Gmina Trzyciąż

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z realizacją zaplanowanych na ten rok inwestycji w większości miejscowości gminy Trzyciąż. Gmina zakończyła już postępowanie przetargowe na realizację dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będą realizowane działania pod wspólną nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” i czeka na rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na dalsze prace przy rozbudowie kanalizacji w południowej części gminy współfinansowane z tego samego źródła.

Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, na które Gmina Trzyciąż uzyskała wsparcie rządowe w wysokości 4 mln 500 tys. zł, co stanowi aż 90% wartości inwestycji, podzielone zostało na dwie części. W ramach pierwszej w czterech budynkach gminnych: w Urzędzie Gminy Trzyciąż, Ośrodku Zdrowia w Trzyciążu oraz remizach OSP w Zadrożu i Zagórowej zostanie zainstalowana klimatyzacja. Inwestycję za kwotę 488 310,00 zł wykona wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma EKSPLOTERM sp. z o.o., z Balic. Termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec października 2023 r.

W ramach drugiej części zadania kolejnych osiem budynków gminnych zyska nowe docieplenie, instalacje grzewcze, kotłownie, wentylacje oraz wykonane będą różnorodne prace niezbędne do uzyskania lepszego efektu ekologicznego i oszczędzania energii. Termomodernizacje zaplanowano w: budynku po byłej szkole podstawowej w Porąbce, gdzie obecnie funkcjonują świetlice dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, w remizie OSP w Michałówce; w budynku użyteczności publicznej w Jangrocie, którego część dzierżawiona jest obecnie od Gminy przez właściciela sklepu, a w części pozostałej po remoncie będzie możliwe prowadzenie lokalnej działalności społeczno-kulturalnej, w budynku filii SP ZOZ W Trzyciążu czyli Ośrodku Zdrowia w Imbramowicach, tzw. Białym Domku w Imbramowicach, będącym w pieczy BiOAK w Trzyciążu, gdzie funkcjonuje filia Biblioteki oraz Izba Regionalna, w budynku wielofunkcyjnym po byłej szkole w Zagórowej, w remizie OSP w Ściborzycach oraz budynku hali sportowej w Suchej. Termomodernizacje oraz konieczne modernizacje i remonty, w tym wymiany kotłowni, montaż nowych źródeł ciepła i instalacje wykona wyłoniona w przetargu firma „BUDMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wolbromia. Wartość podpisanej 24 marca 2023 r. umowy opiewa na kwotę 3 324 811,63 zł, a prace, zgodnie z przyjętym harmonogramem, mają być zakończone do 31 lipca 2024 r.

– W dobie szukania oszczędności, a także potrzebie wdrażania działań proekologicznych w celu ochrony powietrza zaplanowane na najbliższe miesiące inwestycje znakomicie wpisują się jako realizacja pilnych potrzeb – mówi wójt Roman Żelazny, dodając, że nie ustanie w poszukiwaniu kolejnych źródeł finansowania dalszych inwestycji, na które oczekują mieszkańcy.

Równie oczekiwana przez mieszkańców i włodarza gminy jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzyciąż. Inwestycję, na którą również udało się pozyskać dofinansowanie ze środków przyznanych Gminie Trzyciąż w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku, zrealizuje firma SANTEX Sp. z o.o. z Sędziszowa Małopolskiego. Jej oferta w przetargu nieograniczonym opiewała na kwotę 5 249 418,60 zł. Inwestycja ma być ukończona w terminie do 365 dni od podpisania umowy, czyli do 12 lutego 2024 r.

W ramach realizacji zadania będzie kontynuowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Trzyciąż na terenie miejscowości Milonki i Tarnawa. Projekt przewiduje wybudowanie 1236,5 mb kanalizacji grawitacyjnej wraz z pompownią PŚ2 i rurociągiem tłocznym o długości 804.6 mb w Milonkach oraz budowę 2 006 mb sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i 1 977 mb sieci tłocznej w Milonkach, pompowni ścieków sieciowych nr PŚ2 (Milonki dz. nr 142) i pompowni ścieków sieciowych (Tarnawa dz. nr 32/4) z infrastrukturą: instalacjami elektrycznymi i AKP, ogrodzeniem, ukształtowaniem terenu zjazdem i stanowiskiem postojowym.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze