Olkusz

Niedawno zgłosił się do nas Czytelnik, który prosił, abyśmy wrócili do tematu budowy osłon akustycznych wzdłuż torów przebiegających przez centrum Olkusza. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ta nieco zapomniana już inwestycja ma jakiekolwiek szanse na realizację.

Pomysł budowy ekranów akustycznych wzdłuż torów w Olkuszu to temat, który przewija się w debacie publicznej od lat. Hałas powstający w trakcie przejazdu pociągów towarowych po trakcji spalinowej jest zmorą mieszkańców okolicznych zabudowań. Zgodnie z decyzją wojewody spółka PKP LHS była zobowiązana do wykonania ekranów akustycznych wzdłuż ulic: Żuradzkiej, 29-listopada i J. Dąbrowskiego do końca 2008 roku. Jego długość miała wynosić około 1 km, a wysokości co najmniej 3,5 m. Pomimo upływu lat ekrany nie powstały. Dlaczego?

Na terenie powiatu olkuskiego i samego Olkusza wykonane zostały różnorodne prace remontowe nawierzchni torowej w celu zmniejszenia emisji hałasu i zmniejszenia uciążliwości kursowania pociągów po linii nr 65. W odpowiedzi na interpelację posła Jacka Osucha, jaka w 2017 roku skierowana została do Ministra Transportu i Budownictwa możemy przeczytać, że wyniki pomiaru hałasu przeprowadzone po modernizacji torowiska mieszczą się w normie ujętej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Biorąc pod uwagę koszty poniesione na dokonanie naprawy toru oraz zastosowane rozwiązania techniczne, które obniżyły poziom hałasu, Prezes Zarządu PKP LHS poinformował, że Spółka nie planuje zabudowy ekranów akustycznych ze względu na brak środków finansowych. Po poselskiej interwencji przedsiębiorstwo zadeklarowało jednak chęć przeprowadzenia ponownych pomiarów. Dotyczyć miały one różnych pór dnia: ranka, wieczoru i nocy, oraz trzech punktów pomiarowych przy ulicach: Żuradzkiej, 29-listopada i Dąbrowskiego. Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli PKP LHS, jaki był efekt tych badań.

Jak wynika z udzielonej nam odpowiedzi, rzeczywiście odbyły się one i zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. – Po przeanalizowaniu wyników badań  przez Spółkę stwierdzono nieznaczne przekroczenie o 0,9 dB w porze dziennej i 0,7 dB w porze nocnej (przy poziomie ufności wynoszącym 95%) dla punktu pomiarowego zlokalizowanego w pobliżu wiaduktu (estakady), co nie stanowi jednoznacznie o niezachowaniu obowiązujących norm hałasu przez PKP LHS. W dwóch pozostałych punktach pomiarowych nie zaobserwowano przekroczeń obowiązujących norm hałasu. W celu poprawy stanu akustycznego PKP LHS wykonało w 2019 r. szlifowanie szyn w mieście Olkusz co powinno zmniejszyć hałas generowany przez PKP LHS o około 5 dB — informuje Agnieszka Hałasa, rzecznik prasowy spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Nasza rozmówczyni przyznaje przy tym, że pomiary dotyczyły przejazdu pociągów wyłącznie po ich torach. Dla pełnego zobrazowania sytuacji akustycznej w rozpatrywanych punktach pomiarowych należałoby więc przeprowadzić badania, uwzględniające cały ruch pociągów po liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz uwzględnić hałas generowany przez transport drogowy. Otwartym pozostaje jednak pytanie, kto miałby zlecić takie pomiary i za nie zapłacić.

Przedstawicielka PKP LHS dodaje również, że w maju 2020 r. spółka podjęła współpracę z Politechniką Lubelską nad projektem zmniejszenia emisji substancji i energii powstającej w wyniku transportu kolejowego. Wspomniany projekt dotyczy m.in. miasta Olkusz.- Na bieżąco prowadzimy też prace związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego infrastruktury w celu poprawy bezpieczeństwa i zniwelowaniu uciążliwości generowanych przejazdem pociągów — dodaje nasza rozmówczyni.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze