XXVI sesja Rady Gminy Trzyciąż, która odbyła się 25 czerwca ma szanse przejść do historii. Radni przyjęli podczas tego posiedzenia nazwy ulic w największej miejscowości gminy Trzyciąż – Jangrocie, który niegdyś był siedzibą władz lokalnych. To już druga miejscowość w gminie, w której uporządkowane zostaną adresy posesji. Wcześniej jednak radni jednomyślnie przegłosowali wotum zaufania dla wójta Romana Żelaznego, a następnie udzielili mu absolutorium.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla wójta

– Podczas XXVI, przeprowadzonej w sposób zdalny sesji Rady Gminy Trzyciąż Radni jednomyślnie udzielili mi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r. Jest to dla mnie nie tylko powód do radości i satysfakcji, ale także argument, że moja praca jest oceniana dobrze, a prowadzona polityka ukierunkowana na realizację lokalnych potrzeb się sprawdza – podsumował dyskusję nad raportem o stanie gminy oraz obydwa głosowania wójt Roma Żelazny. – Obiecuję, że w dalszym ciągu będę pracował dla dobra naszej społeczności w taki sposób, aby cała gmina rozwijała się harmonijnie w zrównoważony sposób. Współdziałając z przedstawicielami poszczególnych lokalnych społeczności staram się reagować na ich potrzeby bieżące, ale bardzo ważny w sytuacji naszego niewielkiego budżetu jest proces długoterminowego planowania, pozwalającego nam rozkładać siły na zamiary, a niezwykle istotnymi elementami naszej pracy są w tej sytuacji cierpliwość i konsekwencja. Rok 2019 był dobrym czasem. Zakończyliśmy wiele ważnych przedsięwzięć, jak choćby budowa przedszkola samorządowego, rewitalizacja centrum Imbramowic, nowych nitek kanalizacji, remonty kolejnych dróg. Dziękuję wszystkim współpracownikom – współtwórcom tego sukcesu: Radnym, Sołtysom, Pracownikom UG Trzyciąż i jednostek podległych Gminie za dobrą współpracę, bez której nie udałoby się z pewnością osiągnąć tylu zamierzonych celów – dodał wójt.

Ulice w Jangrocie

Bardzo ważne dla największej wsi w gminie Trzyciąż – Jangrota było przegłosowanie i przyjęcie przez radnych serii uchwał związanych z nadaniem nazw ulic bezimiennym dotąd drogom.

– Jestem bardzo zadowolony, że miejscowość zajmująca 1558 ha i zamieszkiwana przez 1339 mieszkańców, rozrzucona po różnych koloniach i przysiółkach, co dotąd bywało poważnym utrudnieniem, związanym z dotarciem pod właściwy adres zwłaszcza pogotowia ratunkowego i innych służb ratowniczych, a także kurierów, doczeka się wreszcie uporządkowana pod względem administracyjnym. Dwa lata temu mieszkańcy dojrzeli do poniesienia kosztów związanych z nadaniem nowych adresów, a Rada Gminy przychyliła się do wniosku o wyłożenie przez Gminę dość sporej kwoty na dokonanie stosownych prac geodezyjnych – podsumował jednomyślne głosowania nad nadaniem nazw ulic w Jangrocie, pochodzący z tej miejscowości przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda.

Żmudne prace nad rozwiązaniem kłopotów z trafieniem pod właściwy adres w gminie Trzyciąż, gdzie dodatkowo postanowiono uporządkować zaszłości historyczne, związane z chaotycznym nadawaniem w przeszłości numerów posesjom, zakończono w roku ubiegłym w sołectwie Trzyciąż, w odpowiedzi na zgłoszone na zebraniu wiejskim postulaty mieszkańców. Praktycznie od razu rozpoczęto też podobny proces w Jangrocie. Jego głównym inicjatorem był Lucjan Gajda, który mocno zaangażował się w sprawę i służył odpowiedzialnym za zadanie pracownikom urzędu nieocenioną pomocą w przeprowadzeniu pracochłonnych procedur. Istotna część nowych nazw ulic nawiązuje lub wręcz powiela tradycyjną nomenklaturę używaną dotychczasowo. Pozostałe propozycje zgłosili mieszkańcy, którzy mogli wypowiedzieć się na ten temat podczas przeprowadzonych przez Gminę konsultacji społecznych.

Zgodnie z podjętym przez radnych 25 czerwca 2020 r. pakietem 16 uchwał, drogi na terenie sołectwa Jangrot otrzymały nazwy: ul. Dłubniańska, ul. Wesoła, ul. Parkowa, ul. Strażacka, ul. Sadowa, ul. Cieplicka, ul. Rzeczna, ul. Wodna, ul. Dworska, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Krótka, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Gościniec, ul. Graniczna, ul. Kościelna, ul. Krakowska, ul. Kresowa, ul. Leśna, ul. Olkuska, ul. Piaszczysta, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spacerowa, ul. Wolbromska i ul. Źródlana.

Wójt Roman Żelazny informuje, że – podobnie, jak to było w przypadku Trzyciąża – o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości na terenie miejscowości Jangrot wszyscy właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni specjalnymi pismami i dopiero po ich otrzymaniu będzie możliwa konieczna wymiana niektórych dokumentów i dokonanie innych niezbędnych formalności.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze