Historia kołem się toczy i, jak to często się zdarza, bywa przewrotna. Burmistrz Adam Zielnik, kilka lat temu zagorzały przeciwnik szukania budżetowych oszczędności w oświacie poprzez likwidację szkół, przedstawił Radzie Miejskiej w Wolbromiu projekty uchwał o… zamiarze likwidacji dwóch placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolbrom. Do likwidacji przeznaczone zostały SP w Chełmie i SP w Jeżówce, a planowane zmiany w sieci szkolnej uzasadniane są koniecznością ograniczenia wydatków na szkoły, do których uczęszcza niewielu uczniów.

Zamiar likwidacji dwóch niewielkich liczebnie lokalnych podstawówek został poprzedzony konsultacjami społecznymi. W Chełmie plany władz samorządowych w stosunku do miejscowej szkoły nie spotkał się z większym oporem społecznym. Uczestniczący w spotkaniach w tej sprawie, jakby pogodzeni z nieuniknionym, podzielili się mniej więcej po równo na zwolenników zastąpienia obecnego sposobu organizacji placówki szkołą niepubliczną, z tym, że nie wskazano podmiotu zainteresowanego prowadzeniem tego typu placówki ani też rodzice nie deklarowali konkretnie woli kontynuacji nauki swoich dzieci w takiej placówce, oraz za proponowanym również utworzeniem w Chełmie filii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołaczewach. Padła też propozycja, aby budynek po szkole w Chełmie w przyszłości został przeznaczony na kolejne w gminie Wolbrom przedszkole, chociaż i tu pojawiły się wątpliwości, skąd weźmie się odpowiednia liczba dzieci, które miałyby korzystać z placówki… Przypomnijmy, że budynek SP w Chełmie całkiem niedawno przeszedł gruntowną termomodernizację i jest w dobrym stanie technicznym, zatem zagospodarowanie go przez nowy podmiot nie będzie wiązało się z koniecznością rychłych nakładów inwestycyjnych czy remontowych.

Spotkanie w Jeżówce miało zdecydowanie gorętszy przebieg, a mieszkańcy dość zdecydowanie sprzeciwili się likwidacji lokalnej szkoły, wyrażając głośne oburzenie, że przeciwko zamiarom burmistrza nie wspiera ich wystarczająco stanowczo radna z Jeżówki Agata Wójcik, prywatnie nauczycielka w szkole przeznaczonej do likwidacji. Protesty mieszkańców w żaden sposób nie wpłynęły jednak na głosowanie nad uchwałą intencyjną.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu radni w głosowaniu, które odbyło się już bez żadnej dyskusji w obliczu kamer rejestrujących obrady, poparli obydwa projekty uchwał intencyjnych w sprawie likwidacji obu szkół z dniem 31 sierpnia 2020 r. W pierwszym – za zamiarem likwidacji SP w Chełmie uchwałę poparło 13 radnych, jeden był przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. W drugim – dotyczącym Jeżówki – było podobnie, z jedną różnicą – zgodnie z regulaminem radna Agata Wójcik Została pouczona przez przewodniczącego Rady o konieczności wyłączenia się z głosowania, jako osoba posiadająca interes prawny w sprawie.

W niedawno obchodzącej jubileusz 50-lecia funkcjonowania Szkole Podstawowej w Chełmie uczy się obecnie 39 uczniów i dwoje sześciolatków z obwodu szkolnego, do Szkoły Podstawowej w Jeżówce w tym roku szkolnym uczęszcza 48 dzieci oraz 4 sześciolatków objętych obowiązkiem szkolnym, a prognozy demograficzne na przyszłość nie są optymistyczne. Przyjęcie uchwał intencyjnych to praktycznie początek procedury likwidacji publicznych szkół. W następnej kolejności wiążącą opinię musi wydać właściwe kuratorium oświaty. Procedurę kończy ponowne głosowanie Rady Miejskiej nad uchwałą już nie „o zamiarze likwidacji”, ale „o likwidacji” placówek.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze