Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Żuradzie od 1 września stały się palcówkami publicznymi prowadzonymi przez osobę fizyczną. Pomimo zmian organizacyjnych, zapał i zaangażowanie pani dyrektor Renaty Pogodzik wraz z gronem pedagogicznym, sprawią iż nadal będą to instytucje godne swojej historii i tradycji.
W celu ulepszenia jakości Przedszkola wraz z upływem wakacji zakończono remont, w wyniku, którego dobudowano wejście główne z przedsionkiem oraz zmodyfikowano szatnię dla dzieci. Po przerwie wakacyjnej przedszkolaki przyszły do odnowionej placówki. Duża, jasna i kolorowa szatnia stała się wizualnie atrakcyjniejszą.

Publiczne Przedszkole w Żuradzie jest czynne przez pięć dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30. Placówka świadczy wysoki poziom usług edukacyjnych. Panuje w niej atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Jest miejscem dobrej i twórczej zabawy. Przedszkole ma jasno określone cele i konsekwentnie dąży do ich osiągnięcia. Poza zajęciami edukacyjnymi Przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach religii, języka angielskiego, zabawach ruchowych, a także liczyć na pomoc pedagoga i logopedy. Przedszkole może się pochwalić pysznymi, domowymi posiłkami przygotowywanymi w tutejszej kuchni.

Szkoła Podstawowa była i będzie miejscem wszechstronnego rozwoju i zainteresowań uczniów na najwyższym poziomie. Na każdym szczeblu nauczania starano się wnieść coś nowego, zmodyfikować i uatrakcyjnić bieżącą pracę z uczniami tak, aby zaspokoić wszelkie potrzeby edukacyjne dzieci i wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców. W szkole prowadzone są zajęcia w małolicznych zespołach klasowych, co sprzyja indywidualizacji procesu nauczania.

Na szczególną uwagę zasługują również zajęcia pozalekcyjne – stanowiące alternatywną formę zajęć lekcyjnych:
zajęcia multimedialne w Pracowni komputerowej,
konwersacje językowe,
szeroki wachlarz zajęć sportowych i korekcyjnych,
zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych i sprawdzianu w klasie VI,
zajęcia rytmiczno – taneczne,
Szkolne Kolo Turystyczne,
koła przedmiotowe i zainteresowań – m.in. Klub Młodego Odkrywcy,
zajęcia teatralno – muzyczne.
Dodatkowo:
Uczniowie z trudnościami w nauce mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, a także podczas zajęć świetlicowych skorzystać z pomocy przy odrabianiu prac domowych. Dzieci i rodzice z problemami wychowawczymi i szkolnymi mogą zasięgnąć pomocy u pedagoga szkolnego i logopedy.
Szkoła stwarza możliwości pobytu dzieci w świetlicy szkolnej do godziny 14.30. Istnieje również możliwość korzystania z ciepłych posiłków.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze