czytelnicy

Do 17 lipca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego 2016”. Organizatorem jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Konkurs stanowi formę uznania pracy sołtysa na rzecz lokalnej społeczności oraz okazję do rozpowszechnienia dobrych praktyk. Kandydatów (sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych i dzielnic w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich) mogą zgłaszać: gminne koła sołtysów, wójt, burmistrz lub starosta. Z jednej gminy może pochodzić maksymalnie dwóch kandydatów. Zgodnie z regulaminem, zgłaszający partycypuje w kosztach konkursu poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 123 złote oraz ufundowanie lub zakup nagrody rzeczowej dla zgłaszanej osoby. Formularz oraz regulamin dostępne są na www.soltysi.tit.pl

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zbylitowska 3, 33-101 Tarnów.

Komisja konkursowa będzie oceniać dokonania kandydatów za 2016 rok według pięciu kryteriów: osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe realizowane dzięki zaangażowaniu sołtysa lub przewodniczącego; współpraca z mieszkańcami i samorządem; zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji; opinia Koła Gminnego (jeśli takowe funkcjonuje) oraz wójta lub burmistrza; innowacyjne formy działalności sołtysa lub przewodniczącego.

Główna nagroda to 50 tys. złotych dla gminy, z której pochodzi najlepszy sołtys. Pieniądze te będzie można wykorzystać na zadania własne gminy, zaakceptowane przez laureata. Jak informuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, do wygrania jest też szereg nagród ufundowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Osobna nagroda zostanie przyznana za działania sołtysa związane z bezpieczeństwem na wsi i współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wręczenie nagród odbędzie się 12 sierpnia w Radgoszczy, skąd pochodzi ubiegłoroczny zwycięzca konkursu Eugeniusz Stanek.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze