Wolbrom

Do 10 stycznia 2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przyjmował oferty na wykonanie III etapu budowy obwodnicy Wolbromia. Obecnie rozpoczął się proces oceny złożonych ofert i wybór wykonawcy. Do przetargu stanęło 11 oferentów.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja obwodnicy Wolbromia w zakresie etapu III, obejmującego budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794) wraz z budową obiektów inżynierskich i chodników oraz budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (odwodnienia, oświetlenia) – na podstawie decyzji ZRID nr 24/2021 z dnia 01.10.2021 r., decyzji DUŚ z 11.08.2020 r. (zn. WTI.6220.4.2020) oraz dokumentacji projektowej.

Zamawiający, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, że na realizację inwestycji zamierzał przeznaczyć kwotę 15 714 286 zł. Wszystkie złożone do przetargu nieograniczonego oferty opiewają na kwoty sporo niższe. Najdroższą z nich na kwotę 13 693 600,69 zł złożyła  EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, a najtańszą, z kwotą 9 397 583, 58 zł – BERGER BAU Polska Sp. z o.o. z Wrocławia.

Wykonawca na czas prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego.

Wyznaczona trasa – ku ubolewaniu mieszkańców chętnie korzystających ze ścieżek spacerowych i biegowych po tym obszarze – będzie obejmowała m. in. wycinkę drzew i krzewów na terenie miejscowego lasu, kolidujących z inwestycją.

Termin wykonania zamówienia określono na 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zanim to jednak nastąpi przed zamawiającym żmudny proces oceny złożonych ofert.

Przypomnijmy – obwodnica Wolbromia została zaplanowana w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Pierwszy, nieco ponad kilometrowej długości odcinek od ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej, wykonany przez firmę Tranzit sp. z o.o., został oddany do użytku 10 lipca 2019 r. Otwarty 9 października 2019 r. odcinek drugi, który budował STRABAG Infrastruktura Południe, ma długość 2,663 km i łączy ul. Brzozowską ze Skalską (DW 794). 2 września 2019 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę z projektantem, na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji pn. „Obwodnica Wolbromia Etap III odcinek od ul. Skalskiej do ul. Olkuska Szosa”. Trzeci etap budowy obwodnicy jest kluczowy, ponieważ bez niego powstałe wcześniej odcinki nie spełniają swojej podstawowej funkcji, bo ruch ciężkich samochodów wciąż odbywa się w znacznym stopniu przez ciasne centrum Wolbromia.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze