Powiat

Pod koniec kwietnia władze Województwa Małopolskiego wręczyły promesy opiewające na łączną sumę blisko 110 milionów złotych dla beneficjentów środków unijnych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej: gminy z terenu powiatu olkuskiego otrzymają z tej puli środki na realizację łącznie czterech projektów.

Przypominamy, że Województwo Małopolskie w połowie 2023 roku rozpoczęło wdrażanie programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM)”: w ramach tej inicjatywy małopolski samorząd ma do rozdysponowania w najbliższych latach około 11,5 miliarda złotych! Subregionowi Małopolski Zachodniej, obejmującemu powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski i wadowicki, przysługuje z tej puli około 1,1 miliarda złotych.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej ma stanowić wsparcie finansowe na łagodzenie skutków transformacji energetycznej na terenach węglowych naszego regionu: są to inwestycje zarówno w gospodarkę i środowisko regionu, jak i w obszar społeczny, tak aby osoby stopniowo tracące pracę w górnictwie mogły się przekwalifikować i miały gdzie pracować. Wsparciem objęte zostaną m.in. projekty z obszaru promocji przedsiębiorczości oraz inwestycje przyjazne środowisku, dotyczące termomodernizacji budynków, montażu instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Pod koniec kwietnia, w trakcie uroczystości odbywającej się w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, władze Województwa Małopolskiego przekazały 15 promes (czyli przyrzeczeń przyznania dofinansowania) beneficjentom trzech konkursów, zorganizowanych w obszarach: transportu, niebiesko-zielonej infrastruktury oraz bioróżnorodności.

W Olkuszu zrealizowany zostanie projekt: „Olkusz z KLIMATEM — zielono-niebieska rewitalizacja olkuskiej starówki”: w ramach tej inicjatywy, na olkuskim rynku pojawią się m.in. drzewa i krzewy! Srebrne Miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,75 miliona złotych.

Bukowno otrzyma natomiast środki na realizację dwóch projektów: „Zielona transformacja transportu w Bukownie” oraz „Zielono-niebieskie Bukowno”. Pierwszy z nich obejmuje różnorodne elementy infrastruktury sprzyjającej czystemu transportowi miejskiemu, w tym m.in. budowę nowych ścieżek rowerowych, oznakowanie tras dla rowerzystów, wybudowanie punktów przesiadkowych oraz miejsc postojowych typu Park&Ride, zakup ekologicznych wiat przystankowych, wdrożenie kolejnych elementów inteligentnych systemów informacji dla pasażerów czy budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Drugi projekt obejmuje zaś działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych poprzez małą i dużą retencję, m.in. przez wzmocnienie funkcji retencyjnej zbiornika Leśny Dwór, budowę parków rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z elementami ogrodów deszczowych i parków kieszonkowych czy stworzenie zielonych parkingów dla rowerów. Łączna kwota dofinansowań obu tych projektów wyniesie 23 miliony złotych.

Z kolei w obszarze bioróżnorodność kwotą blisko 3,5 miliona złotych dofinansowano projekt „Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja — etap II” złożony przez Gminę Klucze.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Poradnik
Poradnik
12 dni temu

Całkiem niedawno na olkuskim rynku wycięto parę drzew, czy tym razem zarobią ci którzy je będą sadzić…?