UG Trzyciąż

Radni z Gminy Trzyciąż zdecydowali, że istnieje potrzeba uaktualnienia dwóch ważnych dokumentów: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż”. Podjęta w czerwcu uchwała rozpoczęła procedury przygotowawcze, które pozwolą na podjęcie skomplikowanych prac nad przygotowaniem zmiany dokumentów planistycznych Gminy.

 – Mamy sporo sygnałów od mieszkańców, że chcieliby przekształcać działki rolne na budowlane, jest też kilka innych spraw do uporządkowania, dlatego Rada Gminy zajęła się tematem. Po dokonaniu oceny potrzeb, radni zdecydowali, że poprą odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie wymaganych procedur przygotowawczych – informuje wójt Trzyciąża Roman Żelazny.

Zanim gmina przystąpi do przygotowania znowelizowanego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” trzeba będzie opracować inny ważny dokument planistyczny – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzyciąż”. Urzędnicy opracowują już materiały wyjściowe, rozpoczynające procedury. W niedługim czasie mieszkańcy zainteresowani wprowadzeniem zmian zapisów odnoszących się do ich nieruchomości będą mogli zgłaszać do Urzędu Gminy odpowiednie wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia należących do nich terenów w Studium. Będą na to mieli 21 dni od momentu pojawienia się ogłoszenia o możliwości składania takich wniosków. Zainteresowani powinni zatem śledzić tablice ogłoszeniowe urzędu oraz jego stronę internetową.

– Ważne jest, aby każdy z właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Trzyciąż przeanalizował swoje plany inwestycyjne związane z zagospodarowaniem gruntów, sprawdził przeznaczenie terenu w aktualnie obowiązującym miejscowym Planie i, jeśli jest on inny niż potrzeba, złożył na czas stosowny wniosek do zmiany Studium – tłumaczy wójt Żelazny. – Każdy taki wniosek będzie opiniowany przez różne instytucje, a uzyskanie opinii pozytywnej zapoczątkuje przeprowadzenie kolejnej procedury, pozwalającej na zmianę Planu. Cały proces zmiany Studium i Planu jest skomplikowany i czasochłonny, ponieważ wymaga uzyskania opinii i uzgodnień od wielu instytucji. 

Złożenie wniosku o zmianę zapisów w Planie nie zawsze jest równoznaczne z pozytywnym jego rozpatrzeniem. Urzędnicy apelują do zainteresowanych mieszkańców, aby śledzili informacje na temat zmiany Studium nie tylko na etapie składania wniosków, ale również później, podczas wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu, a potem brali udział w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami. Jak informują urzędnicy, wszelkie informacje oraz wzór wniosku o zmianę przeznaczenia terenu będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzyciąż: www.ugtrzyciaz.itcom.pl  w zakładce „Zmiana Studium”. Z dokumentami będzie też można zapoznać się w siedzibie urzędu.

– Zmiana przeznaczenia terenu rolnego na budowlany w Studium nie jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero zmiana Planu, która zostanie dokonana w terminie późniejszym może dać taką możliwość. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby tereny budowlane które mają być w Planie znalazły się w opracowywanym w pierwszej kolejności Studium – podkreśla wójt Trzyciąża.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze