat temu

ale co Wy się tak denerwujecie!
Jeżeli okaże się, że tak uchwała w jakikolwiek sposób narusza prawo to zostanie uchylona przez urząd nadzoru prawnego:-)

obiektywny
obiektywny
13 lat temu

Panie Burmistrzu.
Dlaczego w tej sprawie nie wystąpił Pan o opinię prawną do wydziału nadzoru prawnego urzędu wojewódzkiego. Było by bezpieczniej i obiektywniej.

rozważny
rozważny
13 lat temu

do szefa gminy: wybitnego znawcy prawa administracyjnego, proszę o uzasadnienie swego stanowiska, ale nie w oparciu o odpowiedż pana burmistrza na interpelację radnego Drapacza, lecz o własną wiedzę zdobytą podczas sprawowania przez cztery lata władzy szefa rady. Wdzięczny będę gdy przeczytam logiczny wywód szefa rady o tym, że wyrok NSA jest niezgodny z prawem. Zaznaczam, że wywód ma być autorstwa samego szefa rady.

niezgoda rujnuje
niezgoda rujnuje
13 lat temu

„Szef gminy nie zgodził się ze stanowiskiem NSA. ”
Coś szef gminy nie lubi zgadzać się ze stanowiskiem sądów. Gorzej będzie jak NSA nie zgodzi się ze stanowiskiem szefa gminy. Oby nie kosztowała gminy tyle co poprzednia niezgoda.