budżet 2016

Jeszcze w grudniu br. Rada Miejska w Wolbromiu ma zamiar przyjrzeć się prowizorium budżetowemu na rok następny przygotowanemu po raz pierwszy w całości przez ekipę burmistrza Adama Zielnika. Przed świętami odbędą się posiedzenia opiniujących projekt komisji, a sesja budżetowa zaplanowana jest na 29 grudnia.

Burmistrz podkreśla, że w porównaniu z poprzednimi latami w prowizorium na rok 2016 zwiększono znacznie nakłady na inwestycje. Większość planowanych inwestycji i projektów będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych, o które Gmina będzie aplikowała w różnych dostępnych źródłach. – Lista projektów priorytetowych będzie aktualizowana na bieżąco i dostosowywana do potrzeb i możliwości finansowych Gminy – tłumaczy Zielnik. – Przed nami potężne wyzwanie, jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków, szacowana wstępnie na ogólną kwotę ok. 30 mln. zł, duży projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, kolejne remonty dróg… Mam nadzieję, że nasze zabiegi o pozyskanie dofinansowania z WFOŚ, MRPO, NFOŚ  i z innych dostępnych źródeł, a także pozyskiwanie partnerów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będą skuteczne  – informuje włodarz gminy Wolbrom, dodając, że na podstawie już podpisanych umów Wolbrom będzie wspierał też projekty realizowane na terenie gminy przez inne samorządy, np. wesprze remont drogi powiatowej w Kąpielach Wielkich, czy budowę obwodnicy, jeżeli projekty te dojdą do skutku.
– Poleciłem przygotować prowizorium w wersji najczarniejszej z czarnych, gdyż uważam, że lepiej być mile zaskoczonym, niż niemile rozczarowanym – podkreśla burmistrz, dodając, że budżet odziedziczony po poprzednikach był ewidentnie „uszyty” pod wybory – zawyżono dochody, zaniżono wydatki bieżące, byle wykazać jak najwięcej wydatków inwestycyjnych, które i tak nie były imponujące (8,5 mln. zł). – Na dzień dzisiejszy wyprowadziliśmy Gminę „na prostą”: budżet jest zrównoważony, odzyskaliśmy płynność finansową, co było dla nas zaskoczeniem i sporym problemem na początku tego roku, na bieżąco realizujemy inwestycje zaplanowane na rok bieżący, nie mamy wymagalnych zobowiązań, a na niewymagalne mamy zabezpieczone środki na rachunkach bankowych. Z kredytu, który zaciągnęliśmy kilka tygodni temu w wysokości 5 mln. zł. „uruchomione” zostało dotychczas jedynie 2 mln. zł., a to wszystko w sytuacji, kiedy niczego w tym roku nie sprzedałem, a wprost przeciwnie, nabyłem parę nieruchomości na rzecz Gminy. Jeżeli nie nastąpi jakaś katastrofa w skali makro to uważam, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.  W 2016 na inwestycje zaplanowaliśmy ponad 12 mln. zł i jestem w stanie postawić dolary przeciwko orzechom, że jeżeli następny budżet będę przygotowywał ja, to na inwestycje będzie co najmniej 20 mln. zł. Mam na myśli oczywiście środki własne – informuje Adam Zielnik.

Z dokumentów przedłożonych radnym oraz RIO wynika, że budżet Gminy Wolbrom planowany na 2016 rok wykazuje deficyt w wysokości 3.945.555,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek (w tym preferencyjna pożyczka na modernizację oczyszczalni). Planowane na 2016 rok dochody wyniosą 59.159.591,32 zł, z czego dochody bieżące to kwota 57.234.591 32 zł, a majątkowe – 1.925.000 zł. Trzeba zaznaczyć, że przyjęte w listopadzie stawki podatków lokalnych nie przewidują zwiększenia dochodów z tego tytułu, wręcz przeciwnie, przy zachowaniu stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2015, o 5 % obniżono  wysokość podatków od środków transportowych.

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 63.499.317,32 zł, z czego wydatki bieżące to 51.474.808,98 zł. Na tę kwotę składają się: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 40.808.118,89 zł, dotacje na zadania bieżące 3.412.173 50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.608.725,92 zł oraz 160 tys. zł na obsługę długu publicznego. Wydatki majątkowe mają wynieść 12.024.508,34 zł.

Do ważniejszych inwestycji wymienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przyszły rok należy termomodernizacja 8-10 budynków użyteczności publicznej (głównie szkół), z tym, że projekt ten będzie realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowany z pozyskanych środków zewnętrznych oraz z oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji projektu, co oznacza, że wydatki w tym zakresie będą neutralne dla projektowanego budżetu i budżetów lat następnych, albowiem polegać będą na przesunięciu części wydatków, z wydatków bieżących na majątkowe. Planowana pierwsza płatność z tego tytułu nastąpi dopiero w roku 2017.

Również w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego i podobnych zasadach finansowania mają być podejmowane inne projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne, jak choćby projekt optymalizacji energetycznej Zespołu Basenów w Wolbromiu, którym od nowego roku będzie zarządzał Dom Kultury w Wolbromiu.

Wśród inwestycji planowanych na rok przyszły jest także rozpoczęcie jesienią budowy nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej 1 w Wolbromiu. Dokumentacja projektowa, która ma być ukończona jeszcze w tym roku, ma być podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne niezwłocznie po ogłoszeniu naboru w ramach drugiej perspektywy 2014 -2020, co wedle deklaracji jednostek wdrażających ma być możliwe w II kwartale 2016 roku. Doświadczenie uczy, że czas na ocenę wniosków i przyznanie dofinansowania, a następnie procedury przetargowe potrwają przypuszczalnie kilka miesięcy i dopiero po ich zakończeniu, być może jesienią 2016 r. będzie możliwe oddanie ternu budowy wykonawcy. W tym przypadku w planie wydatków majątkowych uwzględniono jedynie wkład własny Gminy, a ewentualne pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, będą wprowadzane do budżetu na bieżąco w ciągu roku, w miarę podpisywania stosownych umów o dofinansowanie.

W ramach wydatków bieżących, finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2016 roku zaplanowano m. in. dotację dla Gminy Szczucin, jako wkład Gminy Wolbrom w kontynuację realizowanego od dwóch lat projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie odpadów zawierających azbest z obszaru Województwa Małopolskiego” w kwocie: 394.171 zł, środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego” w kwocie: 10.000 zł oraz kwotę 81.619,67 zł na realizację projektu pn: „Erasmus” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji .

1
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
1 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
klocek Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
klocek
klocek

oki wszystko ale panie adamie co ta małpa robi na foto za panem za nasze podatniczą kase pan doskoale wie o kogo biega