Od początku czerwca nie można było karać osób handlujących niezgodnie z przepisami, ponieważ z Kodeksu wykroczeń został wykreślony stosowny paragraf. Dlatego też miejscy radni przegłosowali uchwałę, na podstawie której znów będą mogli nakładać grzywny. Problem handlowania bez koniecznych zezwoleń dotyczy głównie trzech miejsc w mieście.
W Kodeksie wykroczeń skreślony został paragraf brzmiący: „Kto bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub budynek drogowy na cele niezwiązane z gospodarką i komunikacją drogową, podlega karze grzywny lub nagany”.

– Ten przepis był podstawą do interwencji strażników miejskich i policjantów, gdy prowadzono handel bez zgody administratora pasa drogowego.  W miejsce uchylonego przepisu ustawodawca zamierza wprowadzić inne uregulowania prawne umożliwiające skuteczną walkę z nielegalnym handlem ulicznym. W Olkuszu sytuacja, gdzie handlujący zajmują chodniki, dotyczy trzech miejsc: na ul. Króla Kazimierza Wielkiego – w rejonie budynku PSS „Społem”, na ul. Świętokrzyskiej – od placu PSS-u do ulicy Kr. K. Wielkiego oraz na ul. Sławkowskiej – w okolicy targowiska. To jest przyczyną kłopotów pieszych, a poza tym po zakończonym handlu chodniki zostają zaśmiecone – uzasadniał Waldemar Choczaj, komendant Straży Miejskiej w Olkuszu.
W uzasadnieniu uchwały znalazły się też informacje o nieprawidłowościach i problemach w handlu ulicznym, kierowane do olkuskiego burmistrza i straży miejskiej przez szefostwo PSS „Społem”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Olkuszu i samych mieszkańców.
Zgodnie z uchwałą prowadzenie handlu z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep czy pojazdów samochodowych dozwolone jest wyłącznie na placach targowych oraz w miejscach udostępnionych przez właściciela lub zarządcę terenu.
W myśl przepisów strażnicy miejscy i policjanci będą mogli nakładać na nieprawidłowo handlujących mandaty w wysokości od 20 do 500 złotych. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, od zimy do początku czerwca, strażnicy nałożyli na handlujących niezgodnie z przepisami kilkadziesiąt mandatów.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze