pwik

Trzy nowe studnie głębinowe i dwie już istniejące – to planowany pierwszy etap nowego systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia po zamknięciu kopalni „Pomorzany”. Prace na systemem prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki oszczędnościom na przetargach, realizowanych w ramach ogromnego projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”.

Planowana likwidacja kopalni prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec 2016 roku i potrwa około półtora roku. Konieczne jest więc powstanie nowych źródeł wody pitnej. PWiK ma zgodę Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o inwestycje związane z budową systemu zaopatrzenia w wodę. – Ministerstwo Środowiska wyznaczyło nam termin do końca tego roku na przygotowanie się do podpisania tej umowy. Przedsiębiorstwo w tym terminie musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy studni i magistrali wodociągowej oraz opracować dokumentację przetargową dla inwestycji. Umowa powinna być podpisana do końca 2013 roku. Jeśli tak się stanie, prace należy zrealizować do połowy 2015 roku – informuje prezes PWiK – u Alfred Szylko.

Cały system ma opierać się o istniejące studnie w Witeradowie, Bydlinie, Cieślinie i Kolbarku oraz cztery nowe: w Kolbarku, Kwaśniowie Górnym, Cieślinie i Olewinie. Według ubiegłorocznego kosztorysu, wartość tego projektu to około 64 mln złotych. Czy planowane ujęcia w pierwszym etapie będą wystarczającym źródłem wody dla mieszkańców? – Podpisana umowa obejmować będzie realizację pierwszego etapu koncepcji zaopatrzenia w wodę. Pozwoli nam to na ciągłe zasilanie w wodę dotychczasowych odbiorców. W ramach tej umowy chcemy zrealizować budowę studni w Cieślinie, Kolbarku i Olewinie, natomiast zmodernizowane będą studnie w Kolbarku i Bydlinie. Obecnie szukamy źródeł finansowania II etapu inwestycji – zapewnia prezes Szylko.

Szacowany koszt I etapu tej inwestycji to około 27,4 mln złotych.

Przypomnijmy, że projekt realizowany przez PWiK pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze — etap I”, po uwzględnieniu inwestycji związanych ze zmianą systemu zaopatrzenia w wodę został wyceniony na kwotę 206,9 mln. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 111,8 mln złotych. – Z porównania wartości nakładów dotychczasowych oraz planowanych jasno wynika, że w ciągu trzech lat Przedsiębiorstwo zrealizuje inwestycje znacznie przekraczające nakłady ponoszone przez ostatnie 50 lat. Korzyści wynikające z realizacji Projektu to przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gmin, zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców. Powyższe cele będą realizowane z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci” – mówił podczas wrześniowej konferencji dotyczącej realizacji projektu prezes Alfred Szylko.

Wszelkie prace związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku. Rok później PWiK spodziewa się osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego, czyli unijnej dyrektywy dotyczącej ilości oczyszczanych ścieków oraz wzrostu o około 8 800 użytkowników nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z projektem na terenie czterech gmin powstanie 66,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, a 48 km sieci wodociągowej ulegnie przebudowie. Gruntownie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Olkuszu. Prace związane ze zmianą systemu zaopatrzenia w wodę powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2015 r.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
mieszkaniec olkusza
mieszkaniec olkusza
9 lat temu

[quote name=”otomo”]70 lat była piękna ceglana droga na Sławkowskiej dopóki PWIK nie zaczęło tam grzebać. Taki zabytek zniszczyć…. Wstyd. Tą drogę powinni oglądać studenci budownictwa jako przykład dla pokoleń….[/quote]

i będzie dalej jak ją odtworzą po zakończeniu inwestycji

otomo
otomo
9 lat temu

70 lat była piękna ceglana droga na Sławkowskiej dopóki PWIK nie zaczęło tam grzebać. Taki zabytek zniszczyć…. Wstyd. Tą drogę powinni oglądać studenci budownictwa jako przykład dla pokoleń….