zgh logo

Niedawno Sejm RP przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Na jej podstawie ponad 235 tys. emerytów i rencistów górniczych z całego kraju otrzyma po 10 tys. zł rekompensaty za utracone świadczenie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy byli pracownicy ZGH Bolesław też mogą liczyć na takie pieniądze?

Przypomnijmy, że w strukturach Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie funkcjonuje kopalnia rud cynku i ołowiu. Jej pracownicy w przeszłości mieli prawo do ekwiwalentu i deputatu węglowego. Świadczenia te były wypłacane na podstawie układu zbiorowego pracy, którego jedną ze stron były Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” będące wtedy przedsiębiorstwem państwowym. W 1996 roku obowiązek ten zastąpiono wliczeniem wartości tych świadczeń do podstawy wymiaru emerytalno-rentowego.

W dniu 24 października 2017 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Umożliwia ono otrzymanie jednorazowego świadczenia przez emerytów i rencistów górniczych, którzy pobierali deputat na podstawie stosownych zakładowych układów pracy i którzy utracili takie prawo na skutek zawartych dalszych porozumień lub wypowiedzeń. Na rekompensatę mogą także liczyć wdowy, wdowcy i sieroty, otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych górnikach. Zgodnie z nowym prawem osoby ubiegające się o świadczenie powinny złożyć do właściwego przedsiębiorstwa stosowny wniosek w tej sprawie.

Władze Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. przyznają, że na pierwszy rzut oka opis osób uprawnionych zawarty w ustawie mógłby dotyczyć byłych pracowników spółki. Jak zwykle diabeł tkwi jednak w szczegółach. Dokument określa bowiem taką osobę jako pracownika przedsiębiorstwa górniczego. Przedsiębiorstwo musi zaś być jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która na koniec 2011 roku prowadziła wydobycie węgla na podstawie koncesji, bądź też spółką prowadzącą taką działalność, w której Skarb Państwa posiadał swoje akcje lub udziały.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. wydał stosowne oświadczenie w tej sprawie. Wynika z niego, że emerytom i rencistom z ich zakładu takowe świadczenie nie przysługuje. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” nigdy nie prowadziły bowiem wydobycia węgla kamiennego. Oznacza to, że w zakresie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym firma nie jest traktowana jako przedsiębiorstwo górnicze, w którym praca i odejście na emeryturę lub rentę tworzyłoby uprawnienie do wypłaty rekompensaty.

Ponadto, ustawa definiuje też osobę uprawnioną i zobowiązaną do przyjmowania wniosków o rekompensaty oraz jej wypłaty. Nazywa ją przy tym przedsiębiorstwem wypłacającym. Zaliczamy do nich spółki restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego oraz firmy prowadzące na koniec 2011 roku koncesjonowane wydobycie węgla kamiennego.

Zdaniem władz ZGH „Bolesław” S.A. ich zakład nie jest też spółką uprawnioną do przyjmowania wniosków i wypłaty rekompensat. Przedsiębiorstwo nie może też być pośrednikiem w tej kwestii i nie ma prawa przekazywać takich wniosków do firm, które zajmować się będą wypłatą rekompensat.

– Przy uwzględnieniu powyższego wskazujemy, że naszym zdaniem emeryci i renciści, którzy na te świadczenia odeszli z ZGH „Bolesław” S.A. nie są osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego wynikającego z ustawy. Prawo takie przysługuje, naszym zdaniem, tylko byłym górnikom z kopalń węglowych. Oznacza to też, że złożenie wniosku o rekompensatę nie powinno powodować jej przyznania – czytamy w oświadczeniu.

Mimo to Zakłady Górniczo – Hutnicze ”Bolesław” S.A. wystąpiły do Ministra Energii o stosowną interpretację prawa. A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl

 

7
Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
7 Wątków
0 Odpowiedzi
0 Subskrybentów
 
Najbardziej aktywny
Najczęściej komentowany
0 Autorzy komentarzy
Gwarek olkuskipięknieArgentumMłodyzyguś Ostatni autorzy komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Gwarek olkuski
Gwarek olkuski

[quote name=”zyguś”]Ustawa koncertowo napisana pod kopalnie węglowe w rażący sposób narusza prawa pozostałych górników zatrudnionych w przemysle wydobywczym. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale w taki sposób jedności się nie zbuduje. Tym razem podziału dokonano na tych którzy w świetle ustawy są górnikami i tych którzy górnikami nie są. Czynnikiem, który tworzy taką oś podziału jest podobno minerał który wydobywają, tak zapisano w ustawie. Rzeczywistą granicą podziału są jednak pieniadze które za tą ustawą idą. Wystarczyło ich dla/quote] przestań romus juz pieprzyć , pracowałeś na kopalni to wiesz ze związki zawodowe porozumienie w imieniu pracownikow z dyrekcja ZGH zrzekając… Czytaj więcej »

pięknie
pięknie

Zobaczcie jak głosowali nasi posłowie. Wszyscy za ustawą pomijającą naszych emerytów.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=49&nrglosowania=23

Argentum
Argentum

Młody, powinni w srebrze.
[quote name=”Młody”]”Deputat – część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze”

Olkuscy górnicy powinni więc otrzymywać część wynagrodzenia w cynku albo w ołowiu tak jak np pracownicy huty szkła w Zawierciu w szkle otrzymują … a węgiel … dlaczego niby mieliby węglowy deputat otrzymywać …[/quote]

Młody
Młody

„Deputat – część wynagrodzenia za pracę dostarczana w naturze”

Olkuscy górnicy powinni więc otrzymywać część wynagrodzenia w cynku albo w ołowiu tak jak np pracownicy huty szkła w Zawierciu w szkle otrzymują … a węgiel … dlaczego niby mieliby węglowy deputat otrzymywać …

zyguś
zyguś

Ustawa koncertowo napisana pod kopalnie węglowe w rażący sposób narusza prawa pozostałych górników zatrudnionych w przemysle wydobywczym. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale w taki sposób jedności się nie zbuduje. Tym razem podziału dokonano na tych którzy w świetle ustawy są górnikami i tych którzy górnikami nie są. Czynnikiem, który tworzy taką oś podziału jest podobno minerał który wydobywają, tak zapisano w ustawie. Rzeczywistą granicą podziału są jednak pieniadze które za tą ustawą idą. Wystarczyło ich dla 225 tysiecy zatrudninych w koplaniach węglowych, a zabrakło dla 6 tysiecy zatrudnionych przy wydobyciu cynku i ołowiu. Tym bardziej jest to krzywdzące,… Czytaj więcej »

Jan
Jan

Szkoda , że posłowie z naszego powiatu zapomnieli o naszych emerytach z ZGH .

Rada Starych
Rada Starych

Deputat węglowy z ZGH Bolesław powinni w całości przeznaczyć na ogrzewanie plebanii.Bóg Zapłać.