Powiat

Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował, że 96 gmin otrzyma dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. W sumie rozdzielono 1,7 miliona złotych. Pierwotnie miało to być 700 tys., ale ogromne zainteresowanie programem wpłynęło na wzrost kwoty o dodatkowy milion. Z udziałem tych środków będą również odnawiane zabytkowe kapliczki w czterech gminach naszego powiatu.

Remont powstałej w 1919 r. kapliczki domkowej św. Teresy wraz z zagospodarowaniem przyległego do niej terenu położonego przy ul. Kolejowej zaplanowała na ten rok Gmina Bukowno. Na ten cel radni wojewódzcy zagwarantowali dotację w wysokości 34 000 zł, co według założeń programu stanowi 60 % kosztów renowacji. Pozostałe 40 % kosztów pokryje gmina z własnego budżetu.

Gmina Trzyciąż, dzięki wsparciu województwa będzie kontynuowała rozpoczęty w ubiegłym roku z udziałem dotacji z tego samego źródła remont kapliczki domkowej z 1740 r. w Michałówce. W roku 2022 zostały odnowione zewnętrzne ściany obiektu i uporządkowano jego otoczenie, aby nie wpływało negatywnie na stan budynku. Tegoroczna dotacja do tego zadania to kwota 32 000 zł, która wraz ze środkami z budżetu gminy pozwoli na kontynuację niezbędnych prac konserwatorskich wewnątrz budynku.

W roku bieżącym udało się pozyskać środki w wysokości 25 000 zł na I etap konserwacji zabytkowej kapliczki domkowej pw. św. Józefa w Dłużcu. W roku ubiegłym wniosek nie uzyskał uznania komisji konkursowej i radnych.

Również Gmina Olkusz otrzyma wsparcie na konserwację techniczną i estetyczną kamiennej figury z przedstawieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olkuszu. Dotacja z konkursu Małopolskie Kapliczki 2023 na ten cel wyniesie 19 000 zł.

Kolejne 14 500 zł trafi do Gminy Klucze. Dzięki wsparciu z budżetu województwa małopolskiego będzie możliwy remont kapliczki słupowej z 1935 r. w miejscowości Chechło.

Celem konkursu „Małopolskie Kapliczki” jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem również mogą liczyć na odnowienie. Obiekty, przy których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Wiele ze starych kapliczek to nie tylko zabytkowe obiekty małej architektury sakralnej, stanowiące lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, ale także miejsca wciąż żywego kultu religijnego. Dzięki temu stanowią ważny element lokalnego krajobrazu, dlatego warto dbać o ich dobrą kondycję, ale także pamięć o ich historii.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze