Bukowno

W poniedziałek podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Olkuskim a firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. na rozbudowę drogi powiatowej 1061K oraz budowę nowej drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w Bukownie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 91 milionów złotych: w ramach tej inwestycji przebudowanych zostanie łącznie 10 kilometrów dróg, w tym 7,1 kilometra drogi Bukowno – Jaworzno i 2,9 kilometra nowej drogi. Ponadto wzdłuż „Jaworzanki” powstanie ciąg pieszo-rowerowy.

Przypominamy, że pod koniec 2022 roku Powiat Olkuski wspólnie z Gminą Bukowno pozyskał na omawianą inwestycję dofinansowanie w wysokości 98 milionów złotych (98% szacowanych kosztów inwestycji) w ramach V edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: oba samorządy zleciły wówczas opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), który stał się teraz istotnym dokumentem w przetargu na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Opracowany projekt zakładał kolejno: przebudowę ulicy Bukowskiej (drogi powiatowej DP 1061K Bukowno-Jaworzno) wraz z budową wzdłuż niej wydzielonej ścieżki pieszo-rowerowej (odcinek I); budowę bezkolizyjnego połączenia (tunel pod torami) ulicy Bukowskiej z ulicą Nową (odcinek II); budowę nowej drogi, czyli zachodniej obwodnicy Bukowna, od skrzyżowania ulic Nowej i Puza do ulicy Kolejowej w okolicach Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) (odcinek III) oraz przebudowę fragmentu ulicy Kolejowej od SAG do ronda w Bolesławiu, tak aby dalej ruch do Drogi Krajowej nr 94 mógł być prowadzony nowowybudowaną (choć obecnie zamkniętą z powodu zapadliska) obwodnicą Bolesławia (odcinek IV).

Zmiana założeń projektu

Niestety, wspomina obwodnica Bolesławia, która miała łączyć bukowieńską strefę z DK94, jest zamknięta od ponad roku z powodu wystąpienia na niej zapadlisk pojawiających się na skutek likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”: przypominamy, że pierwsze z nich pojawiły się w lutym ubiegłego roku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, a kilka miesięcy później doszło do zapadnięcia się samego korpusu drogi i jej nawierzchni asfaltowej. Na dodatek, jak relacjonuje „Głos Bukowna”, do Powiatu Olkuskiego wpłynęło również oficjalne pismo od Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, które informuje, że przebieg części III odcinka planowanej drogi (w okolicach Tłukienki) oraz odcinka IV prowadzi po terenach, na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieciągłości terenowych, spowodowanych tzw. górnictwem historycznym.

W konsekwencji, władze Powiatu Olkuskiego i Bukowna podjęły decyzję o konieczności zmiany przebiegu trasy w taki sposób, aby ominąć te tereny: w wyniku ponownych ustaleń nie zmieniono zakresu prac związanych z I i II odcinkiem, jednak zrezygnowano z remontu odcinka IV, a trasę odcinka III zmodyfikowano w taki sposób, aby droga ta, po minięciu cmentarza komunalnego, nie skręcała już w prawo w kierunku Tłukienki. W zamian za to będzie ona biec prosto (równolegle do ulicy Wodącej) w stronę Strefy Aktywności Gospodarczej, tak aby ostatecznie połączyć się z nią od strony zachodniej.

Wykonawca wybrany

Pod koniec stycznia bieżącego roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej Powiatu Olkuskiego pojawiło się ogłoszenie dotyczące przetargu pod nazwą „Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie”. Otwarcie ofert nastąpiło 11 marca, a spośród pięciu złożonych ofert najniższą cenę  (91 450 500,00 złotych) zaoferowała firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Kolejne oferty pod względem zaoferowanej ceny złożyły odpowiednio: konsorcjum KOBYLARNIA S.A. – MIRBUD S.A. (94 710 000,00 złotych); konsorcjum DROGOPOL sp. z o.o. – Nowak Mosty sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski (95 770 878,23 złotych); konsorcjum: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. – Swietelsky stavebni s.r.o. České Budějovice (100 816 152,95 złotych) oraz konsorcjum PRIMOST POŁUDNIE SP. z o.o. –  DROG-BUD Sp. z o.o. (142 579 784,68 złotych).

Jak informują przedstawiciele Powiatu Olkuskiego, projekt zostanie zrealizowany metodą „zaprojektuj i zbuduj”, która umożliwia połączenie etapów projektowania oraz wykonania w ramach jednej umowy. Sama inwestycja ma natomiast za zadanie nie tylko poprawić dostępność i komunikację w regionie, ale także otworzyć nowe możliwości dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności w Bukownie. W ciągu niemal 2,5 roku od momentu podpisania umowy powinna powstać nowa, blisko dziesięciokilometrowa trasa klasy „G”, obejmująca: remont ponad 7,2 kilometra odcinka drogi do Jaworzna, budowę wydzielonej ścieżki rowerowej do Jaworzna wraz z kładką nad Sztołą, przebudowę mostu na Sztole, budowę nowego połączenia drogowego od ulicy Bukowskiej do ulicy Nowej wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu (tunelu) pod torami linii kolejowej nr 62 do Katowic i linią LHS nr 65, a także budowę nowej drogi od ulicy Nowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Bukownie, która stanie się jednocześnie obwodnicą dla ulic Wodącej, Sławkowskiej i Puza, co pozwoli na wyeliminowanie na tych ulicach ruchu ciężarowego.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze