Olkusz

Jedni upatrują w tym wielką szansę na usprawnienie komunikacji w naszym mieście, a inni wręcz przeciwnie – uważają, że fakt ten ostatecznie przekreśla szansę na budowę obwodnicy i podzieli Olkusz na dwie części. Jedno jest pewne: po wieloletnich perypetiach umowa na przebudowę olkuskiego odcinka „krajówki” została w końcu podpisana. Według zapowiedzi GDDKiA, prace modernizacyjne potrwają do września 2027 roku. 

DK94, obok A4 Katowice – Kraków, DK44 Tychy – Kraków, DK79 Kraków – Jaworzno oraz DW780/DW934 Kraków – Mysłowice, jest jedną z pięciu dróg zapewniających bezpośrednie połączenie pomiędzy Krakowem i aglomeracją górnośląską. Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzone w latach 2020-2021 wskazują, że przez Olkusz Drogą Krajową nr 94 przejeżdżają codziennie prawie 33 tysiące pojazdów: to wzrost o 25% w stosunku do wcześniejszego badania z 2015 roku. 

Nic więc dziwnego, że o konieczności przebudowy tego traktu mówi się od lat: pierwsze prace związane podjęto już w latach 2008-2012, a ich zwieńczeniem było uzyskanie decyzji dotyczących uwarunkowań środowiskowych. Ze względu na brak funduszy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaniechała jednak dalszych działań. Do pomysłu powrócono po 5 latach, czyli w 2017 roku, kiedy to Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program inwestycji dla rozbudowy DK nr 94.

Problemy z wyłonieniem wykonawcy

Niestety, postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który miał zrealizować tę inwestycję w systemie „projektuj i buduj”, były dwukrotnie unieważniane: powodem takiej sytuacji były zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów, jako że w 2018 roku koszty szacowane przez firmy startujące w przetargu były o 50% wyższe od środków, jakie na ten cel zamierzała przeznaczyć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rok później przerosły one natomiast zarezerwowaną przez GDDKiA kwotę o ponad 40%.

Ostatecznie inwestycja została więc podzielona na dwa etapy: pierwszy z nich polega na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji zawierającej opracowania geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i geotechniczne oraz wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. Wykonawcę tego zadania wybrano w pierwszym kwartale 2020 roku, a wykonawcą tej części inwestycji została firma Voessing Polska.

Wybór wykonawcy rób budowlanych

Przetarg na modernizację olkuskiego odcinka „krajówki” ogłoszony został z kolei w lipcu ubiegłego roku, a na początku października ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zestawienie ofert wykonawców ubiegających się o realizację tego zadania: zwycięzcą postępowania została firma STRABAG, która zaoferowała realizację tego przedsięwzięcia za około 217,6 milionów złotych. Nie była to jednak najniższa oferta, gdyż konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt oraz Drogomex zaproponowało za wykonanie tych samych robót kwotę wynoszącą około 217,4 milionów złotych.

Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oferent z najniższą zaproponowaną kwotą został odrzucony z powodu złożenia niewystarczających wyjaśnień dotyczących jego oferty, a co za tym idzie, umowa nie została podpisana. Odrzucona firma miała wówczas 10 dni na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i tak też się stało: Krajowa Izba Odwoławcza uznała to odwołanie za zasadne i 11 stycznia krakowski oddział GDDKiA poinformował, że wybór wykonawcy remontu DK 94 w Olkuszu został anulowany.

W drugim podejściu przetarg wygrało wspomniane konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex, oferując cenę w wysokości 217,5 miliona złotych. W czwartek, 7 marca podpisana natomiast została umowa na realizację tej inwestycji: przewidywany termin jej zakończenia to wrzesień 2027 roku. 

Zakres prac

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Inwestycja obejmie 4,4 km trasy i zacznie się na wysokości Grodziska na ulicy Staromiejskiej, a sięgnie prawie do skrzyżowania ulicy Centralnej z ulicą Pakuska: na tym krótkim fragmencie kompleksowo przebudowanych zostanie sześć skrzyżowań oraz dwa przejścia podziemne. Dodatkowo powstanie też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną, a nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona tak, aby spełniać wymaganą przepisami nośność 11,5 tony na oś.

 „Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa. Poza tym przebudujemy jeszcze pięć skrzyżowań na DK94 – z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą miały sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.” – wylicza Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

 Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodaje, że poza jezdnią trasy głównej zostaną również wykonane prace, które poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców: „Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, zostaną zbudowane ekrany akustyczne. Poprawione zostanie odwodnienie tego terenu. Zamontujemy też nowoczesne oświetlenie, które poprawi widoczność pieszych. Przebudujemy również niektóre drogi lokalne wzdłuż DK94, powstaną też dodatkowe jezdnie wzdłuż drogi krajowej.” – dodaje Kacper Michna.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze