– Myślę, że po wysłuchaniu referatów zgodzą się Państwo, że różnorodność biologiczna tego regionu jest warta nie tylko uwagi, ale i ochrony – zauważyła prof. dr hab. Barbara Godzik z Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Mówiła tak podczas konferencji popularnonaukowej, jaką Instytut Botaniki zorganizował wraz z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu w bolesławskim dworze.
Dwudniowa konferencja, poświęcona szeroko rozumianej przyrodzie terenów pogórniczych, odbywała się w ramach projektu EOG MF PL9265, realizowanego przez krakowski Instytut.

Pierwszego dnia przedstawiciele uczelni wygłosili przed zebranymi referaty poruszające problemy przyrodnicze naszych terenów. Drugi dzień został przeznaczony na sprawozdania z realizacji wspomnianego już wyżej projektu EOG.
Zebranych licznie gości: przedstawicieli środowisk naukowych, szkół i samorządów powitali wójt Ryszard Januszek oraz dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu, Barbara Rzońca.
Zebrani w dworze goście mieli jeszcze okazję wysłuchać wystąpień: dr hab. Marii Niklińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był poświęcony „Metalom ciężkim w środowisku”, dr hab. Małgorzaty Wierzbickiej z Uniwersytetu Warszawskiego na temat „Możliwości obrony roślin przed toksycznymi metalami”, dr Anety Słomki z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat „Fiołka trójbarwnego na terenach metalonośnych Polski Południowej”, dr. hab. Jerzego Cabały z Uniwersytetu Śląskiego o „Metalofitach jako nowych możliwościach górnictwa XXI w.”, dr. hab. Piotra Skubały o „Roztoczach terenów pogalmanowych”, dr Ireny Grześ z Uniwersytetu Rolniczego na temat występowania, różnorodności i tolerancji mrówek na terenach skażonych, mgr. Tomasza Sawickiego, reprezentującego Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, o występowaniu ptaków na terenie naszej gminy, prof. dr hab. Barbary Godzik, która przedstawiła zebranym projekt EOG MF PLO 265 „Roślinność gleb galmanowych i jej znaczenie dla zachowania różnorodności biotycznej”. Wystąpienie to ukazało cel i założenia projektu, a jego poszczególne wyniki były tematem wystąpień kolejnych prelegentów: dr hab. Grażyny Szarek–Łukaszewskiej z Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie na temat „Murawy terenów pogalmanowych Europy” dr Teresy Nowak z Uniwersytetu Śląskiego, która wraz z dr Moniką Jędrzejczyk- Korycińską zajmowała się w ramach projektu różnorodnością flory roślin naczyniowych i wybranymi aspektami ochrony przyrody rejonu Olkuskiego Okręgu Rudnego, dr hab. Urszuli Bielczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajmującej się porostami na terenach pogórniczych. Podczas konferencji wystąpili także: mgr inż. Grażyna Pajor z Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie („Stawy osadowe wczoraj a dziś”), dr hab. Grażyna Szarek Łukaszewska („Metody ekologiczne w rekultywacji”), dr hab. Adam Rostański z Uniwersytetu Śląskiego („Ochrona przyrody terenów poprzemysłowych”), mgr Stefan Gawroński z Uniwersytetu Jagiellońskiego („Edukacja ekologiczna na ścieżkach przyrodniczych”).
Dopełnieniem konferencji była wystawa fotografii autorstwa dr. Pawła Kapusty, przedstawiających przyrodę terenów pogórniczych. Podczas pierwszego dnia konferencji nagrodzono także uczniów biorących udział w ogłoszonym przez Instytut konkursie fotograficznym pt. „Przyroda wokół nas”. Wyróżnienia otrzymali: Anna Jasica (Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny w Podlipiu), Magdalena Gadomska, Karolina Kulig, Kamila Żurek, Aleksandra Balicka, Natalia Cebo i Marek Pięta (Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu).
Wszystkich serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy w bolesławskim dworze oraz obejrzenia zdjęć umiejscowionych na murze okalającym dworek.

Źrodło: www.centrumkultury.gminaboleslaw.pl

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o