OSP Bukowno Miasto oraz OSP Ściborzyce otrzymały dotacje od samorządu Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych. Pierwsza z jednostek pozyskała 30 tys. złotych, druga 40 tys. złotych.

Dotacje na samochody trafiły do 53 jednostek w Małopolsce.  Łącznie na ten cel przeznaczono ponad 2 mln złotych.

To trzecie w tym roku finansowe wsparcie dla strażaków – ochotników. Na początku roku do 57 gmin dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi trafiło w sumie prawie 900 tys. złotych na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP.  Z kolei w lipcu udzielono pomocy 111 gminom na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich, na łączną kwotę 2 mln 380 tys. złotych. Z terenu naszego powiatu finansowe wsparcie dotyczy pięciu jednostek: OSP Bolesław (22 tys. 698 złotych), OSP Krzywopłoty (30 tys. złotych), OSP Zawada (13 tys. 300 złotych), OSP Jangrot (30 tys. złotych) i OSP Poręba Górna (30 tys. złotych).

– Każde wsparcie udzielane przez województwo na rzecz OSP ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Fot. pixabay.com

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o