Powiat

Cenisz sobie organizację pozarządową, która sprawia, że Twoja okolica staje się lepsza? A może chciałbyś wyróżnić osobę aktywnie działającą na rzecz innych? Jeśli tak, to zgłoś ich do konkursów „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum” organizowanych przez województwo małopolskie!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tych prestiżowych nagród do końca lipca: nagroda Amicus Hominum od lat wyróżnia altruistów i społeczników, a Kryształy Soli promuje najlepsze małopolskie organizacje pozarządowe.

Kryształ Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych Kryształy Soli została ustanowiona w 2005 roku: jej celem jest wzmocnienie wizerunku trzeciego sektora, promowanie działań najlepszych organizacji, popularyzacja szeroko rozumianych „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi”, symbolizującego ludzi cennych, wyjątkowych oraz godnych naśladowania. W tym roku przypada XX edycja tego konkursu, a nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach:

Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2024 – w tej kategorii wyróżniona zostanie najlepsza organizacja pozarządowa za całokształt swojej wieloletniej działalności (która musi wynosić minimum 10 lat), ciesząca się znaczącymi osiągnięciami oraz sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski.

Małopolski Lider Społeczności Lokalnych Kryształy Soli 2024 – w tej kategorii nagrodzone zostaną lokalne organizacje, które animują życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego: są to organizacje, które trafnie definiują i zaspokajają potrzeby mieszkańców w różnych obszarach życia wspólnotowego, takich jak kultura, sport, edukacja, pomoc czy działalność charytatywna.

Małopolska Inicjatywa Pozarządowa Kryształy Soli 2024 – w tej kategorii wyróżnione zostaną wyjątkowe projekty, które pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski lub rozwiązały czy złagodziły konkretny problem społeczny. Udział mogą brać organizacje, które w latach poprzednich zdobyły tytuł Laureata Kryształów Soli.

Ponadto spośród wszystkich laureatów wybrany zostanie Laureat Grand Prix Kryształy Soli 2024, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000 złotych, ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Amicus Hominum

Nagroda ta uzupełnia Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli oraz rozwija politykę samorządu dotyczącą promocji wolontariatu: jest to wyróżnienie honorowe, przyznawane w formie medalu osobom prywatnym, które niosą bezinteresowną pomoc oraz wspierają najbardziej potrzebujących. Laureatów wybiera specjalnie powołana kapituła, a w tym roku nagroda zostanie wręczona w następujących kategoriach:

Amicus Hominum – Społecznik, Filantrop  nagroda za całokształt bezinteresownej działalności społecznej, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym. Jest ona przyznawana za wszechstronną walkę z nierównościami i wykluczeniem społecznym oraz za wyrównywanie szans edukacyjnych i podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć budujących wspólnotę obywatelską i zachowujących dziedzictwo kulturowe.

Amicus Hominum – Ambasador Zdrowia – nagroda za nieszablonowe podejście do profilaktyki zdrowia, podejmowanie różnorodnych inicjatyw promujących zachowania prozdrowotne oraz aktywny i zdrowy styl życia. Jest ona przyznawana za działania na rzecz dostępu do opieki zdrowotnej oraz podnoszenie jakości usług medycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Amicus Hominum – Animator Społeczny – nagroda za dostrzeganie potencjału lokalnych społeczności w rozwoju Regionu Małopolskiego, rozwijanie postaw odpowiedzialności za wspólnotę oraz włączanie różnych osób, grup i instytucji do działań dla dobra wspólnego. Jest ona przyznawana za umiejętne łączenie różnych dziedzin oraz środowisk w celu budowania lokalnego kapitału społecznego i promowania postaw altruistycznych.

Kto może zgłaszać kandydatów do powyższych nagród?

Osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej: zgłoszenia są przyjmowane do 31 lipca.

Wszelkie informacje dotyczące obu nagród, w tym ich regulaminy, wzory formularzy zgłoszeniowych czy klauzule informacyjne, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich przy Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, pod numerami telefonów 12 61 60 522 oraz 12 61 60 121, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej ngo@umwm.malopolska.pl.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze