rodzina zastepcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Nie wszystkie dzieci mogą liczyć na miłość swoich biologicznych rodziców. Wtedy szansą dla nich na godne dorastanie i zdobywanie życiowego doświadczenia jest piecza zastępcza. Ma ona charakter czasowy i przynosi korzyści obu stronom.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci w sytuacjach interwencyjnych – nagłych oraz takich gdy biologiczni rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy ta władza została im ograniczona. – Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu działającego na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie przeżywającej kryzys – mówi Ewa Sobolewska, kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w PCPR w Olkuszu.

– Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą stworzyć małżonkowie lub osoby samotne. – Chodzi o zapewnienie dziecku opieki, dbałość o jego rozwój, otaczanie je miłością i troską, której zabrakło mu w biologicznej rodzinie – dodaje Ewa Sobolewska.

Mówiąc o rodzinach zastępczych warto mieć na uwadze ich typy. Są trzy. Pierwszą z nich jest rodzina spokrewniona, którą tworzą najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub starsze rodzeństwo. Funkcjonują również rodziny zawodowe i niezawodowe. Te drugie tworzą zarówno rodzina dziecka niebędąca najbliższymi krewnymi oraz osoby niespokrewnione z dzieckiem, natomiast „zawodowstwo” polega na zawarciu umowy dotyczącej pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Taką rodzinę mogą stworzyć zarówno małżonkowie jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. W przypadku małżeństw decydujących się na stworzenie rodziny zawodowej jedna ze wskazanych osób w umowie za swoją pracę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie. Obok rodziny zastępczej zawodowej „podstawowej „, istnieją jeszcze dwa szczególne typy zawodowej rodziny zastępczej – specjalistyczna oraz pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. To od samych zainteresowanych zależy jaki typ pieczy zastępczej wybiorą.

W rodzinie specjalistycznej przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieci mające kłopoty w funkcjonowaniu społecznym, za to rodzina pełniąca rolę pogotowia musi się liczyć z tym, że trafi do niej dziecko małe np. noworodek. Dziecko to może przebywać u nich jedynie kilka miesięcy do momentu powrotu do rodziny biologicznej lub do adopcji. Są jednak wyjątki od reguły. W uzasadnionych przypadkach okres pobytu dziecka w pogotowiu rodzinnym może zostać wydłużony. – Mały metraż mieszkania, czy brak małżonka nie jest przeszkodą aby zostać rodziną zastępczą. Trzeba po prostu chcieć. Liczy się to, co chcemy dać od siebie potrzebującym wsparcia dzieciom: miłość i zrozumienie – zaznacza olkuszanka, od kilku lat zajmująca się prowadzeniem pogotowia rodzinnego.

Kolejną opcją sprawowania pieczy zastępczej jest instytucja rodzinnego domu dziecka. – Jest to miejsce, w którym przebywać może do ósemki dzieci. Z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka starosta zawiera umowę o świadczenie usług, z tytułu której przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Umowa ta jest zawierana na czas określony. W Olkuszu ten wyjątkowy dom funkcjonuje od dłuższego czasu, a szansę na rodzicielską miłość otrzymało już kilkanaście dzieci. – zaznacza Anna Curyło-Rzepka, dyrektor olkuskiego PCPR-u.

Warto także pamiętać, że wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej mogą przebywać w takich rodzinach za ich zgodą nie tylko do osiągnięcia pełnoletności, ale do 25. roku życia, jeżeli wciąż się uczą.

To tak w największym skrócie, jeśli chodzi o funkcjonujące formy rodzinnej pieczy zastępczej. – Jeśli ktoś chciałby zostać taką niezwykłą rodziną lub rodzinnym domem dziecka, poznać szczegóły pracy z podopiecznymi oraz zakres praw i obowiązków zapraszamy do nas, powiemy co należy zrobić – zachęca dyrektor Curyło-Rzepka.

Nabór do sprawowania pieczy zastępczej w Olkuszu nie jest odosobniony. Cała Polska narzeka na duży deficyt rodzin zastępczych. W powiecie olkuskim podobnie jak w skali kraju najwięcej jest rodzin spokrewnionych – 73, w których obecnie przebywa 90 dzieci. Ponadto funkcjonuje 15 rodzin niezawodowych z 22 dziećmi, 5 rodzin zawodowych z 14 dzieci, 2 pogotowia rodzinne oraz 1 rodzinny dom dziecka. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie ma w swojej bazie zarejestrowanych 96 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu olkuskiego, w których łącznie przebywa 139 dzieci. – Nie są to jednak wszystkie dzieci z terenu powiatu przebywające w pieczy zastępczej. Aktualnie w rodzinnej pieczy zastępczej poza powiatem olkuskim przebywa 15 naszych dzieci. Pozostałe ponad 30 dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – przekonuje Anna Curyło-Rzepka.

– Co warte podkreślenia sprawowanie funkcji rodziny zastępczej wcale nie musi być decyzją na całe życie. Oczywiście są osoby, które kontynuują swoje piękne dzieło przez długie lata, ale są także i takie, które rezygnują po jakimś czasie. Jest to normalne zjawisko – zaznacza Ewa Sobolewska.
Wszyscy chętni do stworzenia pieczy zastępczej najpierw przechodzą rekrutację. Wbrew pozorom nie jest ona wcale skomplikowana. Opiera się na rozmowie z ekspertem, szkoleniach oraz współpracy z koordynatorem rodziny.

– Warto sobie dać szansę, by często na nowo nadać sens swojemu życiu. Rodzina zastępcza to świetny pomysł na wypełnienie pustki w sercu powstałej z różnych względów. To także skuteczne antidotum dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci – zgodnie podkreślają przedstawicielki rodzin zastępczych, z racji pełnionej funkcji i w trosce o swoich wychowanków pragnące zachować anonimowość.

Codzienność rodzin zastępczych nie zawsze jest łatwa, ale przecież nikt kto decyduje się na taki krok nie zakłada, że będzie tylko dobrze, wszak historie dzieci są bardzo różne i zazwyczaj dominują w nich smutne scenariusze.

– Świętość kosztuje, dlatego warto uciąć pochwały i wyrażanie wdzięczności w naszą stronę kosztem własnej satysfakcji i szczęścia, które daje sprawowanie pieczy zastępczej – dodają kobiety, realizujące się w roli mam.

rodzina zastepcza2

 

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
pavv
pavv
4 lat temu

Ile kasy dajecie bo na swoje dziecko nawet pincet plus nie dostałem.