pwik

Trzy nowe studnie głębinowe i dwie już istniejące – to planowany pierwszy etap nowego systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Olkusza, Klucz, Bukowna i Bolesławia po zamknięciu kopalni „Pomorzany”. Prace na systemem prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki oszczędnościom na przetargach, realizowanych w ramach ogromnego projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”.

Planowana likwidacja kopalni prawdopodobnie rozpocznie się pod koniec 2016 roku i potrwa około półtora roku. Konieczne jest więc powstanie nowych źródeł wody pitnej. PWiK ma zgodę Ministerstwa Środowiska na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o inwestycje związane z budową systemu zaopatrzenia w wodę. – Ministerstwo Środowiska wyznaczyło nam termin do końca tego roku na przygotowanie się do podpisania tej umowy. Przedsiębiorstwo w tym terminie musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy studni i magistrali wodociągowej oraz opracować dokumentację przetargową dla inwestycji. Umowa powinna być podpisana do końca 2013 roku. Jeśli tak się stanie, prace należy zrealizować do połowy 2015 roku – informuje prezes PWiK – u Alfred Szylko.

Cały system ma opierać się o istniejące studnie w Witeradowie, Bydlinie, Cieślinie i Kolbarku oraz cztery nowe: w Kolbarku, Kwaśniowie Górnym, Cieślinie i Olewinie. Według ubiegłorocznego kosztorysu, wartość tego projektu to około 64 mln złotych. Czy planowane ujęcia w pierwszym etapie będą wystarczającym źródłem wody dla mieszkańców? – Podpisana umowa obejmować będzie realizację pierwszego etapu koncepcji zaopatrzenia w wodę. Pozwoli nam to na ciągłe zasilanie w wodę dotychczasowych odbiorców. W ramach tej umowy chcemy zrealizować budowę studni w Cieślinie, Kolbarku i Olewinie, natomiast zmodernizowane będą studnie w Kolbarku i Bydlinie. Obecnie szukamy źródeł finansowania II etapu inwestycji – zapewnia prezes Szylko.

Szacowany koszt I etapu tej inwestycji to około 27,4 mln złotych.

Przypomnijmy, że projekt realizowany przez PWiK pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze — etap I”, po uwzględnieniu inwestycji związanych ze zmianą systemu zaopatrzenia w wodę został wyceniony na kwotę 206,9 mln. Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 111,8 mln złotych. – Z porównania wartości nakładów dotychczasowych oraz planowanych jasno wynika, że w ciągu trzech lat Przedsiębiorstwo zrealizuje inwestycje znacznie przekraczające nakłady ponoszone przez ostatnie 50 lat. Korzyści wynikające z realizacji Projektu to przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gmin, zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawa jakości wód powierzchniowych, poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców. Powyższe cele będą realizowane z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci” – mówił podczas wrześniowej konferencji dotyczącej realizacji projektu prezes Alfred Szylko.

Wszelkie prace związane z budową nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych powinny zostać zakończone do 31 grudnia 2014 roku. Rok później PWiK spodziewa się osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego, czyli unijnej dyrektywy dotyczącej ilości oczyszczanych ścieków oraz wzrostu o około 8 800 użytkowników nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z projektem na terenie czterech gmin powstanie 66,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, a 48 km sieci wodociągowej ulegnie przebudowie. Gruntownie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Olkuszu. Prace związane ze zmianą systemu zaopatrzenia w wodę powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2015 r.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
mieszkaniec olkusza
mieszkaniec olkusza
10 lat temu

[quote name=”otomo”]70 lat była piękna ceglana droga na Sławkowskiej dopóki PWIK nie zaczęło tam grzebać. Taki zabytek zniszczyć…. Wstyd. Tą drogę powinni oglądać studenci budownictwa jako przykład dla pokoleń….[/quote]

i będzie dalej jak ją odtworzą po zakończeniu inwestycji

otomo
otomo
10 lat temu

70 lat była piękna ceglana droga na Sławkowskiej dopóki PWIK nie zaczęło tam grzebać. Taki zabytek zniszczyć…. Wstyd. Tą drogę powinni oglądać studenci budownictwa jako przykład dla pokoleń….