Olkusz

Koszty energii to bolączka wielu samorządów. O pomysłach na zmniejszenie wydatków w tym zakresie w wielu gminach przetoczyła się już niejedna dyskusja. Niedawno miejski radny Łukasz Piątek zwrócił się do olkuskiego burmistrza Romana Piaśnika z prośbą o opracowanie gminnego planu zwiększenia efektywności energetycznej gminnych nieruchomości (w tym głównie placówek oświatowych). Co na to szef miasta i gminy Olkusz?

Radny wskazuje trzy możliwości zmniejszenia kosztów: budowę własnych źródeł (instalacji fotowoltaicznej); wymianę urządzeń i oświetlenia na bardziej energooszczędne, udział w klastrze energii lub spółdzielni energetycznej.

– Aby jednak podjąć racjonalne decyzje w tej kwestii należy rozpocząć od analizy aktualnego stanu, aby zdiagnozować działania, które mogą przynieść najlepsze rezultaty. Niezbędna byłaby inwentaryzacja powierzchni z południową ekspozycją oraz określeniem ich stanu technicznego. W zakresie oświetlenia – wykaz aktualnie zainstalowanych źródeł światła z określeniem rodzaju i ilości. Pozwoli to na przygotowanie kompleksowego wniosku, który mógłby być przedmiotem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Inwestycje tego typu generują dodatnie przepływy pieniężne, a w przypadku pozyskania finansowania zewnętrznego dają szanse na szybką poprawę sytuacji budżetu miasta. Jako potencjalne źródło finansowania można rozważyć kolejną edycję Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych lub programy poprawy efektywności energetycznej realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pisze radny Piątek do burmistrza.

Szef miasta i gminy Olkusz zapewnia, że wszelkie zadania inwestycyjne, realizowane w obszarze jednostek oświatowych planowane są z uwzględnieniem jak najwyższego poziomu efektywności energetycznej. W odpowiedzi na interpelację odnosi się również do proponowanych możliwości zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej. – Budowa własnych źródeł energii z pewnością pozwoliłaby na obniżenie rachunków na energię elektryczną. Należy jednak z całą stanowczością wskazać, iż tego typu inwestycje są niezwykle kosztowne, a ich realizacja niejednokrotnie może wiązać się z koniecznością realizacji prac adaptacyjnych, modernizacyjnych, bądź remontowych w poszczególnych obiektach, co dodatkowo zwiększa koszty inwestycji – uważa burmistrz Roman Piaśnik, przypominając, że w 2017 roku Gmina Olkusz przystąpiła do Klastra Energii Powiatu Olkuskiego. W dużej mierze umożliwiło to realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu na terenie Gminy Olkusz pojawi się co najmniej 91 nowych instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Burmistrz sceptycznie odniósł się do przeprowadzenia analizy i inwentaryzacji powierzchni dachów oraz ich ekspozycji z punktu widzenia możliwości ograniczenia energochłoności budynków. Zdaniem szefa gminy, w celu określenia potencjału energetycznego danego obiektu należy wykonać kompleksowy audyt energetyczny wraz określeniem możliwości pozyskania energii elektrycznej, a pełne wykorzystanie potencjału danego obiektu zapewni połączenie głębokiej termomodernizacji oraz montażu instancji umożliwiającej pozyskanie energii elektrycznej.

– Jednym z wyzwań, które z pewnością stoi nie tylko przed naszą Gminą, ale również przed wszystkimi samorządami w kraju, jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów budowlanych i infrastruktury poprzez zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej. Osiągnięcie tego celu z pewnością korzystnie wpłynie m. in. na jakość powierza, którym oddychamy, a tym samym na nasze zdrowie. Dlatego też w planowanych do realizacji nowych obiektach budowlanych, w ramach możliwości technicznych, planowane są do wykonania instalacje fotowoltaiczne. Przykładem może być choćby planowany do realizacji budynek nowego przedszkola w Osieku. Ponadto Gmina sukcesywnie wymienia oprawy oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oraz realizuje szereg działań mających wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego należących do Gminy obiektów tj. wymieniana źródeł oświetlenia, prowadzone działania termomodernizacyjne. Gmina tylko w 2020 roku zleciła wykonanie audytów energetycznych dla czterech obiektów oświatowych celem przygotowania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków zewnętrznych działań związanych z głęboką termomodernizacją. W wielu obiektach wykonane zostały już częściowo termomodernizacje, co w wielu przypadkach uniemożliwia pozyskanie atrakcyjnego dofinansowania do tych inwestycji – informuje burmistrz Roman Piaśnik, zapraszając radnego Piątka do współpracy „(…) np. w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację gminnych inicjatyw. Ich podjęcie będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania oraz wtedy, gdy Gmina będzie w stanie zabezpieczyć wkład własny”.

Co sądzicie o pomysłach dotyczących obniżenia wydatków na energie elektryczną? Zapraszamy do dyskusji!

fot.pixabay.com

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze