paragraf

Ustawa z dnia 17 maja 2017 roku pod pozycją numer 966 została opublikowana ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie w dniu 1 czerwca br.

Przedmiotowa nowela zakłada wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach (Kodeks Karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Prawo o ruchu drogowym) odnoszących się do kierowców.

W Kodeksie Karnym dodano nowy przepis – art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (obecnie jest to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych).

Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (obecnie do lat 3).

Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.

2
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
2 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
KatarzynaKatarzynapavv Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
KatarzynaKatarzyna
KatarzynaKatarzyna

Domniemanie iż przestępczość tak drastycznie spadła a więzienia straszą pustkami że trzeba wprowadzać chore przepisy wskazujące na pozbawienie wolności za nie zatrzymanie się do kontroli. Policja przestała odnosić prawdziwe sukcesy, teraz będą się szczycić że w maju 20 Kowalskich zostawi skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za nie zatrzymanie się do kontroli. Policja ryzykując życiem rusza w niebezpieczny pościg za Kowalskim, gdyż stwaza on na drodze śmiertelne niebezpieczeństwo. Brawo Policja. Brawo. Jak mamy się czuć bezpiecznie w kraju w którym zajmują się pierdolami dla pochwały a nie poprawa bezpieczeństwa.

pavv
pavv

Weź tu człowieku się zatrzymaj to cię jeszcze paralizatorem poczęstują. Nie ufam policji i bez kontaktu z komisariatem nie będę się zatrzymywał.