Bukowno

W Bukownie trwa nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”: chodzi o dofinansowanie na wymianę ogrzewania w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz posiadających własne źródło ciepła. 

Program ten w ubiegłym roku uruchomił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Gminy najpierw zbierały deklaracje od zainteresowanych mieszkańców, a obecnie w Bukownie trwa przyjmowanie wniosków.

Jak informują władze miasta, o dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Bukowno.

Przypomnijmy, że, zgodnie z założeniami programu, dofinansowanie można uzyskać na: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania (centralne ogrzewanie) lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (instalacja ciepłej wody użytkowej) czy podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Jak czytamy w regulaminie, dodatkowo może być wykonany: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym oraz dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ważnym aspektem są dochody mieszkańców zainteresowanych takimi dotacjami. To właśnie od wysokości dochodów bowiem zależy kwota dotacji. Są trzy poziomy: podstawowy (do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł, przy rocznym dochodzie wnioskodawcy do 120 000 zł), podwyższony (do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł, przy miesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym) oraz najwyższy (do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł, przy miesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

 „Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła przed rozpoczęciem inwestycji powinni złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem załączników. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa na realizację zadania pomiędzy Burmistrzem Miasta Bukowno, a wnioskodawcą” – informuje Urząd Miejski w Bukowno.

Informacje na temat programu oraz zasad naboru można uzyskać u ekodoradcy Urzędu Miejskiego w Bukownie pod numerem tel. 32 62 61 838 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze