Żurada

Od wiosny bieżącego roku do naszej redakcji zgłaszają się mieszkańcy Żurady, narzekający na prace remontowe przy ul. Starowiejskiej. Osoby dzwoniące do nas, uskarżają się na utrudniony dojazd do swoich posesji. Jak długo potrwa jeszcze ta sytuacja?

Z racji tego, iż jest to droga powiatowa, w pierwszej kolejności zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do Zarządu Drogowego w Olkuszu. W  maju otrzymaliśmy od tej instytucji informacje, że na opisywanej drodze prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Z pisma wynikało, że termin zakończenia robót przewidziany był na lipiec 2021 r.

Roboty nadal trwają…

Na początku sierpnia skontaktował się z nami Czytelnik, który poinformował, że prace wzdłuż drogi nadal trwają. Ponownie zwróciliśmy się do Zarządu Drogowego. Tym razem otrzymaliśmy odpowiedź, że zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w/w drogi, planowany termin zakończenia robót to 31.08.2021 r.

We wrześniu na naszą redakcyjną skrzynkę wpłynął kolejny mail. Wynikało z niego, że w tym rejonie wciąż trwają prace. Tym razem poprosiliśmy o wyjaśnienia wodociągi. Zapytaliśmy o to, jaki jest przewidywany termin zakończenia inwestycji w w/w miejscu, oraz co jest przyczyną przesunięcia terminu zakończenia robót. Niedawno otrzymaliśmy wspólną odpowiedź Starostwa Powiatowego w Olkuszu wraz z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu.

Przyłącza kanalizacyjne

Z pisma wynika, że prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od szkoły podstawowej w Żuradzie w stronę  ul. Leśników zostały już zakończone. – Są techniczne możliwości dalszego przyłączania nieruchomości do sieci wod.-kan. na ul. Starowiejskiej. Zainteresowanych podłączeniem prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – czytamy w piśmie. Mieszkańcy mają na to czas do końca roku. – Wykonamy te roboty do końca I kwartału 2022 roku, co umożliwi w dalszej kolejności przebudowę ul. Starowiejskiej przez Powiat Olkuski w standardzie oczekiwanym przez mieszkańców – deklarują urzędnicy.

Na chwilę obecną zostało wykonanych około 150 nowych podłączeń do kanalizacji sanitarnej. Przebudowanych zostało również około 150 przyłączy wodociągowych z montażem nowych wodomierzy ze zdalnym odczytem.  W rejonie ul. Leśników powstała też pompownia ścieków.

Plany na przyszłość

Autorzy pisma informują również, że powiat olkuski dysponuje również dokumentacją na pełną przebudowę ulicy Starowiejskiej, wraz z budową kanalizacji burzowej i częścią chodnika na odcinku pętla-skrzyżowanie z ul. Mazaniec. Koszt remontu to 10,5 mln zł. W związku z tym, jeszcze przed zakończeniem prac prowadzonych przez PWiK w Olkuszu został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie tej inwestycji. – W momencie otrzymania informacji o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, powiat olkuski niezwłocznie przystąpi do ogłoszenia przetargu na przedmiotowe zadanie i realizacji inwestycji. Jednocześnie informujemy, że w budżecie Powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości 4 mln zł — deklarują urzędnicy.

Dodają przy tym, że do chwili wejścia Wykonawcy na roboty związane z odtworzeniem drogi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. będzie odpowiedzialne za utrzymanie przejezdności drogi.

W przypadku utrudnień w ruchu i powstania uszkodzeń drogi należy więc kontaktować się z PWiK sp. z o. pod numerem tel. 728 820 664, 32 643 14 15 w. 163.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze