Powiat

Właściciele oraz zarządcy obiektów wielkopowierzchniowych mają czas do 31 maja na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków. Pokontrolne informacje muszą trafić później do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Mowa o m.in. wielkopowierzchniowych sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych i szkolnych. Innymi słowy, wszystkie budynki o powierzchni zabudowy większej, niż 2 000 m2 lub o powierzchni dachów przekraczającej 1 000 m2. Obowiązkowej kontroli muszą być poddane wszystkie instalacje i przewody kominowe, a także narażenie budynku na wpływy atmosferyczne.

Po kontroli wykonanej przez osoby do tego uprawnione w danej specjalności budowlanej, właściciel bądź zarządca obiektu musi przekazać pokontrolne informacje do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeśli obowiązek ten nie zostanie bowiem dopełniony, wówczas trzeba liczyć się z kontrolą takiego budynku przez PINB. W przypadku złożenia wymaganych dokumentów, pracownicy Inspektoratu przeprowadzają kontrole wyrywkowo.

Jak wygląda sytuacja z obowiązkowymi kontrolami wielkopowierzchniowych obiektów na terenie naszego powiatu? PINB zapewnia, że nie ma większych problemów w tym zakresie: „Cieszy fakt, że właściciele i zarządcy wielkopowierzchniowych budynków dbają o wykonywanie nakazanych przepisami kontroli, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ludziom i obiektom. Na terenie powiatu olkuskiego nie zdarzały się poważniejsze uchybienia w tym zakresie. Przypominamy jednocześnie o obowiązkowych kontrolach stanu instalacji elektrycznych i odgromowych, które powinny być przeprowadzane co pięć lat. Należy także pamiętać o kontrolach instalacji gazowych oraz służących szeroko rozumianej ochronie środowiska” – mówi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Grzegorz Swędzioł.

Pokontrolne informacje można dostarczyć pocztą, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie Inspektoratu. Zgodnie z przepisami, tego typu sprawdzanie obiektów konieczne jest dwa razy w roku – do końca maja i do końca listopada.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze