Paradoksalnie, w branży budowlano-remontowej pandemia przyczyniła się do zjawisk pozytywnych. Przynajmniej jeżeli chodzi o gminne plany remontów dróg. Rozstrzygnięty w lipcu przetarg na wykonanie modernizacji trzech dróg gminnych został zamknięty tak korzystnie, że z oszczędności będzie można wykonać dodatkowy – czwarty odcinek lokalnej drogi.

Początkowo Gmina Trzyciąż złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na modernizację trzech odcinków dróg: 375- metrowego odcinka ul. Szkolnej w Trzyciążu (wartość kosztorysowa zadania 132 856 zł, planowany wkład z budżetu Gminy – 66 428 zł); drogi gminnej Zadroże – Kamieniec (285 m., wartość kosztorysowa 54 684 zł, planowany wkład własny Gminy – 27 342 zł) oraz 75 m odcinek drogi w Małyszycach k. Baranka (wartość kosztorysowa 24 868 zł, wkład własny – 12 434 zł). W sumie wartość kosztorysowa zaplanowanych zadań to kwota 276 128 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu, który wygrała spółka Boltech z Bukowna, z ofertą opiewającą na kwotę 212 406,29 zł i okresem gwarancji 120 miesięcy na wykonanie wszystkich trzech zadań, okazało się, że powstały oszczędności, które – za zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego będzie można przeznaczyć na kolejny remont. Wybór padł na 426-metrowy odcinek drogi gminnej w Zagórowej – Parceli (wartość kosztorysowa zamierzonych prac to 63 720 zł, przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 31 850 zł).

Odcinki w Zadrożu i Zagórowej to zniszczone – z racji ich intensywnej eksploatacji – drogi asfaltowe. Natomiast drogi w Trzyciążu i Małyszycach są utwardzone tłuczniem kamiennym. Tu nawierzchnia jest zniszczona i wymaga modernizacji ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu i skutki wywołane spływającymi wodami opadowymi. Na wszystkich czterech odcinkach planowana jest częściowa wymiana podbudowy, nakładka z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych oraz utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym.

Dołącz do dyskusji

Zaloguj się się aby komentować
avatar
500
  Subskrybuj  
Powiadom o