Powiat

Do 14 czerwca mieszkańcy naszego województwa mogą głosować w siódmej już edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski: tym razem do głosowania zakwalifikowano łącznie 232 zadania, na realizację których zabezpieczono łącznie 16 milionów złotych.

Zgodnie z regulaminem BO, mieszkańcy mogli zgłaszać zadania ogólnowojewódzkie oraz regionalne: Małopolska została podzielona na cztery regiony, a powiat olkuski znalazł się w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (obejmującym Kraków oraz powiaty olkuski, krakowski i miechowski). Wykaz wszystkich zadań dostępny jest na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl

Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat, może oddać dwa głosy: jeden na zadanie regionalne i jeden na zadanie ogólnowojewódzkie: „Na zadania z puli ogólnowojewódzkich może zagłosować każda osoba, natomiast na zadania regionalne tylko mieszkaniec danego regionu, czyli na np. zadania z Regionu Małopolska Zachodnia, mogą głosować tylko mieszkańcy miasta Oświęcim oraz powiatów suskiego, myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego oraz oświęcimskiego. Pełen wykaz regionów można znaleźć w Regulaminie BO WM, który dostępny jest na stronie bo.malopolska.pl. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny. Każdy głosujący ma maksymalnie 2 głosy, ale nie musi z tego prawa korzystać. Jeśli odda tylko 1 głos, na zadanie regionalne lub ogólnowojewódzkie, to zostanie on zaliczony. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy 1 osoba odda 2 głosy na jeden typ zadania lub w ogóle więcej, niż 2 głosy. Przykładowo, jeśli mieszkaniec odda 2 lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne, o ile jest oddany prawidłowo, pozostaje ważny. Analogicznie sytuacja wygląda, jeśli 2 lub więcej głosów jest oddane na zadania regionalne, wszystkie te głosy będą nieważne. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie, o ile jest oddany prawidłowo, będzie zaliczony.” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

Podobnie, jak w poprzednich edycjach, głosować można na trzy sposoby: 

• na stronie internetowej bo.malopolska.pl

• korespondencyjnie, wysyłając go na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) albo jednej z agend zamiejscowych. Należy przy tym pamiętać, że liczy się data wpływu, a nie data nie data stempla pocztowego na kopercie!

• poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych w całej Małopolsce (ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej bo.malopolska.pl)

„Uwaga! Podobnie, jak rok temu, głosować można również hybrydowo, tzn. przy użyciu dwóch różnych sposobów głosowania. Przykładowo, jeśli mieszkaniec na zadanie regionalne zagłosuje na karcie papierowej, którą wrzuci do urny, ale nie wskaże wtedy zadania ogólnowojewódzkiego, to może to zrobić później przez Internet (oddając tylko 1 brakujący głos).” – czytamy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Lista zadań, karty do głosowania oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej bo.malopolska.pl, a ogłoszenie wyników nastąpi do 1 października 2024 roku.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze