piaśnik4

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Szanowni Państwo, za kilka miesięcy skończy się kadencja olkuskiej Rady Miejskiej 2010-2014. W związku z tym, chciałbym udzielić informacji na temat mojej dotychczasowej działalności.

Rozwój gospodarczy i lepsze zagospodarowanie przestrzeni. W tych kwestiach moje inicjatywy spotykały się z brakiem zrozumienia władz, które wciąż blokują przekształcenie wielu atrakcyjnych terenów w gminie Olkusz m.in. wzgórz za szpitalem. Walczyłem również o obniżenie lokalnych podatków z 30% do maks. 10%: renty planistycznej, którą udało się zmniejszyć oraz opłaty adiacenckiej, która niestety nadal hamuje rozwój gospodarczy gminy. Interweniowałem także w sprawie tworzonej Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która będzie kosztować nas miliony nie dając jednocześnie większych szans na realne zwiększenie zatrudnienia.

Miejsca pracy oraz inicjatywy prospołeczne. Jak wiadomo brak pracy jest ogromnym problemem Olkusza. W związku z tym interpelowałem o ujęcie w budżecie gminy środków na tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy w wysokości co najmniej 10% wpływów z podatku dochodowego i od nieruchomości. Dałoby to kilka milionów złotych rocznie na ten cel. Ponieważ uważam, że koszty życia w gminie Olkusz są zdecydowanie za wysokie, dlatego wielokrotnie interweniowałem przeciwko podwyżkom różnych opłat. Walczyłem również m.in. o ulgi w opłatach za śmieci, wodę i ścieki w wysokości 10% na każde dziecko. Ponadto zaproponowałem wprowadzenie Olkuskiej Karty Dużej Rodziny, by dzieci z rodzin 3+ miały m.in. darmowe przejazdy komunikacją miejską. Apelowałem ponadto m.in. o tańsze przejazdy dla wszystkich uczniów, żłobki samorządowe, nowe miejsca w przedszkolach, wprowadzenie zasiłku porodowego i wiele innych spraw. Niestety Burmistrz Rzepka nie poparł żadnej z moich propozycji.

Wystąpiłem również m.in. z propozycją wprowadzenia w Olkuszu budżetu obywatelskiego, by każdy pełnoletni Mieszkaniec mógł decydować o tym, na co wydać część budżetu gminy. Zaproponowałem, by budżet obywatelski był równy co najmniej 2% wydatków gminy Olkusz tj. ok. 2,7mln zł. Ponadto apelowałem o zmianę Statutu Miasta i Gminy Olkusz przyznającą grupom 100 Mieszkańców oraz każdemu Radnemu prawo do zgłaszania projektów uchwał, a także wprowadzającą głosowanie imienne w olkuskiej Radzie Miejskiej, aby Radni w końcu przestali głosować anonimowo.

Infrastruktura drogowa i techniczna. Sukcesem zakończyły się moje kilkuletnie boje ws. remontu ul. Jana Pawła II wraz z chodnikami i kanalizacją oraz ws. parkingu przy ul. Sosnowej. Skutecznie interweniowałem również ws. schodów i chodnika przy ul. Nałkowskiej oraz schodów przy ul. Żeromskiego, ws. budowy chodnika przy drodze krajowej 94 od ul. Cegielnianej do ul. 20-tu Straconych oraz ws. przejścia dla pieszych przez dk 94 w ciągu ul. Szkolnej i Cegielnianej. Z mojej inicjatywy powstanie przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 791 z ul. Krucza Góra wraz z chodnikiem do ul. Krasińskiego oraz zostaną wymienione okna w SP nr.10 przy ul. Żeromskiego. Ponadto wielokrotnie interweniowałem m.in. ws. budowy i remontów schodów, chodników, progów zwalniających, mijanek samochodowych, kanalizacji oraz w wielu innych ważnych sprawach na terenie całej Gminy Olkusz.

Walczyłem również o pozostawienie na Rynku pomnika Poległych za Ojczyznę w wojnie 1939-45 (258 podpisów z poparciem). Poza tym kilka razy interpelowałem m.in. ws. dokończenia remontu kładki nad torami przy stacji PKP. Apelowałem także o ponowne wykorzystanie płyt z piaskowca oraz granitowej kostki, które pokrywały wcześniej Rynek. Niestety wiele wskazuje na to, że większość cennych płyt została zmarnowana…

Bezpieczeństwo i komfort życia Mieszkańców. W związku ze spadkiem bezpieczeństwa osób i mienia zwróciłem się do Burmistrza Rzepki z apelem o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby patroli policyjnych na terenie gminy Olkusz. Dwukrotnie interpelowałem ws. zaopatrzenia Mieszkańców w wodę po likwidacji Kopalni Olkusz oraz ws. przeciwdziałania skutkom podnoszenia się zwierciadła wody. Walczyłem także o ponowne otwarcie w Olkuszu Punktu Obsługi Klienta dystrybutora energii elektrycznej Tauron oraz przeciwko likwidacji Punktu Obsługi Klienta przy olkuskiej Gazowni.

Szanowni Państwo, niestety wiele ważnych inicjatyw jakie podejmowałem nie zyskało poparcia olkuskich władz. Nie miałem wsparcia nawet we własnym Klubie Radnych, dlatego z niego wyszedłem. Zrezygnowałem również z funkcji politycznych jakie piastowałem. Po tych doświadczeniach nie mam wątpliwości że, aby doprowadzić do realnej poprawy warunków życia w naszej gminie, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia olkuskich samorządowców lub ich wymiana. Z mojej strony, chciałbym Państwa zapewnić, że nie poddam się i nadal będę walczyć o nowe miejsca pracy, i lepsze warunki życia w naszej gminie.

Szanowni Państwo od dłuższego czasu wielu Mieszkańców zachęca mnie, bym w jesiennych wyborach ubiegał się o stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Ponieważ uważam, że Burmistrz powinien pracować dla wszystkich Mieszkańców, bez względu na ich poglądy polityczne, dlatego jeśli miałbym kandydować, to tylko z niezależnego od układów Komitetu Wyborczego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmę w późniejszym terminie. Serdecznie dziękuję za liczne wyrazy sympatii oraz za wsparcie, jakiego mi Państwo udzielacie. Zapraszam Państwa do współpracy. Razem możemy zmienić Olkusz.

Z poważaniem
Roman Piaśnik
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu

{jcomments off}

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze