ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Sewilla

Po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, uczniowie Szkoły odbywali praktyki zawodowe poza granicami kraju. Wyjazd grupy 16 uczniów, kształcących się w zawodach technicznych: ekonomisty, informatyka, programisty, handlowca, organizacji turystyki i reklamy, możliwy był dzięki pozyskaniu przez Szkołę środków unijnych w ramach programu Erasmus+.

„Nasz projekt „Mój zawód – moja przyszłość”, został bardzo wysoko oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 134 tys. euro na jego realizację” – podkreśla dyrektor Wojciech Panek.

Uczniowie olkuskiego „Ekonomika” przez miesiąc realizowali praktyki u pracodawców w słonecznej Sewilli. W tym czasie poznawali specyfikę pracy w międzynarodowym środowisku, doskonalili umiejętności językowe oraz sprawdzali swoje umiejętności zawodowe w małych międzynarodowych grupach zadaniowych.

„Bardzo miło jest usłyszeć tyle ciepłych słów o naszych uczniach od hiszpańskich pracodawców. Pracodawcy zwracają uwagę na kulturę osobistą, zaangażowanie oraz wysokie kompetencje zawodowe i społeczne. To cieszy nas, jako nauczycieli i opiekunów. Jest to również potwierdzenie dobrej renomy naszej szkoły” – wyjaśnia Beata Wesołowska, kierownik szkolenia praktycznego w ZS Nr 3 w Olkuszu.

Podczas pobytu w Hiszpanii uczniowie odbyli szereg wycieczek. Oprócz Sewilli, zwiedzili również Malagę, Kadyks oraz portugalską Tavirę. Uczestniczyli w zajęciach języka hiszpańskiego, poznali kuchnię i kulturę hiszpańską. Pisząc projekt chcieliśmy, aby uczniowie, poza realizacją praktyk, skorzystali również pod względem kulturowym i turystycznym. Przyszłość to otwartość na nowe wyzwania, ludzi i zmieniający się rynek pracy. Tylko osoby świetnie przygotowane zawodowo, a zarazem mentalnie, będą odnosiły sukcesy w pracy zawodowej. Tacy absolwenci będą opuszczać mury naszej szkoły. Po miesiącu uczniowie ZS NR 3 wrócili cali i zdrowi, wypoczęci i zadowoleni. Podkreślają, że była to dla nich najlepsza lekcja dorosłego życia oraz możliwość sprawdzenia się na europejskim rynku pracy. Była to również niezapomniana przygoda, dzięki której nawiązały się nowe przyjaźnie i zacieśniły już istniejące.

W zbliżającym się roku szkolnym, z olkuskiego „Ekonomika” do Hiszpanii, w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość”, wyruszą jeszcze dwie grupy liczące w sumie 32 osoby. Uczniowie udadzą się do Sewilli i Malagi.

Zainteresowanie naszą szkołą wzrasta, między innymi dzięki takim projektom, jak Erasmus+. Już dziś wiemy, że w naszej szkole w kolejnym roku szkolnym uczyć się będzie 144 nowych uczniów. Wszystkie dotychczas realizowane kierunki zawodowe będą kontynuowane. Wysoka jakość kształcenia przekłada się na wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych, o czym świadczy wzrastające z roku na rok miejsce Szkoły w rankingu czasopisma „Perspektywy”, potwierdzone prestiżowym znakiem jakości w postaci tarcz. Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZS Nr 3 w Olkuszu