sesja wolbrom Kopiowanie

Rada Miejska w Wolbromiu postanowiła wesprzeć Starostę Olkuskiego, który został wezwany przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie do złożenia wyjaśnień na okoliczność wyboru z wolnej ręki wykonawcy remontu ul. 1 Maja w Wolbromiu w ubiegłym roku. Podczas ostatniej sesji radni postanowili jednomyślnie wystosować do rzecznika rezolucję popierającą stanowisko Pawła Piasnego.

W swoim piśmie do rzecznika radni argumentują, że decyzja Starosty Olkuskiego w związku z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki poprzez zawarcie w dn. 13 listopada 2014 r. umowy pomiędzy Powiatem Olkuskim a firmą TRANZIT sp. z o.o. , której przedmiotem było udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144K do drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko na odcinku drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu” była jak najbardziej zasadna i zasugerowali  umorzenie postępowania wyjaśniającego.

 

Przypomnijmy, że będący przedmiotem sprawy remont był prowadzony na jednej z najważniejszych ulic Wolbromia, która nie tylko jest drogą tranzytową na trasie Olkusz – Miechów, ale także jedyną drogą dojazdową do znacznej części ulic i osiedli w mieście oraz  największych lokalnych zakładów przemysłowych. Fatalny stan tej ulicy od bardzo wielu lat wymagał pilnej interwencji, niestety z braku środków finansowych zadanie to wciąż było przesuwane w czasie. Kiedy roku 2014 udało się Powiatowi Olkuskiemu pozyskać na ten cel środki z Narodowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, Gmina Wolbrom podjęła zobowiązanie partycypowania w znacznej części pozostałych kosztów tego remontu, przekazując Powiatowi dotację celową na to zadanie.  Deklarację swojego wkładu finansowego złożyły również podmioty gospodarcze zainteresowane pilnym remontem drogi.

Po ogłoszeniu przetargu przez Powiat Olkuski i wyborze wykonawcy remontu nadzieje wolbromian na rychły koniec utrudnień związanych z korzystaniem z będącej w bardzo złym stanie drogi, stanęły w obliczu kolejnego kryzysu – wykonawca nie realizował zadania należycie. Mimo wielu interwencji zarówno ze strony władz Powiatu, jak i Gminy Wolbrom oraz mieszkańców i przedsiębiorców czas płynął, a realizacja zadania nie wskazywała na pozytywne zakończenie sprawy. Wobec realnego zagrożenia nieukończenia inwestycji w przewidywanym czasie, a co gorsza utraty dofinansowania Państwa, władze Powiatu Olkuskiego podjęły, w oparciu o art. 27 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansowej (Dz.U.  2005 nr 14 poz. 114 z późn. zm.)mówiący o tym, że:
„1. Nie dochodzi się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku działania lub zaniechania podjętego wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego.
2. Zdarzeniem losowym, o którym mowa w ust. 1, jest zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych”

Zdaniem wolbromskich radnych Starosta podjął jedyną słuszną decyzję o rozwiązaniu umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą i podjęciu rozmów, w następstwie których z wolnej ręki udzielono kolejnej firmie zamówienia na zakończenie prac w wymaganym czasie. „Naszym zdaniem zaniechanie działań przez Starostę Olkuskiego doprowadziłoby do powstania większych szkód niż wynikłe z udzielenia zamówienia z wolnej ręki w trybie nadzwyczajnym” – uzasadnili swoje wystąpienie radni, prosząc zarazem o umorzenie wszczętego postępowania wyjaśniającego i uwolnienie Pawła Piasnego od odpowiedzialności  za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Swoje poparcie w podobnej formie zadeklarował też oficjalnie burmistrz Adam Zielnik.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
ze zrozumieniem
ze zrozumieniem
8 lat temu

kłania się czytanie ze zrozumieniem? : „decyzja Starosty Olkuskiego w związku z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki poprzez zawarcie w dn. 13 listopada 2014 r. umowy pomiędzy Powiatem Olkuskim a firmą TRANZIT sp. z o.o. , której przedmiotem było udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144K do drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko na odcinku drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu”

Antonina
Antonina
8 lat temu

A co to za firma? Która skończyła prace?