Powstanie kotłownia gazowa w Wolbromiu
1 marca br. została podpisana umowa pomiędzy Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową  a firmą LINTER Sp. z o.o. w Łobzowie dotycząca dostarczania energii cieplnej na osiedla: Łokietka, Wiejska, Chrobrego i bloków MZGKiM w północnej części miasta. Nowa kotłownia gazowa powstanie na wydzierżawionym przez WSM terenie za najnowszymi blokami os. Łokietka przy ul. Miechowskiej i zgodnie z umową powinna zostać uruchomiona 1 września tego roku. Zdaniem prezesa WSM, Mieczysława Mentla, dzięki tej inwestycji, o którą zabiegał wiele lat, nastąpi wreszcie demonopolizacja rynku energii cieplnej w mieście, co powinno przełożyć się na niższe koszty ogrzewania mieszkań.
Wszystko wskazuje na to, że umowa ta zakończy trwający od dawna spór pomiędzy Zarządem Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a Elektrociepłownią Wolbrom Sp. z o.o. w przedmiocie miejsca odbioru przez WSM energii cieplnej. Obecnie, co nie zadowala żadnej ze stron, pobór ciepła o wysokich parametrach (temp. 110 do 120°C) odbywa się w komorze K7 znajdującej się na wysokości zalewu „Nerka”. Prezes WSM najchętniej – jak argumentuje – aby uniknąć kosztów związanych ze stratami ciepła na odcinkach o łącznej długości ok. 1 km pomiędzy komorą K7 a trzema wymiennikowniami, odbierałby gorącą wodę (czyli płaciłby wg wskazań liczników) na wejściu do wymiennikowni W2, W3 i W4, co pozwoliłoby obniżyć cenę za ogrzewanie mieszkań i dostarczanie cieplej wody użytkowej o 10%. Elektrociepłownia z kolei  – jak wynika ze słów prezesa WSM – chciała przejąć wymiennikownie, które są własnością spółdzielni, argumentując, że tym sposobem pozbawi WSM pośredniczenia w dostawie ciepła do mieszkań, z której czerpie znaczne korzyści i dzięki temu obniży cenę energii cieplnej dla mieszkańców.
Sytuacja zatem stała się patowa, a mieszkańcy zaczęli coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie ze zbyt wysokich – ich zdaniem – kosztów ponoszonych za ogrzewanie mieszkań. Prezes Mieczysław Mentel zdecydowanie odpiera zarzuty jakoby WSM sprzedając ciepło, zawyżała jego cenę nawet o 80%, zapewniając, że ciepło dostarczane mieszkańcom jest droższe jedynie o 17% – 30% w stosunku do ciepła dostarczonego przez Elektrociepłownię do komory K7, co spowodowane jest kosztami energii elektrycznej zasilającej wymiennikownie, stratami na przesyle z K7 do wymiennikowni i dalej do bloków, jak również kosztami nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego.  Zdaniem prezesa WSM,  koszty ogrzewania 1m² p.u./m-c, które dla większości bloków na os. Łokietka wahają się od 3,00  zł – 3,40 zł, nie są zbyt wysokie i porównywalne z osiedlami Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w południowej części miasta, zasilanej w energię cieplną bezpośrednio do bloków z Elektrociepłowni Wolbrom. Te i podobne zarzuty, których w ostatnim czasie namnożyło się sporo, prezes Mieczysław Mentel traktuje w kategoriach personalnego ataku na jego osobę.
Zdaniem prezesa WSM nie jest prawdą również to, że energia cieplna z kotłowni gazowej będzie droższa o 55%-60% od  wytwarzanej w starej węglowej Elektrociepłowni. Podobne prognozy uważa za bezpodstawne, przede wszystkim dlatego, że taką politykę cenową uniemożliwia jeden z punktów podpisanej umowy z firmą LINTER Sp. z o.o., zgodnie z którym cena dostarczanej energii cieplnej nie będzie mogła być wyższa niż obecna cena energii dostarczanej z Elektrociepłowni Wolbrom Sp. z o.o. – Energia z kotłowni gazowej powinna być nawet tańsza – przekonuje prezes Mentel –  gdyż rozliczana będzie wg wskazań urządzeń pomiarowych na wejściu do wymiennikowni, dzięki czemu spółdzielnia nie będzie pokrywała, tak jak to czyni obecnie, kosztów związanych ze stratami ciepła na dużej części przesyłu. Poza tym ceny ciepła z nowej kotłowni gazowej będą musiały być zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”- dodaje.
Prezes Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie kryje zadowolenia ze świeżo podpisanej umowy, która wieńczy jego wieloletnie starania o budowę ekologicznej kotłowni gazowej, alternatywnej do węglowej Elektrociepłowni Wolbrom. – Projektowana inwestycja  będzie nowoczesnym przedsięwzięciem o skojarzonej gospodarce energetycznej, z turbiną gazową o mocy ok. 2 MW do wytwarzania energii elektrycznej, co również może mieć wpływ na obniżenie ceny produkowanej energii cieplnej” – wyjaśnia prezes.
Nowa kotłownia o mocy 11 MW zaopatrywać będzie w ciepło – jak stanowi umowa – przez okres co najmniej 20 lat ok. 3500 mieszkańców Wolbromia, szkołę i niektóre firmy w północnej części miasta, a docelowo również odbiorców w południowej części Wolbromia. Czas pokaże, czy  mieszkańcy, dla których najważniejsze są koszty ogrzewania ich mieszkań, będą z takiego rozwiązania zadowoleni.
Sławomir Sztaba

1. marca br. została podpisana umowa pomiędzy Wolbromską Spółdzielnią Mieszkaniową  a firmą LINTER Sp. z o.o. w Łobzowie dotycząca dostarczania energii cieplnej na osiedla: Łokietka, Wiejska, Chrobrego i bloków MZGKiM w północnej części miasta. Nowa kotłownia gazowa powstanie na wydzierżawionym przez WSM terenie za najnowszymi blokami os. Łokietka przy ul. Miechowskiej i zgodnie z umową powinna zostać uruchomiona 1.września tego roku. Zdaniem prezesa WSM, Mieczysława Mentla, dzięki tej inwestycji, o którą zabiegał wiele lat, nastąpi wreszcie demonopolizacja rynku energii cieplnej w mieście, co powinno przełożyć się na niższe koszty ogrzewania mieszkań. 

Wszystko wskazuje na to, że umowa ta zakończy trwający od dawna spór pomiędzy Zarządem Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej a Elektrociepłownią Wolbrom Sp. z o.o. w przedmiocie miejsca odbioru przez WSM energii cieplnej. Obecnie, co nie zadowala żadnej ze stron, pobór ciepła o wysokich parametrach (temp. 110 do 120°C) odbywa się w komorze K7 znajdującej się na wysokości zalewu „Nerka”. Prezes WSM najchętniej – jak argumentuje – aby uniknąć kosztów związanych ze stratami ciepła na odcinkach o łącznej długości ok. 1 km pomiędzy komorą K7 a trzema wymiennikowniami, odbierałby gorącą wodę (czyli płaciłby wg wskazań liczników) na wejściu do wymiennikowni W2, W3 i W4, co pozwoliłoby obniżyć cenę za ogrzewanie mieszkań i dostarczanie cieplej wody użytkowej o 10%. Elektrociepłownia z kolei  – jak wynika ze słów prezesa WSM – chciała przejąć wymiennikownie, które są własnością spółdzielni, argumentując, że tym sposobem pozbawi WSM pośredniczenia w dostawie ciepła do mieszkań, z której czerpie znaczne korzyści i dzięki temu obniży cenę energii cieplnej dla mieszkańców. 

Sytuacja zatem stała się patowa, a mieszkańcy zaczęli coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie ze zbyt wysokich – ich zdaniem – kosztów ponoszonych za ogrzewanie mieszkań. Prezes Mieczysław Mentel zdecydowanie odpiera zarzuty, jakoby WSM sprzedając ciepło, zawyżała jego cenę nawet o 80%, zapewniając, że ciepło dostarczane mieszkańcom jest droższe jedynie o 17% – 30% w stosunku do ciepła dostarczonego przez Elektrociepłownię do komory K7, co spowodowane jest kosztami energii elektrycznej zasilającej wymiennikownie, stratami na przesyle z K7 do wymiennikowni i dalej do bloków, jak również kosztami nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego.  Zdaniem prezesa WSM, koszty ogrzewania 1m² p.u./m-c, które dla większości bloków na os. Łokietka wahają się od 3,00  zł – 3,40 zł, nie są zbyt wysokie i porównywalne z osiedlami Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w południowej części miasta, zasilanej w energię cieplną bezpośrednio do bloków z Elektrociepłowni Wolbrom. Te i podobne zarzuty, których w ostatnim czasie namnożyło się sporo, prezes Mieczysław Mentel traktuje w kategoriach personalnego ataku na jego osobę.

Zdaniem prezesa WSM nie jest prawdą również to, że energia cieplna z kotłowni gazowej będzie droższa o 55%-60% od  wytwarzanej w starej węglowej Elektrociepłowni. Podobne prognozy uważa za bezpodstawne, przede wszystkim dlatego, że taką politykę cenową uniemożliwia jeden z punktów podpisanej umowy z firmą LINTER Sp. z o.o., zgodnie z którym cena dostarczanej energii cieplnej nie będzie mogła być wyższa niż obecna cena energii dostarczanej z Elektrociepłowni Wolbrom Sp. z o.o. – Energia z kotłowni gazowej powinna być nawet tańsza – przekonuje prezes Mentel –  gdyż rozliczana będzie wg wskazań urządzeń pomiarowych na wejściu do wymiennikowni, dzięki czemu spółdzielnia nie będzie pokrywała, tak jak to czyni obecnie, kosztów związanych ze stratami ciepła na dużej części przesyłu. Poza tym ceny ciepła z nowej kotłowni gazowej będą musiały być zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – dodaje.

Prezes Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie kryje zadowolenia ze świeżo podpisanej umowy, która wieńczy jego wieloletnie starania o budowę ekologicznej kotłowni gazowej, alternatywnej do węglowej Elektrociepłowni Wolbrom. – Projektowana inwestycja  będzie nowoczesnym przedsięwzięciem o skojarzonej gospodarce energetycznej, z turbiną gazową o mocy ok. 2 MW do wytwarzania energii elektrycznej, co również może mieć wpływ na obniżenie ceny produkowanej energii cieplnej – wyjaśnia prezes. 

Nowa kotłownia o mocy 11 MW zaopatrywać będzie w ciepło – jak stanowi umowa – przez okres co najmniej 20 lat ok. 3500 mieszkańców Wolbromia, szkołę i niektóre firmy w północnej części miasta, a docelowo również odbiorców w południowej części Wolbromia. Czas pokaże, czy mieszkańcy, dla których najważniejsze są koszty ogrzewania ich mieszkań, będą z takiego rozwiązania zadowoleni. 

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
  Subskrybuj  
Powiadom o