Olkusz

Trzy unijne projekty realizowane w Olkuszu zostały oficjalnie zakończone. W poniedziałkowy poranek niektóre inwestycje obejrzeli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka, olkuski burmistrz Roman Piaśnik, radny wojewódzki Andrzej Wójcik oraz olkuscy samorządowcy.

Gminne programy rewitalizacji tworzyły kilka lat temu samorządy, przeprowadzając przy tym konsultacje społeczne dla wszystkich zainteresowanych. Podstawę do stworzenia GPR – ów stanowiło wyznaczanie miejsc obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie danych gmin. Inwestycje ujęte w programach mogły składać także inne podmioty, jak spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa.

W Olkuszu poniedziałkowe, oficjalne zakończenie rewitalizacji dotyczyło projektu realizowanego na osiedlu Młodych, a obejmującego dwie inwestycje. Jedną z nich jest modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Olkuszu. W placówce zmodernizowano część pomieszczeń, wyremontowano ogrodzenie i zbudowano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Druga inwestycja to rewitalizacja Dolinki. W tym ciągu prawie dwóch lat wykonano: parking z jezdnią manewrową, ścieżkę rowerową i chodniki, wielofunkcyjne boisko z nawierzchnia poliuretanową i trybunami, boisko z nawierzchnią trawiastą, plac zabaw, plac do ćwiczeń street workaut, siłownię, rolkostradę, wybieg dla psów. Na terenie Dolinki pojawiły się również stojaki na rowery, ławki, stoły do szachów, kosze na śmieci. Nie zabrakło także nowych drzew, krzewów, kwiatów i trawników. Teren jest oświetlony, odwodniony i objęty monitoringiem.

Kolejnym punktem wizyty było Przedszkole nr 8 przy ul. Legionów Polskich. Budynek został docieplony, zmodernizowano część pomieszczeń, wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową. Modernizacji uległy piwniczne studzienki, posadzka schodów, węzeł cieplny, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i odgromowa. W obiekcie wykonano instalację oddymiania klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Prace dotyczyły także terenu wokół przedszkola. Całości dopełniły chodniki i elementy małej architektury. Modernizacja przedszkola to część rewitalizacyjnego projektu zawierającego jeszcze dwie inwestycje. Chodzi o teren targowiska przy ul. Osieckiej, na którym położono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, wymalowano linie wyznaczające miejsca pod stragany i zadbano o sąsiadującą z placem zieleń. Kolejne przedsięwzięcie dotyczyło remontu chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich 1 i 1a na odcinku 108 metrów.

Trzeci rewitalizacyjny projekt składa się z trzech części. Dzięki rewitalizacyjnej inwestycji mocno zmienił się teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kantego. Powstało tam boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw oraz plenerowa siłownia. Z kolei przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Gęsiej zamontowano windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób więcej osób może korzystać z prowadzonych tam zajęć. Trzecim przedsięwzięciem jest „Srebrny szlak gwarków olkuskich” to projekt, którego głównym celem jest popularyzacja historii miasta w innowacyjny, ciekawy sposób, a także stworzenie charakterystycznej dla Olkusza atrakcji turystycznej. Każda z postaci opowiada o historii miasta. Szlak zaprojektowano w taki sposób, aby był on dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i niesłyszących. Przy każdym z gwarków zamontowano tablice informacyjne. Całości dopełnia aplikacja o nazwie „Olkusz – Szlakiem Gwarków” na urządzenia mobilne – dzięki niej można poznać ciekawostki dotyczące gwarków i ich lokalizacji, informacje o mieście oraz mijanych na szlaku obiektach.

Łączna wartość realizacji opisanych trzech projektów to ponad 9 mln złotych.

Zwieńczeniem zwiedzania wybranych, zrewitalizowanych obiektów była wizyta w podziemiach rynku. Podczas krótkiej konferencji na rynku goście oraz gospodarze spotkania podkreślali, jak istotna jest dobra współpraca – zwłaszcza w kontekście pozyskiwania funduszy na inwestycje służące mieszkańcom.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze