Co konkretnie może zrobić władza dla najmłodszych mieszkańców miasta, od kilkulatków zaczynając, na absolwentach uczelni wyższych kończąc, żeby nie wyjeżdżali z Olkusza?


Jacek Osuch

Czuje się w obowiązku poinformować Państwa, że zdecydowałem się ubiegać o urząd Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Swoje doświadczenie w pracy parlamentarnej, a wcześniej samorządowej, chciałbym przenieść na nasz lokalny grunt. Olkusz potrzebuje zmian w sposobie myślenia i działania. Musimy otworzyć się na ludzi młodych, wykształconych i kreatywnych. Połączyć doświadczenie ludzi starszych – mojego pokolenia – i entuzjazm młodości. Olkusz musi być lepszym i bardziej perspektywicznym miastem.
Burmistrz oraz radni mają duże możliwości oddziaływania na kwestie związane ze zwiększeniem atrakcyjności miasta i gminy dla ludzi młodych. Niestety,  w wielu wypadkach brakuje pomysłów i chęci, aby pewne projekty z korzyścią zrealizować. Dziś chcę pewne problemy tylko zasygnalizować, gdyż temu zagadnieniu poświęciłem znaczną część mojego programu dla rozwoju miasta i gminy Olkusz.
Warto przypomnieć, że samorządowcy z ramienia PiS już kilkanaście miesięcy temu złożyli interpelację do Burmistrza w sprawie powstania w naszym mieście żłobka. Nie każdego rodzica stać na zatrudnienie opiekuna do dziecka. Dla wielu młodych brak takiej instytucji to duża bariera i problem. Gmina musi także bardzo szybko zadbać o rozwój przedszkoli lub punktów przedszkolnych (tych publicznych i prywatnych) zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Władze miasta powinny także myśleć o zapewnieniu odpowiedniego poziomu wykształcenia – dbać o wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzącej   z miasta i okolicznych sołectw. Należy zwrócić większą uwagę na bazę lokalową – zadbać o jej stopniowy, ale systematyczny rozwój. Przy szkołach w mieście i w sołectwach powinny powstać kompleksy sportowe: boiska ze sztuczną nawierzchnią     do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. W pierwszej kolejności takie kompleksy boisk muszą być zbudowane na osiedlu Pakuska i w centrum miasta, zaś na osiedlu Słowiki powinno się zamontować oświetlenie istniejących terenów sportowych. Musimy także dobrze wykorzystać obecnie posiadaną infrastrukturę. Sale gimnastyczne powinny być otwarte podczas wakacji letnich i ferii zimowych, tak aby młodzież i dzieci, które pozostają w Olkuszu i okolicach, mogły mieć bezpłatny dostęp do tej formy rekreacji.
Uważam, że w okresie zimowym w Olkuszu powinno działać sztuczne lodowisko, a czas najwyższy pomyśleć – w ramach partnerstwa gminy z podmiotem prywatnym – o budowie krytej pływalni z miniaquaparkiem, zjeżdżalniami i saunami. Należy także zwiększyć środki finansowe na zajęcia dodatkowe dla uczniów: tj. na tzw. „sks-y”, zajęcia dla zdolnej młodzieży oraz tzw. „lekcje wyrównawcze”. W każdej miejscowości oraz na każdym osiedlu powinny powstać bezpieczne place zabaw dla dzieci. Obecnie stan tych obiektów w wielu wypadkach pozostawia wiele do życzenia.
Gdy uczestniczyłem w spotkaniach z ludźmi młodymi, olkuszanie zwracali mi uwagę na obiecaną i, niestety, niezrealizowaną budowę skateparku. Uważam, że taki obiekt powinien powstać jak najszybciej, podobnie jak „minisiłownie pod chmurką”  oraz kino trójwymiarowe 3D, które jest już standardem w miastach o podobnej wielkości jak Olkusz. Młodzi ludzie powinni bowiem mieć szansę spędzania wolnego czasu w naszym mieście, bez konieczności wyjeżdżania do Krakowa czy na Śląsk. Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powinny stale wzbogacać ofertę kulturalno-rekreacyjną. Olkusz powinien być miastem tętniącym życiem. Wspólnie z lokalnymi sponsorami powinno się zapraszać gwiazdy muzyki rozrywkowej czy kabarety. Dobrym pomysłem jest rozpropagowanie atrakcji zamku w Rabsztynie (na wzór Ogrodzieńca) i organizowanie tam plenerowych festiwali filmowych.
Drobnych problemów, z którymi borykają się ludzie młodzi, a które można rozwiązać od ręki, jest wiele. Jednym z nich jest choćby brak możliwości dojazdu komunikacją miejską w sobotni czy niedzielny wieczór do poszczególnych sołectw. Trzeba pomyśleć o podniesieniu standardu dowozu dzieci autobusami szkolnymi do gimnazjów.
Niezbędne jest podniesienie wielkości stypendium burmistrza dla dzieci z rodzin ubogich oraz dzieci zdolnych. Dziś te kwoty są niewystarczające. Uważam, że władze Olkusza powinny jak najszybciej zacząć zabiegać o powstanie w naszym mieście filii uniwersytetów i renomowanych szkół wyższych. Już widzimy, że olkuski rynek edukacyjny mógłby być ciekawą alternatywą dla szkół wyższych z Dąbrowy Górniczej czy Sosnowca.
Gmina powinna zwiększyć nakłady na budowę lokali komunalnych oraz rozwijać tanie budownictwo społeczne, aby młodzie ludzie po studiach, którzy są na początku swojej kariery zawodowej, mieli szansę na swoje mieszkanie.  
Niebawem zaprezentuję Państwu szczegółowy program. Licząc na Państwa poparcie, zapraszam do współpracy i działania na rzecz rozwoju miasta i gminy Olkusz.


Paweł Piasny

Jednym z zadań magistratu powinno być spowodowanie wzrostu zaludnienia gminy, które może być realizowane dwutorowo. Poprzez napływ „nowych” mieszkańców lub poprzez zahamowanie odpływu autochtonów. Aby zatrzymać oraz spowodować wzrost mieszkańców naszej gminy, należy zapewnić między innymi odpowiednią infrastrukturę edukacyjną, sportową, kulturalną.

Oferta dla maluchów
Nie rozumiem, dlaczego dotychczas podejmowano decyzje o likwidacji placówek przedszkolnych. Nie rozumiem także, dlaczego gmina pozbywa się budynków po tego typu obiektach! Na dzień dzisiejszy widzimy, że są to błędne decyzje. Sam mam dwójkę dzieci w wieku przedszkolnym i widzę desperację rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola! Burmistrz – jest między innymi, a nawet przede wszystkim menedżerem, który powinien „słuchać” potrzeb rynku /w tym przypadku lokalnej społeczności/ i odpowiednio, i szybko na te potrzeby reagować. Jeżeli my, rodzice maluchów szukamy miejsc dla naszych pociech, Burmistrz powinien te miejsca zapewnić. I jest to obojętne, czy będą to żłobki i przedszkola gminne, prywatne, czy w partnerstwie mieszanym. Dobrobyt społeczeństwa buduje się od edukowania przysłowiowej „skorupki, która za młodu powinna odpowiednio nasiąknąć”.

Oferta dla dzieci szkolnych
Już cztery lata temu wypowiadałem się stanowczo, że jestem przeciwnikiem tworzenia dużych jednostek szkolnych i tego zdania nie zmieniłem. Czas szkoły podstawowej i gimnazjum jest czasem, w którym młodzi ludzie są poddani presji otoczenia. Zamykając szkoły „bo tak jest taniej” i tworząc kombinaty szkolne, szkodzimy. Wyrządzamy krzywdę dzieciom, ale także i sobie. Dlatego jeszcze raz stanowczo podkreślam, nie oszczędzajmy na najbardziej „wrażliwym okresie w całym życiu człowieka”!

Oferta dla młodzieży
„Marsz przeciwko dopalaczom”, „Młodzież jest nie wychowana”, „Młodzież pije” i wiele innych stereotypów. A ja pytam się, co władza zrobiła dla młodzieży? Gdzie są obiecane skate parki? Gdzie są siłownie zewnętrzne? Gdzie jest kryty, całoroczny basen? Gdzie są ścieżki rowerowe? Gdzie oferta kulturalna na miarę obecnych czasów? I jeszcze wiele innych „gdzie”. Gdzie młodzież ma spalić nadmiar energii? Takich miejsc jest brak. Odpowiedzialnym za to jest Burmistrz, jako ten, który decyduje o wydatkach. Wydatkach, których na ten cel nie ma! Bowiem odpowiedź od wielu lat jest ta sama – „nie mamy pieniędzy”. Pieniędzy nie było, kiedy budżet gminny był niewielki. Nie ma ich i teraz, kiedy wynosi ponad sto milionów. Kiedy w końcu będą pieniądze na infrastrukturę dla młodzieży? Nie dziwmy się zatem, że nie potrafimy zatrzymać młodzieży w Olkuszu, skoro władzy na tym nie zależy. Pora to zmienić!

Oferta dla absolwentów
Tydzień temu wypowiadałem się, że Olkusz w najbliższej perspektywie czasowej nie będzie ośrodkiem przemysłowym. O przyczynach tego zjawiska także się wypowiadałem. Nie jest to jednak sytuacja beznadziejna. Jest szansa na zatrzymanie absolwentów w Olkuszu. Należy zapewnić bezpieczne, ciekawe i godne warunki do zamieszkania w Olkuszu. Z rzeczy niezbędnych dla stworzenia takich warunków są miedzy innymi: kryty, pełnowymiarowy i ogólnodostępny basen, ścieżki zdrowia i rowerowe, ciekawa oferta kulturalna, bogata oferta edukacyjna. Olkusz musi być miastem nowoczesnym i bezpiecznym.
Niestety miejsce ponownie nie pozwala mi na pełne wyczerpanie tematu i muszę na tym moją wypowiedź zakończyć.


Dariusz Rzepka

Moi synowie mają 14 i 17 lat, zatem pewne doświadczenia dotyczące problemów okresu opieki i wychowania już za nami, inne wciąż przed. Jak wszyscy rodzice pragniemy dla naszych dzieci jak najlepszych warunków, które pozwolą im na dobry start w dorosłe życie. Co składa się na katalog tych warunków? Przyjazne przedszkola; szkoły kształcące na wysokim poziomie, bezpieczne i w miarę komfortowo urządzone; tereny służące aktywnemu wypoczynkowi; obiekty sportowe pozwalające pod fachowym okiem trenera doskonalić umiejętności. To także różne propozycje zajęć pozalekcyjnych, w tym z zakresu kultury i turystyki. Ważna jest też oferta kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów ukierunkowanych na zdobycie praktycznego zawodu, a dla maturzystów możliwość uzyskania dyplomu wyższej uczelni na miejscu. Wracając jeszcze do osobistych doświadczeń, chciałbym podkreślić, że nasi chłopcy bardzo lubili swoje przedszkole, bez niespodzianek ukończyli podstawówkę, a starszy syn za rok przystąpi do matury w liceum, które lubi. Obaj mają za sobą przygody z nauką tańca, tenisem, nauką pływania. Czasami spędzają popołudnia i wieczory w gronie kolegów i przyjaciół i zawsze wracają bezpiecznie. Powołując przykład naszej rodziny – rodziny jakich wiele – chciałbym wskazać, że nasze miasto stwarza dobre, bezpieczne warunki do wartościowego rozwoju naszych pociech. W ostatnich latach wydaliśmy ponad 20 mln na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. Gruntownej modernizacji poddana została jedyna w mieście kryta pływalnia.

W Zedermanie powstała nowoczesna sala gimnastyczna, przy SP nr 2, 9, 6, w Osieku i Zawadzie nowe boiska. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego przedszkola przy SP 5. W ubiegłym oddaliśmy do użytku nową siedzibę przedszkola na Słowikach, kończą się prace termomodernizacyjne w przedszkolach przy ul. Kantego i Skalskiej. Zupełnie zmieniła się SP 1. Rozpoczęła się kompleksowa termomodernizacja dziesięciu kolejnych szkół, w tym siedmiu na terenach sołectw. Dodając do tego remonty większości przedszkolnych kuchni widać, jak wiele się zmienia. Powstało wiele placów zabaw, a jeszcze w tym roku będą kolejne, zarówno w mieście jak i w sołectwach. Najważniejszy jest sam proces kształcenia, którego efektywność pokazują wyniki nauczania – od kilku lat średnie wyniki testów sprawdzających na koniec szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy są wyższe niż średnia wojewódzka. Co poza szkołą? Pierwsza i jak dotąd jedyna w Polsce Akademia Szachowa Karpowa, szereg sekcji i kół zainteresowań w olkuskim MOK-u i świetlicach na terenie sołectw, kluby sportowe, imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez MOSiR, wystawy i koncerty w Galerii BWA. Wdrażamy projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – około 150 słabiej sytuowanych rodzin uzyska bezpłatny dostęp do Internetu, 95% kosztów pokryje Unia. Oczywiście wiele jeszcze przed nami: dodatkowe miejsca w przedszkolach, żłobek, nowe obiekty sportowe.

W tym miesiącu gotowe będą projekty trzech ścieżek rowerowych, w trakcie są prace nad przeprojektowaniem modernizacji ul. Parkowej i obiektów sportowych na Czarnej Górze. Gotowa jest bardzo ciekawa koncepcja na urządzenie parku sportów młodzieżowych, którą zamierzamy realizować po uchwaleniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. A co w kwestii miejsc pracy? Dążymy do zbudowania południowo-wschodniego obejścia Olkusza, aby poprawić dostępność inwestycyjną terenów położonych w rejonie Olewina i na wschód od Al. Tysiąclecia. Przygotowywane są tereny przy ul. Wspólnej oraz kolejne, choć bardziej rozproszone, pod usługi. Od sześciu lat pozostawiamy zamrożone podatki lokalne, aby nie zniechęcać potencjalnych małych i większych przedsiębiorców. We współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego prowadzimy nieodpłatne szkolenia i konsultacje dla prowadzących i zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą. Co może zrobić władza dla najmłodszych mieszkańców miasta? Kontynuować to, co zostało już rozpoczęte, inwestować oraz rozwijać bazę dydaktyczno-rekreacyjną gminy i tym sposobem tworzyć warunki do aktywnego i wszechstronnego rozwoju.


Czesław Żak

W odpowiedzi na zadane pytanie można zawrzeć wszystkie działania władz gminy, gdyż każde ma wpływ na postawione tak zagadnienie. Ograniczę się do omówienia moim zdaniem najważniejszych.
By młodych ludzi zatrzymać w Olkuszu, powinni mieć możliwość, po okresie edukacji, znalezienia dobrej pracy i zapewnienia sobie odpowiednich warunków zamieszkania oraz szansę na dobre i bezpieczne warunki życia dla siebie i dla swoich dzieci.
O pierwszej sprawie mówi się najczęściej. To zagadnienie tworzenia miejsc pracy. Pomimo znanych ograniczeń musimy starać się pozyskać inwestorów, ale również postawić na rozwój innej dziedziny życia gospodarczego, w tym szczególnie na turystykę oraz rozwój potrzebnych wielorakich usług. Generalnie, postawić na rozwój przedsiębiorczości, stosując wiele udogodnień i inspirujących działań w stosunku do osób tworzących miejsca pracy. Jednak trzeba mieć świadomość, że nie wszyscy młodzi Olkuszanie, kończący dobre uczelnie w sąsiednich ośrodkach krakowskim i śląskim, będą chcieli i mogli znaleźć tu pracę zgodną z ich wykształceniem. Wielu zapewne będzie jej szukać w tamtych ośrodkach i jest to nieuniknione. Zarówno jedni jak i drudzy mogą jednak pozostać mieszkańcami Olkusza, gdyż w wielu wypadkach dojazd do tych większych aglomeracji jest bardziej racjonalny m.in. ze względu na koszty.
By tak się stało muszą mieć możliwość otrzymania mieszkania, bądź wybudowania domu. Trzeba więc w Olkuszu nadal rozwijać budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w ramach OTBS-u. Trzeba pod to budownictwo pozyskiwać grunty, wykorzystując m.in. plomby w ramach obecnego układu urbanistycznego. Dla budownictwa indywidualnego, istotne jest skuteczniejsze przygotowywanie terenów w Olkuszu i okolicy tak, by bardziej zamożni mieli możliwość wybudować tam swojego siedliska.
Do tak podstawowych warunków trzeba dołożyć inne, bardzo szerokie działania, które poprawią jakość życia.
By każde z młodych rodziców mogło podejmować pracę, muszą mieć możliwość umieszczenia na ten czas swoich dzieci w żłobkach i przedszkolach. Należy zatem zadbać o to, by wszystkie dzieci, również te z sąsiednich sołectw znalazły miejsce w przedszkolach. Tych publicznych, a także tych prywatnych, które poza obligatoryjną dotacją winny mieć dodatkową pomoc władz / choćby organizacyjną/. Dla zaspokojenia potrzeb w tym zakresie można skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W Polsce powstało już ponad tysiąc placówek edukacji przedszkolnej współfinansowanych ze środków europejskich. Trzeba kontynuować prace zmierzające do wybudowania przedszkola przy Szkole Podst. nr 5. Musimy zadbać, by nasze placówki były dobrze wyposażone, miały dobre programy wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci. Dowodem na to, jak jest to istotne są badania Banku Światowego, które wskazują, że jeden rok edukacji przedszkolnej potencjalnie zwiększa możliwości uzyskania w przyszłości przychodów wyższych o 7-12%. Dzieci uczęszczające do przedszkola są lepiej przygotowane do szkolnych wyzwań. Rentowność inwestycji w programy wczesnej edukacji jest większa od inwestycji w infrastrukturę/ według Banku Światowego/.
Właściwa opieka nad najmłodszymi, to nie tylko czas spędzony w przedszkolu. Władze miasta muszą utrzymać istniejące oraz tworzyć nowe i nowoczesne place zabaw, trzeba dokończyć modernizację Parku na Czarnej Górze.
Dobre szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne jest dalszym elementem, który może skłonić młodych ludzi do pozostania w naszym mieście. Rodzice coraz większy nacisk kładą na wszechstronne kształcenie swoich dzieci. W naszych olkuskich warunkach potrzebna jest m.in. inwestycja w nowoczesny, szybki  sprzęt komputerowy umożliwiający efektywną edukację. Trzeba też stworzyć motywacyjne systemy dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej. Bardzo dużą rolę odgrywa również odpowiednio ukierunkowane szkolnictwo ponadgimnazjalne. Ze względu na brak miejsca oraz to, że jest to zadanie władz powiatowych, nie będę go omawiał.
Dla całej olkuskiej młodzieży władza musi stworzyć lepsze warunki zagospodarowania czasu wolnego. Należy podjąć kroki, aby boiska wielofunkcyjne ze sztuczną trawą powstały, w miarę możliwości terenowych, przy każdej szkole. Muszą one uwzględniać również potrzeby dziewcząt. Powinno się stworzyć możliwości lepszego wykorzystania istniejących obiektów sportowych. Musimy pomyśleć o wyznaczaniu i tworzeniu ścieżek rowerowych. Mam tu na myśli również trasy rowerowe wzdłuż ulic i szlaków drogowych tu, gdzie jest to możliwe. Musimy rozszerzać zajęcia pozalekcyjne, mające na celu rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań i talentów. Można pomyśleć o utworzeniu zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej. Należy organizować więcej atrakcyjnych imprez masowych. Mogłyby one szerzej promować rodzimych artystów. Atrakcyjne, zwłaszcza dla młodzieży, byłoby zwiększenie ilości bezpłatnych hotspotów.
Mówiłem tutaj o wielu / lecz nie wszystkich/ zagadnieniach krótko i długofalowych, mających zwiększać atrakcyjność naszego miasta. Jednak już na te, potrzeba wiele środków finansowych, które należy pozyskiwać z wielu źródeł, m.in. przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Wierzę, że te oraz inne, wskazane jeszcze przez młodych ludzi działania, pozwolą im w większej liczbie pozostać na ziemi olkuskiej.


Stanisław Piechowicz

Maluszki od 6 miesiąca do 3 roku życia też są naszymi mieszkańcami i nie możemy o nich zapominać. Proponuję otwarcie dla nich żłobka w budynku po dawnym przedszkolu nr 13 na Słowikach. Wcześniej myślałem o otwarciu tam przedszkola, ale wejście w życie, od nowego roku, rządowego projektu o żłobkach i tak nakłada na gminę obowiązek ich zakładania. Gmina będzie ponosiła połowę kosztów jego utrzymania, pozostałą część dopłaci budżet Państwa. Resort pracy szacuje, że pełne koszty prowadzenia placówki dla 30 dzieci to około 366 tys. zł rocznie. Kwestia miesięcznej odpłatności za pobyt w żłobku, a także dzienna stawka wyżywienia to sprawa, którą należy rozwiązać wspólnie z rodzicami. Poza tym otwarcie żłobka to miejsca pracy dla kilkunastu osób. Brak takiej placówki to problem szczególnie bliski dla młodych rodziców. Wiele matek musi rezygnować z życia zawodowego, bo nie mogą zorganizować opieki dla swoich pociech. Oddzielny temat to miejsca w przedszkolach. Obecnie jest realizowany pomysł poprzedniej kadencji – wybudowania przedszkola przy SP nr 5 przy ul. Cegielnianej i przeniesieniu do niego dzieci z Przedszkola nr 4 z ul. Rabsztyńskiej. Przedszkole nr 4 chociażby ze względów bezpieczeństwa pożarowego pozostawia wiele do życzenia. Teren po przedszkolu nr 4 winien być wykorzystany na budowę nowego, bo taki był kiedyś cel, o ile dobrze pamiętam, jego wywłaszczenia. W szkołach podstawowych i gimnazjach trzeba kontynuować remonty, wymieniać okna i ocieplać ściany budynków. Należy również pomyśleć o salach gimnastycznych dla tych szkół w sołectwach, które jeszcze ich nie mają. Sale gimnastyczne, przyszkolne boiska sportowe, wybudowane orliki, basen przy SP Nr 2, powinny zachęcać młodzież szkolną, zarówno tą ze szkół podstawowych, z gimnazjów jak i szkół średnich do korzystania z tych obiektów również w godzinach pozalekcyjnych. Tym, którzy podejmą się opieki nad młodzieżą należy zapłacić za dodatkowe godziny pracy. Takie obiekty sportowe jak „Czarna Góra” czy wybudowanie pływalni ogólnodostępnej to problem, o którym wspominałem odpowiadając na pytanie zadane przez „Przegląd Olkuski” w poprzednim numerze. Młodzi olkuszanie podnoszą często temat skateparku. Nowym władzom proponuję podjąć rozmowy ze spółką Emalia S.A (produkującą naczynia emaliowane) w celu wspólnego utworzenia – w jednej z naw hali usytuowanej równolegle do alei 1000-lecia – całorocznego skateparku w zamian za zwolnienie tej części hali z podatku od nieruchomości. Sprawę rozwoju kulturowego młodzieży szkolnej, nie powierzałbym jedynie pozalekcyjnym zajęciom w szkolnych bibliotekach i świetlicach. Warto byłoby podjąć ściślejsze współdziałanie szkół z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Miejską, polegające na rozwijaniu zainteresowań kulturalnych oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Młodych ludzi, między 18 a 24 rokiem życia, którzy jeszcze się uczą, studiują, pracują, bądź szukają pracy, interesuje głównie perspektywa rozwoju zawodowego, oraz rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Aby wskazaną grupę wiekową zatrzymać w Olkuszu należy stworzyć odpowiedni rynek pracy, wspierać budowę mieszkań na wynajem (OTBS), a także mieszkań na sprzedaż, które budują prywatni przedsiębiorcy. Rozwój gospodarczy gminy, to przyciągnięcie do Olkusza potencjalnych inwestorów na dwa gminne tereny. Dodatkowo zwolnienie z podatku od nieruchomości, dla tych, którzy zatrudnią, co najmniej 50 osób stanowiłoby pewnego rodzaju zachętę. Propozycje kulturalno-rozrywkowe olkuskich placówek zajmujących się ogólnie pojętą kulturą, powinny być na tyle ciekawe, aby zachęcić również tę grupę do aktywnego uczestnictwa w tych propozycjach. Dziękuję za uwagę.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
50 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Zyta z Madryta
Zyta z Madryta
13 lat temu

Ej, dziewczynko, a co ty mi tutaj z jakąś konkurencją wyjeżdżasz? Bywasz na Onecie czasami? Henia z Lichenia to moja najlepsza koleżanka, i jeszcze Kasia z Podlasia, ej, malutka, przyłączysz się do nas? Wskakuj na Onecik! 🙄

wanda z orlanda
wanda z orlanda
13 lat temu

Baca, sezon się kończy. Idź oscypki wyżymać, bo ci się mleko zważy, a nie przynudzaj na forum. Pozdrawiam z Orlanda

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Baca – zmień zawód albo chociaż nick , bo na pasterstwie się nie znasz , nie wyżyjesz z tego nawet z unijną dotacją .
A jeśli przyjdzie Ci chęć wiązać owieczki do budy to w Animal Planet Cię pokażą ….pomachaj mi wtedy z telewizora 😆

Baca
Baca
13 lat temu

Czikoczako, wszystkie moje owieczki uwiązane są na łańcuchu i żadnej samobójstwo przez uderzenie o własną budę nie grozi. Tobie tak. Zamień więc gumę na łańcuch, jak cię proszę, a pójdę sobie skubać trawę, pójdę 😥

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Baca – nie no, żenada 😡 , może idź skubać trawę a puść do kompa którąś ze swoich owieczek , może coś mądrzejszego napisze … : 8)

Baca
Baca
13 lat temu

Czak, pozbądź się gumy bo już nie o ciebie chodzi tylko o tę biedną budę.

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

No Baca , widzę , że nie wygramoliłeś się jeszce z piaskownicy – to co , zabierzesz łopatkę i wiaderko i pójdziesz poskarżyć mamie ,że się na podwórku dzieci przezywają …. ? 😉

Baca
Baca
13 lat temu

Czak, z gumą to masz Ty, o czym Cię od pewnego czasu przy okazji słuchania płyt informuję. 😮

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Baca – nie wiem co Ty masz z tą gumą ?
Bo to i niezdrowo a i wrażenia nie te same , no chyba ,że jest tak źle , ze zostają Ci tylko bliższe kontakty z przydrożnymi przedstawicielkami najstarszego zawodu ….

Baca
Baca
13 lat temu

Kiedy to była już druga, zupełnie inna płyta.
Właśnie założyłem trzecią, tym razem z bluesem: „Czak, zamień gumę na łańcuch bo zabijesz się o własną budę”. 😀

antonio
antonio
13 lat temu

Baca, zmień płytę bo przynudzasz 😮

Baca
Baca
13 lat temu

Ponawiam zalecenie dla Czaka Norisa. Czak, zmień gumę na łańcuch bo się zabijesz o własną budę 😆

antonio
antonio
13 lat temu

Baca, wróć na hale, bo Ci owieczki pouciekają … komentowanie na forum sobie odpuść, bo zdecydowanie Ci nie wychodzi 😳

Baca
Baca
13 lat temu

Czak Noris, zmień gumę na łańcuch bo się zabijesz o własną budę 😮

ozp
ozp
13 lat temu

Gowin ma dobrze w głowie poukładane – tyle, że te idee na czyny z głowy do rąk wyjść nie chcą.

a rzepinho, jak widać cztery lata ani nic liberalnego, ani nic konserwatywnego nie zrobił

antonio
antonio
13 lat temu

Czerwonym już dziękujemy! Mieli swoją szansę w naszym mieście,
A tak swoją drogą Pani Zyto z Madryta promile chyba Ci się z procentami pomyliły … 😉

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Heloł Zyta z Madryta !
Jedno pytanko : ila lat ma „świeża czerwona krew dla Olkusza” ? Chyba już skrzepła …

Zyta z Madryta
Zyta z Madryta
13 lat temu

Brakuje mi kandydata z PO, a podpieranie się niezrzeszonym urzędującym burmistrzem to wielki błąd. Zauważmy, że otrzymał poparcie od bardzo konserwatywnego Gowina, nieprzypadkowo, blisko im do siebie. Olkuszowi potrzeba świeżej krwi, świeża krew jest czerwona, dlatego zagłosuję na Czesława Żaka. Nie ma obawy, że mój wpis cokolwiek tutaj zmieni, to forum czytuje ułamek promila mieszkańców naszego miasta 😆

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Mniam mniam Laterenka baby – co za styl ! Poetka z Ciebie !
Łał ! Ten kawałek o powszechnym złodziejstwie namnażajacym się jak królik na polu marchewkowym – no cymes !
Duchowi memu dałaś w pysk – jak rzecze inny poeta , dość dobry , ale gdzie mu do Ciebie !
Ale sugar – gdzie styl a gdzie treść! Wyświechtane hasełko ,że wszyscy kradną a złodziej bezideowy lepszy od nawiedzonego jest zdecydowanie poniżej Twoich możliwości … Ale temperaturę mi podniosłaś …. Nie zgaśnij mi tylko … 8)

ozp
ozp
13 lat temu

@Latarynka: szkoda, że nie dostrzegasz w Polsce innych frakcji.

@Pałacyk: chorych powinno się leczyć, głupich zamykać, a niedouczonych wysyłać jeszcze raz do szkół… do której grupy chcesz zaliczyć siebie?!

powinno?czyli kto? i kto im zapłaci?
dlaczego ktoś ma sie leczyć za moją kasę? dlaczego ktoś ma się uczyć za moje pieniądze?
jak ktoś pracuje to go stać na lekarza i nauczyciela.
jak ktoś ciężko pracuje – stać go na bardzo dobrego lekarza i wybitnego nauczyciela. (aktualnie na takich stać polityków-złodzieji)

dlaczego głupich zamykać – nie rozumiem. należy zamykać morderców i złodzieji (przestępców), jak ktoś jest głupi zgodnie z prawem to ja do niego nic nie mam.

Pałacyk
Pałacyk
13 lat temu

ozp, chorych powinno się leczyć, głupich zamykać, a niedouczonych wysyłać jeszcze raz do szkół… do której grupy chcesz zaliczyć siebie?!

Latarynka
Latarynka
13 lat temu

Czak Noris, widzę, że brakło już skali na termometrze dla pomiaru twojej temperatury.
Katoprawizna jest gorsza od Lewizny gdyż Lewizna przynajmniej dawała nadzieję na samodestrukcję. Tymczasem katoprawizna panoszy się nieopamiętale a jej powszechne złodziejstwo namnaża się jak króliki na polu marchewkowym. Zdecydowanie wolę zdechnąć pod Lewicą która kradnie bo jest zła niż pod katoprawicą która kradnie w imię abstrakcyjnego dobra 😆

ozp
ozp
13 lat temu

na współczuciu buduje sie socjalizm.

poza tym nie chodzi o to, żeby nie wypłacać emerytur – faktycznie jest problemem skąd wziąść pieniądze na jej wypłaty. jak ktoś całe życie płacił Zus a nalge powie się, że nie damy emerytury to najgorszy przejaw złodziejstwa.

ale pierwszym krokiem jest zlikwidowanie przymusu ZUSu, coby nowych nie wciągać.

drugim jest ograniczenie KRUSu do tak wąskiego grona jak się da, by w koncu również zlikwidować. Są bogaci farmerzy, rolnicy jak przemysłowcy i płacą KRUS no paranoja.

następnie powoli, systematycznie spłacać obiecane pieniądze (prywatyzacja, nadwyżki budżetowe – tak, tak, wpływy większe od wydatków – tzw. zaciskanie pasa).

jeżeli ktoś dziś zaczął pracować mając 20 lat i dozyje powiedzmy 80, tzn., że cały proces likwidacji ZUSu i KRUSu to proces trwający nawet do 80 lat włąsnie (2090 r.)

tylko trzeba zacząć już. bynajmniej nie głosując na PO/PiS/SLD/PSL, czy innych bezpartyjnych socjalistów.

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Ozp , gdzie widziałej kościół bez chodnika ???
Składkę na zus płacę , zgrzytając zębami co miesiąc . 😡 Wiem ,że nic z tego nie będę miał , ale te babcie od chodnika muszą mieć na najniższą rentę .
Do lekarz idę prywatnie , a przecież dzięki temu zmniejsza się kolejka do „darmowego” i inne babcie będą krócej czekać na leczenie ….
Z tego matrixa nie wyskoczymy tak szybko ale zawsze będziemy pamiętać , że zawdzięczamy go LEWIŹNIE – o sorry, znowy literówka – LEWICY !

ozp
ozp
13 lat temu

ale czak!

ile wynosi twoja składa na ubezpieczenie zdrowotne NFZ?
co miesiąc – 200 zł !!! ponad! i co z tego masz? nic!

najlepsze prywatne ubezpieczenia dochodzą do 400 zł miesięcznie – i dostajesz wszystko, nawet leczenie za granicą, okulistyke i ortodoncje !!!

mi, bez leczenia za granicą – pakiet diamond ze wszystkim wyszedł 280 zł za miesiąc!!!

ale olkuska hołota i stare baby tego nie rozumieją i głosują na kmite, który im obieca chodnik pod kościół

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Ozp – a Tobie to się na mózg rzuciło całkiem , Komuna był traumatyczna – to fakt ,to wiele tłumaczy .
Czerwony – NEVER ! Ale wszystkiego i wszędzie nie możesz sprywatyzować ! Jestem za prywatną służbą zdrowia ale rozumiem ,że nie każdego stać na stówę za wizytę u lekarza , dlatego napisałem Ci o moim wzruszeniu Twoim zapałem – musiałem sprywatyzować sobie dla uspokojenia jednego browara na boku …

ozp
ozp
13 lat temu

oj czak czak
żart ci sie kupy nie trzyma, no nie ten sam czak z poprzedniej dyskusji

chyba dałeś dziecku pokomentować sobie na forum i użyczyłeś mu swój pseudonim

———–

przedszkola też sprywatyzować
————-

ludzie kiedy zrozumiecie, że prywatne jest lepsze?????

wolicie do prywatnego lekarza iść zapłaić 100 zł, ale czekać 10 minut i full profeska?

czy żebrać i prosić się o dennej jakości obsługę w szpitalu?

———-
stołówki były kiedyś publiczne – i jakie były?
a teraz?

do wyboru do koloru!
mcdonald, burgery, kebaby, faraon, zosia, cynamon!!!
i jakoś nikt z głodu nie umiera!!!!!

pamiętajcie – prywatne jest lepsze i nie słuchajcie tych socjalistów z artykułu

ozp
ozp
13 lat temu

@ja
hahahahah nie rozśmieszaj mnie…

na pierwszy ogień – mpk (chyba częściowowo jest, ale dopłaty do biletów z kasy miejskiej to czysta komuna)
potem basen na czarnej górze, basen przy dwójce, kino, biblioteka, najlepiej cały mdk,

halę sportową też – teraz mówicie, hoho, ale ładna i cacy, ale jak Wam przyjdzie zobaczyć koszty utrzymania hali w latach przyszłych to się złapiecie na głowe (już taniej było chyba utrzymywać tego komunistycznego potwora, a może nie? – zobaczymy) – najlepiej rozebrać było

wszelkie miejske kamienice, stary urząd (to koło kościoła, płd. część rynku), gdyby był w rękach prywatnych już dawno lśniłby blaskiem, a niechby i dom weselny tam był (oj grubą kase by ciągli, grubą – i dobrze!)

wszystkie inne budynku i grunty

prywatyzacja szpitala nic nie da – należy zlikwidować NFZ, wtedy będzie miało sens

szkoły też sprywatyzować (podst i gim)

——————

zwiększyć nakłady na policje, patrole, nie drogówke!!!!!!!
TYLKO NIE NA STRAŻ „NIEROBÓW” MIEJSKĄ

ja
ja
13 lat temu

a co tu prywatyzować jak już wszystko sprywatyzowane Oby nie było tak że teraz to co prywatne będą upaństwawiać, niektórzy to mają syndrom byka co goni za czerwoną płachtą oby historia nie zatoczyła koła .

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Ozp – wzruszyłeś mnie , nie mogę mówić …
Chyba pójdę coś sprywatyzować…

ozp
ozp
13 lat temu

ale co to jest strefa ekonomiczna? budynek, plac, działka?

żeby ściągnąć inwestorów – należy im to ułatwić, poprzez likwidacje większości podań, pozwoleń, certyfikatów, koncesji, itd!

nie patrzy się na rząd – róbmy swoje!
prywatyzować wszystko co się da, sprzedawać publiczne budynki i tereny.

przedsiębiorcom – jedno okienko do założenia firmy, bez czekania na zezwolenie, bez pierdół!!!

a nie jakieś filmiki albo reklamy promujące olkusz (zdaje sie pisałem o tym).

ciekawe jak czak zripostuje… 🙂

ucz
ucz
13 lat temu

Aż się czytać nie chce tych wypocin, wygląda to jak wypracowania z zadania domowego w podstawówce.
Jeżeli w Olkuszu nie powstanie jakaś strefa ekonomiczna gdzie pozyskani zostaną poważni inwestorzy nie ma co liczyć, że ktokolwiek bez układów (tzw. pleców) zostanie w tym mieście. Naprawdę marzę żeby tam zamieszkać, ale niestety nie mam „znajomości” żeby się „zahaczyć” i pracę na uczciwych warunkach (czyt. uczciwej rekrutacji) musiałem sobie znaleźć 100km dalej. Skala kolesiostwa w Olkuszu przeraża. Nie dajmy się zwieść tym wypracowaniom.

ozp
ozp
13 lat temu

nie wiem czemu mi sie ozg zrobiło miało być ozp

siema czak, czerwone jest wredne, kowboje mieli racje – dobry czerwony to martwy czerwony

pozdro czak

kolejny wyborca
kolejny wyborca
13 lat temu

Mam pytanie do kandydatów na burmistrza: czy już teraz mogą, wzorując się na USA i tamtejszych wyborach prezydenckich, podać kto w przypadku wygranej w wyborach będzie wiceburmistrzem?
Może redakcja Przeglądu pomoże i zada to pytanie kandydatom?
z góry dziękuję

Czak Noris
Czak Noris
13 lat temu

Cześć Ozg – już wróciłeś ? 8)
Generalnie dobrze rozumujesz , skoro czerwony źle Ci się kojarzy – ale stary ,pomału , pomału – szkodliwe są wyłącznie czerwone poglądy ( choćby pod innym krawatem)

Znawca
Znawca
13 lat temu

Złodzieje !!!!
Dawać młodych, uczonych !

dobrodziej
dobrodziej
13 lat temu

Nikt nic nie robi dla dzieci,dla ludzi, tylko własne interesy !
http://www.przyjaznedlonie.olkusz.pl
Bierzcie Panowie przykład .

ozg
ozg
13 lat temu

czerwony krawat – czerwone poglądy

hose antek
hose antek
13 lat temu

Widziane z dołu, super masz podejście do tematu wyborów! Będziesz głosował na kogoś bo jest przystojny??? o gustach się na szczęście nie dyskutuje! 🙂 a pojęcie „przystojny” na szczęście jest względne
Pozostaje mi tylko wierzyć, że jesteś odosobniony w takim sposobie wybierania kandydata!!!

Dziennik & Nocnik
Dziennik & Nocnik
13 lat temu

[quote name=”widziane z dołu”]
Jak dla mnie Paweł Piasny rządzi – będę na niego głosować 😆 , bo jest bardzo przystojny i ma ciekawe poglądy demograficzne[/quote]

Widzę że mecenas Piasnego czuwa na posterunku. „Ilu wos?” Widać, że ino „Ros!”

Kasa Blanka
Kasa Blanka
13 lat temu

Czytam te wypociny kandydatów i czytam i żal mi wszystkich wyborców bo nie ma żadnego wyboru. :sigh:

Gieniaefa
Gieniaefa
13 lat temu

[quote name=”widziane z dołu”]Piasny jako jedyny zrobił sobie zdjęcie bez krawata i koszula jakaś taka szarawa (przynajmniej według mojego monitora)[/quote]

Piasny posiłkuje się radami jakiś tam jezuitów którzy nawet największego głąba mogą na krótko wymodelować na „burmiszcza”. A słoma jak wystawała tak wystaje.

Wyborca
Wyborca
13 lat temu

Czerwony krawat – chyba świadczy o determinacji , jasny jakiś taki zbyt ślubny , niebieski , trochę zbyt kwaśniewski , buro- szary , chyba stary – a bez krawata ? Jak wiadomo , dzięki mistrzowi Bareji – trzeba wpuszczać tylko klientów w krawatach , bo klient w krawacie jest mniej awanturujący…. i tego się trzeba trzymać , Bareja znał się na ludziach 😉

widziane z dołu
widziane z dołu
13 lat temu

Piasny jako jedyny zrobił sobie zdjęcie bez krawata i koszula jakaś taka szarawa (przynajmniej według mojego monitora): pozostali 2 niebieskie, 2 białe (niebieskie odmładzają, białe dodają dostojeństwa)
– krawaty:
a) szeroki granatowy we wzorek (kandydat otwarty na nowe rozwiązania, propozycje, ogólnie przyjazny dla różnorodności)
b) srebrny, węzeł klasyczny (dążenie do bogactwa)
c) czerwony ze złotymi paskami, węzeł naśladujący
windsorski (zdecydowanie, podkreślanie własnego zdania, złoto jako symbol sukcesu osobistego)
d) buro-szara substancja o tradycjach gierkowskich, prawdopodobnie krata zamotana przez troskliwą teściową – no i to jest ludowy kandydat, jak Andrzej Lepper przez wprowadzeniem krawatów jedwabnych, biało czerwonych.

Tylko ja może jestem nienormalny, ale jakoś im tak, k…, nie wierzę, żadnemu!

Wyborca
Wyborca
13 lat temu

Ferdek , mnie się to zdjęcie całkiem nie podoba – cóś blady ten kandydat –przestraszył się pewnie konkurecji , a może tak go ten fotograf wypudrował , tak czy siak nie , wygląda to naturalnie

olkuski piekarz
olkuski piekarz
13 lat temu

Chleb będzie za niedługo 😆
Może Pani na mnie liczyć lub odebrać w piekarni .
http://www.przyjaznedlonie.olkusz.pl widziałem …………….hm
Ja codziennie daję chleb kilkunastu osobom i się tym nie chwale.Bo jak ja nie dam to kto …….?

Ferdek
Ferdek
13 lat temu

Widziane z dołu chce głosować na Piasnego z powodu urody … Nad gustami się nie dyskutuje , ale jedno trzeba przyznać – kandydat zatrudnił dobrego fotografa , który wywiązał się z bardzo trudnego zadania ( kto nie wie o co chodzi , niech obejrzy inne , wcześniejsze zdjęcia ).
Sam bym chętnie skorzystał, bo też mam podobną urodę
( biedy nie widać ) i wiem jak trudno zrobić przyzwoite zdjęcie .na którym nie wygląda sie po gierkowsku .
Gdyby tylko było mnie na to stać , bo to chyba musiało słono kosztować. 😳 .

matka samotnie wycho
matka samotnie wycho
13 lat temu

Jestem matką z trójką dzeci , które wychowuję samotnie , z którymi mieszkam w Olkuszu .Chcę zapytać kiedy będzie wydawany chleb ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.przyjaznedlonie.olkusz.pl nic nie mówi !!!!!
Cały czas przedłużają termin !!!!!!!

widziane z dołu
widziane z dołu
13 lat temu

Stanisław Piechowicz: „Dziękuję za uwagę.” – również bez komentarza

Ogólnie rzecz biorąc kandydaci się wykrystalizowali, już nie wysyłają na pole minowe nieletnich dzieci rewolucji, przerażające jest to, że w dwóch przypadkach na pięć wystarczyło przeczytać pierwsze zdanie, aby mieć pojęcie o wartości wypowiedzi danego kandydata, a w piątym przypadku, trzeba było dotrzeć aż do końca, aby coś sensownego wydusić.
Jak dla mnie Paweł Piasny rządzi – będę na niego głosować 😆 , bo jest bardzo przystojny i ma ciekawe poglądy demograficzne

widziane z dołu
widziane z dołu
13 lat temu

uwielbiam te artykuły, wybory powinny być co tydzień 😆 , coś się nam młodzież wykruszyła od ostatnich notowań, ale niech będzie –
moje hity:
Jacek Osuch: „Czuje się w obowiązku poinformować Państwa, że zdecydowałem się ubiegać o urząd Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. ” – premia za odwagę!

Paweł Piasny: „Jednym z zadań magistratu powinno być spowodowanie wzrostu zaludnienia gminy, które może być realizowane dwutorowo” – ja znam tylko jeden sposób na wzrost zaludnienia, jak żeńska połowa magistratu ma ochotę spróbować, to czemu nie?, ale kandydaci, z całym szacunkiem, nie są brani pod uwagę.

Dariusz Rzepka: „chciałbym podkreślić, że nasi chłopcy bardzo lubili swoje przedszkole, bez niespodzianek ukończyli podstawówkę, a starszy syn za rok przystąpi do matury w liceum, które lubi” – no i nie ma to jak kompetencja

Czesław Żak: „W odpowiedzi na zadane pytanie można zawrzeć wszystkie działania władz gminy, gdyż każde ma wpływ na postawione tak zagadnienie.” – bez komentarza