stypenida pomostowe

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU oraz Fundacją Wspomagania Wsi współfinansuje „Stypendia Pomostowe” dla najlepszych tegorocznych maturzystów.

Aby ubiegać się o stypendium z programu „POMOST” na lata 2015/2016, maturzysta musi spełnić określone warunki. Po pierwsze młody człowiek musi w tym roku skończyć szkołę ponadgimnazjalną i zdać egzamin dojrzałości. Drugim, bardzo istotnym punktem w staraniu się o stypendium, jest przyjęcie na I rok studiów dziennych I stopnia, lub I rok jednolitych dziennych studiów magisterskich, realizowanych w krajowych uczelniach publicznych.

Program stypendiów pomostowych skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Z racji tego, trzecim istotnym warunkiem dołączenia do programu „POMOST” jest pochodzenie i miejsce zamieszkania. Tylko młodzież zameldowana na wsi, bądź ta z miasta liczącego poniżej 20 tysięcy mieszkańców może ubiegać się o dodatkowe wsparcie materialne.

Kolejne czynniki decydujące o przyznaniu stypendium pomostowego to: pochodzenie z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1225 zł netto, lub 1400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności; osiąganie dobrych wyników w nauce i uzyskanie przynajmniej min. 90 punktów na maturze; mieszkanie na terenie Powiatu Olkuskiego lub ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie; posiadanie rekomendacji Stowarzyszenia RSM.

– Aby ubiegać się o rekomendację Stowarzyszenia „Res Sacra Miser”, należy w terminie do 29 lipca br. złożyć wypełniony kwestionariusz, który zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia, zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów na miesiąc czerwiec 2015 oraz potwierdzony PIT za rok 2014 oraz zaświadczenie o przyjęciu na I rok studiów. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Stypendia POMOST” w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, pokój 20 w Olkuszu – informuje Alicja Wiekiera z RSM, koordynatorka projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Kwestionariusz i regulamin pracy komisji zostanie na stronie Stowarzyszenia RSM: www.rsm.olkusz.pl

Celem programu „POMOST” jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

W ciągu 13 lat program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów psychologicznych. O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 18200 różnego rodzaju stypendiów, w tym. 13300 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 85 milionów zł.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze