wiadukt2

Północną i południową część Bukowna podzieloną torami połączy wiadukt łukowy. Chociaż decyzja w tej sprawie już zapadła, mieszkańcy poznali dwa opracowane warianty bezkolizyjnego połączenia ul. Kolejowej z ul. 1 Maja.

Jak informuje magistrat, pod koniec kwietnia rozstrzygnięto drugi z kolei przetarg na wykonanie projektu budowlanego bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie. Wykonawcą dokumentacji projektowej została Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek z Gdańska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 597 780,00 złotych.

– Dla wykonania bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja przyjęto następujące założenia projektowe: budowę nowego wiaduktu na torami kolejowymi lub tunelu pod torami kolejowymi, wykonanie połączeń drogowych nowego obiektu do istniejącej sieci dróg z dostosowaniem projektowanej nawierzchni do istniejących dróg, skrzyżowań, zjazdów i zabudowy, budowę odwodnienia, przebudowę urządzeń kolidujących z budową połączenia oraz uzyskanie warunków i uzgodnień przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej wraz z podaniem kosztów – w tym na terenach PKP, budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego, wykonanie docelowego projektu organizacji ruchu – opowiada sekretarz miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Co ważne, nowe połączenie ma być przeznaczone wyłącznie dla samochodów osobowych i służb ratowniczych. Ciężarówki nadal będą korzystać z istniejących przejazdów kolejowych. Do końca grudnia 2020 roku ma być gotowa kompletna dokumentacja projektowa z niezbędnymi uzgodnieniami oraz decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji.

wiadukt1

Dwa warianty
Gdańska pracownia projektowa przygotowała prezentację dwóch wariantów bezkolizyjnego połączenia ul. Kolejowej z ul. 1 Maja, którą przedstawiła mieszkańcom. – Pracownia wystąpiła do wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych, których urządzenia i sieci znajdują się na terenie przyszłej inwestycji o określenie możliwości technicznych i warunków realizacyjnych dla tego zadania. Jednocześnie podczas kilkukrotnych spotkań projektantów z radnymi Rady Miejskiej oraz pracownikami Urzędu Miejskiego ustalone zostały te propozycje rozwiązań, które Gmina, jako Inwestor chce, aby uwzględniono w przygotowywanych opracowaniach – wyjaśnia Marcin Cockiewicz.

Pierwsza propozycja dotyczy budowy jednoprzęsłowego wiaduktu z jezdnią o szerokości około 6 metrów. W obrębie dojazdów do wiaduktu przewidziano mury oporowe.
Drugim przedstawionym rozwiązaniem jest 125 – metrowy tunel. Tutaj konieczne byłoby zaprojektowanie łącznicy drogi dojazdowej do tunelu od południowej części torów z ul. Pocztową i ul. 1 Maja oraz przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Niepodległości. 

wiadukt3

Ile to będzie kosztować?
Jak przedstawiają się koszty przedstawionych propozycji? Władze miasta zapewniają, że analiza finansowa objęła orientacyjne koszty budowy przedmiotowego połączenia zarówno w branży drogowej, jak i branży mostowej. – W jej wyniku okazało się, że szacunkowy koszt budowy tunelu (ok. 44 mln złotych brutto) jest znacznie wyższy, niż w przypadku wariantu wiaduktu łukowego (ok. 30 mln złotych brutto). Projektanci podkreślają jednak, że rzeczywiste koszty budowy określone zostaną dopiero w procedurze przetargowej i podczas uzgodnień z PKP w sprawie kosztów dotyczących niezbędnych wyłączeń ruchu na torach kolejowych. Dodatkowo, budowa tunelu wiązałaby się z o wiele większymi zajęciami terenu pod inwestycję, a także koniecznością kosztownej przebudowy gęstej sieci infrastruktury kolejowej i kanalizacyjnej, kolidującej z obszarem inwestycji. Wobec powyższego zapadła decyzja o wyborze wiaduktu, jako korzystniejszego wariantu bezkolizyjnego połączenia i dalsze prace nad kompletną dokumentacją projektu budowlanego dotyczyć już będą wyłącznie wariantu wiaduktu łukowego – twierdzi Marcin Cockiewicz.

Jak miasto zamierza sfinansować inwestycję? – Na pewno zgłosimy to zadanie do Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie można się starać o dofinansowanie w wysokości co najmniej 50 proc. wartości inwestycji. Podczas mojej ostatniej rozmowy z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i  Wojewodą Piotrem Ćwikiem udało mi się ich zaciekawić naszym ambitnym projektem. Bardzo liczymy na to, że uda się nam uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa, jak również na to, że dzięki dobrej współpracy ze służbami Pana Wojewody oraz podległymi Ministrowi przedsiębiorstwami kolejowymi uda się ograniczyć do niezbędnego minimum koszty związane z wyłączeniami ruchu kolejowego – mówi burmistrz Mirosław Gajdziszewski.

Zdania podzielone

Podczas spotkania w MOK – u zdania wśród mieszkańców na temat prezentowanych wariantów były odrębne. O ile kwestia konieczności połączenia dwóch części miasta podzielonego torami nie budzi wątpliwości, to wybór wariantu z wiaduktem już tak. Jedni optowali za takim rozwiązaniem, niektórzy opowiedzieli się za ponownym rozważeniem koncepcji budowy tunelu i przeprowadzeniem w tym temacie konsultacji społecznych. 

Pojawiały się też obawy o ewentualne pęknięcia budynków podczas robót. Projektanci zapewniali, że podpory wiaduktu będą zlokalizowane w dużej odległości od domostw, a jeśli zajdzie taka konieczność, na budynkach można zamontować czujniki mierzące drgania.

Pełna transmisja z prezentacji dostępna jest na facebook.com/MiastoBukowno

 Fot. UM Bukowno/Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek z Gdańska

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
1 Autorzy komentarzy
konkret Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
konkret
konkret

.