Trzyciąż

 W odpowiedzi na zgłoszone na zebraniu wiejskim postulaty mieszkańców, w Trzyciążu zostaną nadane nazwy poszczególnym ulicom. Głównym argumentem za wprowadzeniem takiej zmiany jest potrzeba uporządkowania organizacji numerów porządkowych posesji, co posłuży m.in. ułatwieniu pracy służb ratowniczych oraz pocztowo-kurierskich, a także uporządkuje powstały przed wielu laty nieład administracyjny. 

Skomplikowana sytuacja nazw lokalnych w sołectwach gminy Trzyciąż, a szczególnie dość chaotyczna w niektórych miejscach numeracja domów, na którą narzekają zwłaszcza nowi listonosze, kurierzy, służby ratunkowe i osoby mniej znające okolicę, powoduje także komplikacje biurokratyczne. Po wdrożeniu w jednostkach administracji publicznej jednolitego systemu informatycznego „Źródło”, który wciąż przysparza urzędnikom i obywatelom sporo kłopotów, stwierdzono, że komplikacje techniczne i wydłużenie czasu obsługi interesantów nie są jedynym problemem. Okazuje się, że nazwy własne niektórych kolonii i przysiółków funkcjonujące w krajowym systemie urzędowego podziału terytorialnego kraju, tzw. TERYT, nie pokrywają się z lokalnymi nazwami, jakie funkcjonowały we wcześniej obowiązujących systemach. Skutkiem tego są kłopoty m. in. z prawidłowym zameldowaniem osób w niektórych miejscowościach.

Wszystkie działania związane z wprowadzeniem nazw ulic w sołectwie muszą odbywać się na podstawie obowiązujących przepisów i ścisłych procedur, co będzie wymagało trochę czasu. Priorytetem planowanej w Trzyciążu zmiany będzie jak najmniejsza uciążliwość procesu dla mieszkańców. W związku z tym, w niedługim czasie planowane jest kolejne zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy, w ramach konsultacji społecznych zaproponują nazwy ulic i wybiorą te, które odpowiadają większości. Prawo głosu w takich konsultacjach mają dorośli mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani do stałego rejestru wyborców. Ważne jest, aby propozycje przedyskutowała jak największa liczba mieszkańców – raz podjęta decyzja będzie wiążąca – zatem nieobecni nie powinni mieć pretensji do sąsiadów, którzy zdecydowali o przyjęciu takiej lub innej nazwy.

Na koniec propozycje mieszkańców zatwierdzi Rada Gminy Trzyciąż i, po przewidzianym ustawowo czasie oraz dopełnieniu urzędowych formalności, nowe nazwy wejdą w życie. Przy okazji zmianie ulegną numery posesji, które zostaną uporządkowane w logicznej kolejności.

Po wprowadzeniu nazw ulic i nowej numeracji konieczna będzie wymiana niektórych dokumentów osobistych, np. praw jazdy (dowodów osobistych wymieniać nie trzeba) oraz zgłoszenie nowego adresu w odpowiednich instytucjach, np. Urzędzie Skarbowym czy banku. Podobne obowiązki będą miały firmy prowadzące w Trzyciążu działalność gospodarczą.

 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o